KrF insisterer på 10.000 så lenge Ap «tør stå fast på» det

TRONDHEIM (Aftenposten): Striden om hvor mange kvoteflyktninger Norge skal motta, tilspisser seg. Dagrun Eriksen sier KrF vil kjempe for 10.000 så lenge Ap står ved samme antall og påpeker at det er opp til «Regjeringen hva den kan leve med».

Dagrun Eriksen ble overrakt T-skjorte med klart budskap av KrFU.
  • Solveig Ruud

Etter at KrFs landsmøte fredag kveld sluttet seg til tidligere vedtak i Ap, Venstre, Sp og SV om at Norge skal ta imot tilsammen 10.000 kvoteflyktninger i år og neste år, er det nå flertall for dette standpunktet. Miljøpartiet De Grønne vedtok lørdag det samme på sitt landsmøte.

Men Regjeringen med Frp i spissen vil heller hjelpe flyktninger i nærområdene.

KrF-nestleder Eriksen økte presset ytterligere på Regjeringen da hun lørdag ettermiddag sa til Aftenposten at partiet ville insistere på 10.000, så lenge Arbeiderpartiet står på sitt.

Les også

Test deg selv: Er du en ekte KrF-velger?

Ap-leder Jonas Gahr Støre at Dagrun Eriksen ikke bør bekymre seg over Arbeiderpartiets mot i denne saken.

Jonas Gahr Støre

Han sier Ap går inn i forhandlinger med Regjeringen med "et ønske om å få Regjeringen med på laget".

-Mange har tolket ditt utsagn om en «bred løsning» som et signal om en løsning som kan ligge et stykke mellom Frps «nullvedtak» og 10.000 kvoteflyktminger. Hva sier du til det?

- Bør ikke tvile Aps mot

— Jeg kan bare gjenta vi har et vedtak på 10.000. Så har jeg en klar støtte i Ap på å få en så bred enighet som mulig. Da må man stille med et åpent sinn. Men mitt mandat er like klart som det som kom til uttrykk på KrFs landsmøte. Dagrun Eriksen bør ikke bekymre seg for Arbeiderpartiets mot. Her er det vilje til å få til noe.

- Er du tolket feil?

— Jeg kan ikke ta ansvaret for andres tolkninger. Vårt vedtak er klart, og vi skal finne løsninger. Vi må gå inn i en dialog med Regjeringen med et åpent sinn. Det er mye som skal falle på plass når det gjelder finansiering, bosetting og så videre.

- Regjeringen bør merke seg flertallet

- Men når seks av åtte partiet er tydelige på 10.000. kvoteflyktninger. Bør ikke da utfallet av dialogen med Regjeringen være åpenbart?

— Jeg antar at Regjeringen merker seg vedtakene i de seks partiene og at den vil møte oss med en åpenhet som står i forhold til hvor flertallet ligger i denne saken.

- Hvis Høyre og Frp ikke er villig til å komme de seks partiene i møte. Hva skjer da?

— Nå skal vi først møte til samtaler. Da vil ikke jeg spekulere i utfallet hvis vi ikke skulle bli enige.

Opp til Regjeringen hva den kan leve med

Dagrun Eriksen som leder landsmøtet i Knut Arild Hareides fravær, karakteriserer ikke 10.000 som et ultimatum, men sier hun oppfatter landsmøtets vedtak som en «sterk marsjordre.»

— Hvis Ap tør stå på sitt, må vi klare å nå det måltallet stortingsflertallet nå har, sier hun. Hun er tydelig på at KrF kan danne flertall med resten av opposisjonen, hvis partiet oppnår for lite i et samarbeid med Høyre og Frp.

Les også

Test: I hvor stor grad er du enig med KrF?

I følge samarbeidsavtalen må KrF og Venstre i slike saker først forsøke å oppnå enighet med Høyre og Frp.

På spørsmål om hvilke konsekvenser det kan få om de to sentrumspartiene danner flertall med de rødgrønne, svarer hun at det «for oss er vanskelig å si » hva det kan føre til.

— Det er opp til Regjeringen hva den kan leve med, sier hun.

Les også :

Les også

Frp-Jensen kan gjøre som SV-Halvorsen

Ønsker hjelpe-dugnad

Antall kvoteflyktninger er et budsjettspørsmål. På kort sikt er det snakk om milliardbeløp å ta imot 10.000, på lengre sikt verserer det ulike regnestykker om hva kostnadene blir for Norge. Men debatten på KrFs landsmøte signaliserer at partiet mener kostnadene er underordnet partiets syn på hvor viktig det er å hjelpe.

— KrF mener det er et grunnleggende prinsipp at Norge skal stille opp for mennesker på flukt. I den ekstraordinære situasjonen som nå utspiller seg i Syria, er det behov for ekstraordinære tiltak, mener KrF og viser til at det også tidligere er satt i verk dugnader i Norge for å ta imot mennesker på flukt.

Velger annen utsiling enn i enighet med Frp

KrF utfordrer ikke bare Frp og Høyre når partiet går for så høyt antall som 10.000. Partiet har også vedtatt en annen prioritering av hvilke flyktninger som skal utvelges enn partiet nylig ble enige med Høyre og Frp om i en fersk asylavtale.

I avtalen sies det at barnefamilier, kvinner, relevant yrkeserfaring og relevant utdannelse skal være kriterier for utvelgelse av kvoteflyktninger. I tilllegg sies det at andelen med særlige medisinske behov kan økes.

Vil hjelpe forfulgte og torturofre først

Men KrFs landsmøte har vedtatt at «uttakskriteriene bør være spesielt utsatte grupper og individer som ikke kan få beskyttelse i nærområdet - som forfulgte minoriteter, aktivister, torturofre og andre med krevende medisinske behov», i tråd med FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR).

— Vi er veldig opptatt av å følge UNHCRs anbefalinger. Det er det vi går til disse samtalene med, sier Eriksen og sikter til de kommende forhandlingene i Stortinget.

Aftenposten har spurt Frps nestleder Per Sandberg om han oppfatter KrFs prioriterte liste som brudd på avtalen KrF var med på i april.

— Du får spørre KrF, er hans knappe svar på SMS.

Smørbrødliste med tiltak som koster

KrFs landsmøte har ikke bare sagt ja til et høyt antall kvoteflyktninger. Partiet har også vedtatt en rekke andre tiltak innen samme område som koster penger. Ett av tiltakene har til hensikt å få flere flyktninger raskt i arbeid. Her er listen over det noen vil kalle andre kostbare vedtak:

  • Syria: Den humanitære støtten til nærområdene skal minst tredobles – fra 512 millioner i 2014.
  • Bosetting i kommunene : Integreringstilskuddet staten gir kommunene må økes for å få bosatt flere flyktninger.
  • Introduksjonsjobb : Staten må bidra med lønnstilskudd slik at bedrifter og frivillige organisasjoner kan gi arbeid til innvandrere i inntil to år.
  • Barnehageplass : Alle barn på asylmottak, ikke bare barn over fire år slik ordningen er i dag, må få rett til barnehageplass på lik linje med andre barn.
  • Åpen barnehage : Tilskuddet til åpne barnehager - barnehager der foreldre og barn er sammen - må økes slik at flere flyktninger kan benytte seg av dette tilbudet.
  • Foreldreveiledning: Nyankomne flyktninger må få foreldreveiledningskurs som en del av Introduksjonsprogrammet.