Økokrim vil ikke etterforske Huitfeldt

Økokrim vil ikke etterforske om mannen til utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) kan ha hatt innsideinformasjon da han kjøpte og solgte aksjer mens hun var statsråd.

Anniken Huitfeldt har beklaget at hun brøt habilitetsreglene ved ikke å skaffe seg oversikt over mannens aksjeinvesteringer.

Huitfeldt sier hun tar beslutningen til etterretning.

– For meg har det vært viktig med åpenhet i denne saken. Både nå og senere vil jeg bidra med det som trengs for at ingen skal være i tvil om at jeg har lagt fakta på bordet, sier hun i en kommentar til NRK.

Utenriksministeren har innrømmet å ha brutt habilitetsreglene ved ikke å gjøre seg kjent med ektemannens aksjehandel. Dermed kunne hun ikke vurdere sin egen habilitet.

Økokrim har de siste ukene vurdert om de skal åpne etterforskning av mannens aksjehandler. Torsdag kom konklusjonen: Økokrim åpner ikke etterforskning.

Statsminister Jonas Gahr Støre er knapp i reaksjonen.

– Vi tar Økokrims beslutning til etterretning, melder Støres pressetalsperson Kristoffer Thoner.

Grundig vurdering

– Etter en grundig vurdering er det ikke rimelig grunn til å undersøke om det foreligger straffbart forhold, sier assisterende sjef i Økokrim, Inge Svae-Grotli.

Annikens Huitfeldts mann, Ola Flem, beslutningen til etterretning. Det skriver Flems advokat Pan Farmakis til NTB torsdag ettermiddag.

Stortinget gransker videre

Habilitetsskandalene knyttet til Anette Trettebergstuen, Tonje Brenna, Ola Borten Moe og Anniken Huitfeldt er også til behandling i Stortingets kontrollkomité.

SVs nestleder Torgeir Knag Fylkesnes vil ikke konkludere politisk ennå:

– Vi tar til etterretning at Økokrim ikke vil etterforske saken. Så vil kontrollkomiteen gå inn i både denne, og de andre sakene om habilitet og aksjehandel, og stille flere spørsmål før vi konkluderer, skriver han i en SMS.

Saksordfører Grunde Almeland (V) skriver at beslutningen ikke påvirker kontrollkomiteens arbeid:

– Å vurdere eventuelle straffbare forhold er uansett ikke kontrollkomiteen bord. Det er det påtalemyndigheten som må vurdere selvstendig.

– For kontrollkomiteen påvirker dette uansett ikke vår videre saksgang. Kontrollen med Huitfeldts habilitetsbrudd fortsetter, skriver han i en SMS.

Kontrollkomiteen vil torsdag etter valget samles for å vurdere eventuelle nye spørsmål som skal stilles til regjeringen.

– For Venstres del er det særlig relevant å be om en redegjørelse fra utenriksministeren om hennes regelbrudd.

Frp er meget kritisk til Økokrims avgjørelse:

– Det er helt uforståelig. Jeg er redd dette svekker folk tillit til myndighetene og politikerne, sier Frps nestleder Hans Andreas Limi til NTB.

Både Huitfeldt, Brenna og de to tidligere statsrådene i sommerens habilitetsskandaler må møte til høring i komiteen i november.

– Ikke delt innsideinformasjon

Ektemannen kjøpte og solgte aksjer i flere selskaper som kan få aksjekursen påvirket av regjeringens politikk. I flere tilfeller ble aksjene solgt igjen etter relativt kort tid.

Mannen har blant annet handlet aksjer i Kongsberg Gruppen og lakseselskaper mens Huitfeldt har vært statsråd. Han har også handlet aksjer i et seismikkselskap etter at Huitfeldt hadde hatt møte med selskapets sjefer i India.

Huitfeldt har selv sagt at hun er vant til å håndtere sensitive opplysninger, og at hun ikke har delt innsideinformasjoninnsideinformasjonInnsidehandel er kjøp og salg av børsnoterte aksjer basert på fortrolige opplysninger om selskapet, som kan få vesentlig betydning for kursen. med ektemannen.

«Ingen holdepunkter» for at hun har spredt informasjon

Statsminister Jonas Gahr Støre har hele tiden holdt fast på at han har full tillit til utenriksministeren.

– Jeg tror henne på at hun selvfølgelig ikke har delt noe informasjon i strid med regelverket, sa Støre til NTB før onsdagens partilederdebatt.

De siste dagene har det kommet frem flere nye opplysninger om ektemannens aksjehandler. Onsdag ba Frp-leder Sylvi Listhaug Huitfeldt vurdere sin stilling.

Økokrim skriver at de etter en grundig vurdering ikke ser at det foreligger konkrete holdepunkter for at Huitfeldt med vilje eller uaktsomt har spredt informasjon på en ulovlig måte til mannen. Det er heller ikke holdepunkter for at hun har samarbeidet med mannen i aksjehandlene.

To forskjellige saker

I august besluttet Økokrim å åpne etterforskning av aksjehandlene Ola Borten Moe foretok da han var forsknings- og høyere utdanningsminister. Økokrim understreker at det er en rekke forskjeller på de to sakene som gjør at de kom frem til motsatt konklusjon.

– Nærheten til faktisk informasjon som er aktuell å undersøke opp mot faktisk foretatte aksjehandler er forskjellig i disse to sakene, sier Svae-Grotli.

Han understreker også at Borten Moe selv foretok aksjehandler. Huitfeldt har på sin side ikke handlet med aksjer. Hun var heller ikke kjent med hvilke selskaper mannen handlet i.

– Selv om saken knytter seg til to statsråder i samme regjering, er omstendighetene i de to sakene likevel av ulik karakter og må holdes adskilt fra hverandre, sier Svae-Grotli.

Økokrim understreker at de vil ta en ny vurdering av saken dersom det kommer frem nye omstendigheter som stiller saken i et nytt lys.