Politikk

Her vil Solberg og Jensen gjøre det motsatte av ekspertene

For et år siden ledet Hans Henrik Scheel et ekspertutvalg om fremtidens skatteordning. På mange punkter gjør regjeringen motsatt av hva han foreslo.

Hans Henrik Scheel kom med råd om sparetiltak før han ble sjef i Finansdepartementet. Få av dem finnes igjen i statsbudsjettet.
 • Gunnar Kagge
  Gunnar Kagge
  Journalist

Mens Scheel ledet den store skatteutredningen var han sjef i Statistisk sentralbyrå. Så snart utredningen var overlevert finansminister Siv Jensen, fikk han ny jobb. Nå er han finansråd og Jensens høyeste embetsmann.

Scheel har en viktig jobb i utformingen av statsbudsjettet. Når regjeringen senker selskapsskatten, og lar skatten på lønn følge med nedover, er det i tråd med Scheels tanker. Men han hadde også forslag til hvordan kuttene i skattesatsen kan dekkes inn. På mange punkter går regjeringen i stikk motsatt retning.

Tidligere denne uken skrev Aftenposten om de ni fradragene eksperteneville fjerne.

Her er «fasit» etter at budsjettet ble lagt frem. I og med at skattesatsen senkes med 2 prosentpoeng, kan verdien av fradragene være litt lavere neste år:

1. Boligsparing for ungdom (BSU):

Unge under 34 år kan spare inntil 25.000 i året, og trekke fra 20 prosent av innskuddet, maksimalt 5000 kroner.

Scheel foreslo: Fjern BSU, og spar 1,17 milliarder i året.

Regjeringen i statsbudsjettet: Maksimalbeløpet man kan ha på konto økes fra 200.000 til 300.000 kroner.

 • Les også: Jeg burde ikke få spare i BSU

2. Skatteklasse 2

Ektefeller kan liknes i skatteklasse 2 om det gir samlet lavere skatt. På det kan de spare cirka 6300 kroner.

Scheel foreslo: Opphev fradrag og spar 200 millioner kroner.

Regjeringen i statsbudsjettet: Beholder skatteklasse 2.

3. Sjømanns og fiskerfradraget

Sjøfolk og fiskere kan få fradrag med inntil 30 prosent av inntekten, opp til 80.000 for sjøfolk og 150.000 for fiskere. De kan spare 21.600 og 40.500 kroner.

Scheel forslo: Fjern fradraget og spar 470 millioner kroner.

Regjeringen i statsbudsjettet: Satsene beholdes som i dag.

4. Fradrag for gaver til frivillige organisasjoner

I 2014 kunne man gi inntil 16.800 kroner til veldedige organisasjoner og spare inntil 4536 kroner. I 2015 var beløpet økt til 20.000

Scheel foreslo: Opphev ordningen og spar 490 millioner kroner (på 2014-tallene).

Regjeringen i statsbudsjettet: Grensen blir 20.000 kroner som i år.

Les også:

Les også

Slik vil budsjettet påvirke lommeboken din

5. Fradrag for fagoreningskontingent

Fagforeningsmedlemmer kan trekke fra inntil 3850 kroner for kontingenten, og spare inntil 1040 kroner.

Scheel foreslo: Kutt fradraget og spar 910 millioner kroner.

Regjeringen i statsbudsjettet: Beholder grensen på 3850 kroner.

6. Pendlerfradrag for daglig arbeidsreise og besøksreise til hjemmet

Arbeidstagere kan trekke fra daglige reiseutgifter på inntil 1,50 kroner for de første 50.000 kilometerne og 0,70 kroner for overskytende. Bunnfradraget er 15.000 kroner.

Scheel foreslo: Kutt fradraget og spar 1,32 milliarder kroner.

Regjeringen i statsbudsjettet: Bunnfradraget økes til 22.000 kroner. 125.000 pendlere mister fradraget, ifølge VG.

Les også: Billige billetter, tar fly til jobben

7. Fradrag for merutgifter til kost og losji for pendlere

Pendlere som må bo utenfor hjemmet kan trekke fra merutgiftene, her er det ingen øvre grense.

Scheel foreslo: Kutt fradraget og spar 660 millioner kroner.

Regjeringen i statsbudsjettet: Som i fjor.

8. Foreldrefradrag

Dokumenterte utgifter til pass og stell av barn, med inntil 25.000 kroner for ett barn. 15.000 kroner for hvert barn etter det første. Man kan få skattelette på 6750 kroner for det første barnet og 4050 for de andre.

Scheel foreslo: Kutt fradraget og spar 1,73 milliarder kroner.

Regjeringen i statsbudsjettet: Beholder dagens satser.

9. Særskilte skatteregler for Nord-Troms og Finnmark

I år er skattesatsen for skatteytere i denne regionen på 23,5 prosent, mot 27 prosent i resten av landet. Samt et særskilt fradrag på 15.000 i året.

Scheel foreslo: Opphev fradraget og spar 790 millioner kroner.

Regjeringen i statsbudsjettet: Satsen reduseres fra 23,5 til 21,5 prosent.

Har du hørt Aftenpostens populære podkast?

Hør politisk redaktør Trine Eilertsen, kommentator Thomas Boe Hornburg og økonomiredaktør Ola Storeng om statsbudsjettet i Itunes eller her:

Les også

 1. Dette må du vite om statsbudsjettet

 2. Slik vil Siv Jensen kutte skatten din frem til 2018

 3. Frp må svelge bensintap i statsbudsjettet

 4. Misnøyens nasjonaldag | Halvor Hegtun

Les mer om

 1. Politikk