Støre til landsmøtet: – Ikke kødd med arbeidslinjen!

Flere Ap-politikere har kritisert den såkalte arbeidslinjen. Støre tok den i forsvar på årets landsmøte.

Ap-leder Jonas Gahr Støre tok den såkalte arbeiderlinjen i forsvar på årets landsmøte.

I åpningstalen på landsmøtet forsøkte Støre å forene sitt forsvar av arbeidslinjen arbeidslinjen Begrepet betegner et styrende premiss for Arbeiderpartiet og andre partiets politikk om at det alltid skal lønne seg å jobbe fremfor å motta ytelser fra det offentlige.og engasjementet til dem i partiet som bekymrer seg over de som uansett ikke kan arbeide – og de som rammes hardest i dyrtiden.

Støre sier at landsmøtet ikke vil handle om å diskutere enkeltytelser. Men det er det mange fylkeslag og lokallag som ønsker. For eksempel diskusjonen om barnetrygd.

– Du tror det ikke blir aktuelt?

– Landsmøte er suverent, så det blir sikkert diskusjon om barnetrygden. Det tror jeg, sier Støre til Aftenposten.

– Er du redd for at landsmøtet gir deg en bestilling som er for dyr i denne økonomiske situasjonen vi er i nå?

– Nå skal jeg gi deg et godt svar: Jeg er aldri redd for landsmøtet.

– Ikke kødd med arbeidslinjen!

Støre deler bekymringen til de som rammes hardest i dyrtiden, sa han i talen torsdag.

– Derfor vil jeg si: Usosiale kutt, det er ikke arbeidslinjen. Det å holde trygder og stønader så lave som mulig, er heller ikke arbeidslinjen. Arbeidslinjen handler ikke om å straffe folk som ikke kan stå i jobb.

Men det betyr ikke at Støre mener at arbeidslinjen kan vrakes. Tvert imot.

Ap-leder Jonas Gahr Støre og Gro Harlem Brundtland på Arbeiderpartiets landsmøte 2023.

Han viste til tidligere Ap-leder Gro Harlem Brundtland, som var statsminister da arbeidslinjen ble innført. Hun satt i salen da han talte.

– Som Gro sa – arbeidslinjen handler om at «virkemidler og velferdsordninger utformes (…) slik at de støtter opp under målet om arbeid til alle».

Arbeidslinjen er der for å gi folk trygghet, fellesskap og muligheter, sa Støre, før han dro skikkelig til:

– Så for å si det på en litt annen måte enn Gro: Ikke kødd med arbeidslinjen!

– Et fryktelig begrep

I debatten før landsmøtet har flere Ap-politikere kritisert arbeidslinjen. Blant annet gikk Oslo-byråd Rina Mariann Hansen kraftig ut i et intervju med Vårt Land:

– Jeg synes at arbeidslinjen er et fryktelig begrep. Den forutsetter at vi har et arbeidsliv der alle kan gå rett inn. At det er den enkeltes manglende evne til å få seg jobb som er problemet, sa hun.

– Arbeidslinjen tar ikke høyde for at arbeidslivet er noe annet i dag enn det var før, sier Hansen, som da var byråd for arbeid, integrering og sosiale tjenester i Oslo.

Ap-leder Jonas Gahr Støre mottok stor jubel før åpningstalen på landsmøtet.

Vil gi svar på sentrale spørsmål

Et av landsmøtets viktigste spørsmål blir hvordan Ap skal løse det gryende opprøret fra grasrota i partiet, som krever høyere trygder og rausere sosiale ytelser.

Så mange som 274 av 300 delegater kommer fra et fylkeslag som ønsker å øke trygdeytelsene. Det viser en kartlegging Aftenposten har gjort.

I talen sa Støre at mange av forslagene landsmøtet skal behandle, handler om å gi svar på spørsmålene:

  • Hvordan kan vi legge bedre til rette for de som kan og vil jobbe?
  • Og hva er riktig utforming av støtten som velferdsstaten gir?

«Et godt trygdeoppgjør»

I talen kom ikke Støre med tydelige svar selv. Han pekte på at det ligger an til å bli et godt trygdeoppgjør. Han sa også at det er åpenbart for ham at velferden må styrkes etter mange år med usosiale kutt.

Videre forteller Støre om grep regjeringen allerede har tatt. Blant annet har de gjeninnført ferietillegget på dagpenger, og økt barnetrygden.

En egen redaksjonskomité, ledet av påtroppende nestleder Tonje Brenna, jobber med å sy sammen de ulike forslagene til en innstilling. Den blir trolig lagt frem fredag.