Politikk

Vil redusere til 358 kommuner – enda flere kan slås sammen med tvang

Helge André Njåstad (FrP) (nr. tre f.v.) og de andre samarbeidspartiene tyr til tvangssammenslåing for å redusere antall kommuner.

Halvparten av fylkene forsvinner og 70 kommuner kan slås sammen innen 2020. Kommunalministeren utelukker ikke at flere kommuner slås sammen med tvang, selv etter reformen.

  • Olav Eggesvik
    Journalist
  • NTB

Regjeringen og samarbeidspartiene er enige om en avtale der antallet kommuner slankes til 358 fra dagens 428, opplyste leder i kommunalkomiteen Helge André Njåstad (Frp), da samarbeidsavtalen mellom regjeringspartiene, KrF og Venstre ble lagt frem onsdag morgen.

– Kommunalkomiteen ønsker med dette å spre makt over hele landet, sa Njåstad på pressekonferansen.

KrF har sagt nei til all tvang, men Venstre sikrer regjeringen flertall for at minst ti kommuner blir slått sammen mot sin vilje, etter det Aftenposten erfarer.

Komiteen ønsker også å redusere fylkeskommunene fra 19 til «cirka 10», til tross for at FrP ønsker å fjerne fylkesnivået fullstendig.

Allerede tirsdag kunne Aftenposten avsløre hvilke kommuner som skulle slås sammen. Les mer om hvor kommunalkomiteen vil bruke tvang her:

  • Halvparten av fylkene forsvinner
  • 13 kommuner blir slått sammen mot sin vilje

Kan tvangssammenslå enda flere

Det ble understreket av flere av samarbeidspartiene at de ønsker å redusere antallet kommuner ytterligere.

– Vi ønsker større kommuner med mange oppgaver. Arbeidet med å redusere antall kommuner vil fortsette, også etter reformen, sa Høyres representant i kommunalkomiteen, Frank J. Jensen.

Jensen kaller avtalen en løypemelding, ikke en endelig reform.

– Én kommune kan ikke stoppe en region

Kommunalminister Jan Tore Sanner mener at komiteen ikke har gått utover sitt mandat. Han råder ordførerne i kommuner som blir slått sammen med tvang til å jobbe for å finne løsninger, fordi de nå vil få flere oppgaver.

– Vi har vært tydelige på at én kommune ikke kan stoppe en større regional utvikling. Å ha en kommune midt mellom to som ønsker å slå seg sammen blir «kjærlighet uten grenser». Det tror jeg alle forstår er vanskelig i lengden.

– Vi har brukt den unntaksmuligheten som er, for å skape forutsigbarhet for kommunene.

Marit Arnstad (Sp) kaller avtalen som ble presentert for "overkjøring".

– Dette er overkjøring

Senterpartiets Marit Arnstad mener kommunereformen er «uheldig for folkestyret i Norge».

– Dette er en overkjøring av lokaldemokratiet. Her velger de altså å slå sammen kommuner som har hatt lokale folkeavstemninger og klare neivedtak i kommunestyrene, sier Arnstad.

– Her setter de i verk sammenslåing i tilfeller der tre kommuner har sagt nei, og én har nei.

Hun reagerer spesielt på at det på pressekonferansen ble gjentatt at arbeidet med å redusere kommuneantallet vil fortsette også etter reformen.

– Nå risikerer vi mer tvang også etter valget.

Kommunalminister Sanner mener at det «umulig å svare» på om flere kommuner vil bli slått sammen med tvang etter reformen.

Les mer om

  1. Kommunereform
  2. Jan Tore Sanner
  3. Marit Arnstad