Økt norsk støtte til syriske kvinner og barn

Norge øker støtten til barn, unge og kvinner fra Syria med 105 millioner kroner. 80 millioner av disse går til utdanningstiltak.

To syriske barn ser på de utbombede ruinene av et hus i Øst-Aleppo. Norge øker støtten til barn og unge på flukt fra krigen i Syria. Foto: Reuters / NTB scanpix

Støtte til utdanningstiltak for barn og unge i krise blir ofte ignorert selv om barna er spesielt utsatt for sult, sykdom, vold og overgrep. På giverkonferansen til Syria og nabolandene i februar i år, lovet Norge at minst 15 prosent av støtten til Syria og nabolandene skal gå til utdanning i 2016.

– Vi øker nå denne støtten med ytterligere 80 millioner kroner, slik at vårt totale bidrag til utdanning blir over 450 millioner kroner. Utdanningsstøtten vil dermed utgjøre rundt 20 prosent av den humanitære støtten i år, sier utenriksminister Børge Brende (H).

Utenriksminister Børge Brende (H) legger mer penger i potten for å hjelpe barn og kvinner fra Syria. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Libanon er blant de landene som sliter med de største utfordringene. Landet har bedt om 100 millioner dollar for å kunne fortsette å tilby utdanning til syriske flyktningbarn. Av de 80 millioner kronene som Norge nå øker bistanden med, går derfor rundt 50 millioner kroner til utdanning i Libanon, opplyser Utenriksdepartementet.

Den totale norske utdanningsstøtten til landet blir dermed på over 180 millioner kroner. Norge øker også innsatsen for kvinner og barn med 25 millioner kroner i støtte gjennom FNs befolkningsfond (UNFPA).

Norge er den femte største humanitære giverlandet til Syria. Totalt bidrar Norge med rundt 2,4 milliarder kroner i bistand til Syria-krisen i 2016, ifølge tall fra Utenriksdepartementet.