Politikk

Danmark: Kriminaliteten 43 prosent høyere blant mannlige innvandrere

Her er den danske statistikken som SSB først avviste å utarbeide tilsvarende for om Norge – på bestilling fra Frp.

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) har bestilt tall fra SSB tilsvarende de danske tallene.
  • Thomas Spence

Forskerne i Danmarks svar på Statistisk sentralbyrå har i ti år publisert statistikk over kriminalitet knyttet til gjerningsmennenes opprinnelige hjemland.

Kriminaliteten er 43 prosent høyere blant mannlige innvandrere enn blant alle menn i landet. Øverst troner personer fra Libanon, Somalia, Marokko, Syria og Pakistan.

Tallene er mye høyere for gruppen «mannlige etterkommere med ikke-vestlig bakgrunn»: For denne gruppen er kriminaliteten hele 144 prosent høyere enn blant hele den mannlige befolkningen i Danmark.

Det går frem av rapporten «Indvandrere i Danmark 2016», den ferskeste rapporten fra «Danmarks Statistik» over utdanning, jobb og økonomi for innvandrere. I gruppen «Libanon» finnes også mange statsløse palestinere.

– Faktum er at det er store forskjeller i kriminalitet mellom innvandrere, og spesielt etterkommerne, enn for personer med dansk opprinnelse, sier fullmektig Jens Bjerre i Dansk statistikk.

  • LES OGSÅ: Sylvi Listhaug bestilte selv rapporten SSB ikke ville lage for Frp

Frp ønsker en norsk versjon

Frp har i flere år etterspurt en lignende rapport om Norge. SSB avviste først bestillingen. SSB har ut fra «faglige vurderinger» valgt å koble kriminaliteten til statsborgerskap.

Frp har ønsket en norsk versjon av den danske statistikken fordi partiet ønsker å få frem kriminaliteten også blant innvandrere som har fått norsk statsborgerskap.

Etter at innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) bestilte en slik norsk rapport på vegne av Justisdepartementet, har SSB jobbet med rapporten som presenteres før jul.

Somaliere med flest brudd på straffeloven

Både for menn og kvinner er Tyrkia det landet som det største antall kriminelle har opprinnelse fra i den danske statistikken. Det skyldes at Danmark har flest «innvandrere» og «etterkommere» fra Tyrkia.

Kriminaliteten er splittet i tre lovområder: Straffelov (blant annet seksual- og voldsforbrytelser, innbrudd, tyveri og hærverk), trafikkloven (promillekjøring, fartsovertredelser) og særlover (for eksempel våpenlov).

Av dømte menn fra Somalia, har 37 prosent av innvandrerne og 52 prosent av etterkommerne deres brutt straffeloven i Danmark. Det er den høyeste andelen fra noe land.

Nordmenn under snittet

Mannlige etterkommere med opprinnelse i Libanon, Somalia, Marokko og Syria har høyest «kriminalitetsindeks» for alle typer kriminalitet, rundt tre ganger så høy som snittet av alle menn i Danmark. Dette snittet danner utgangspunktet for statistikken (indekstall 100).

Lavest kriminalitet har mannlige innvandrere med opprinnelse i USA og Bulgaria, med en indeks er på henholdsvis 42 og 43. Tilsvarende tall for nordmenn i Danmark er 60, også det lavere enn snittet.

Gruppene «ikke-vestlige innvandrere» og «etterkommerne» er i snitt yngre enn personer med dansk opprinnelse. En direkte sammenligning blir derfor misvisende, siden yngre begår mer kriminalitet enn eldre.

– Det er nødvendig å korrigere for alder fordi yngre mennesker er mer kriminelle enn eldre mennesker, sier Bjerre.

Korrigerer man også for sosioøkonomisk status, reduseres forskjellene ytterligere.

Andre funn i Danmark

82 prosent av all kriminalitet begås av personer med dansk opprinnelse.

Kriminalitet er mest utbredt blant menn, og den høyest for personer under 40 år.

I forordet skriver det danske statistikkbyrået: «Innvandrere og etterkommere og deres integrering i samfunnet har stor almen interesse.»

Videre heter det at:

«Det er relativt store forskjeller mellom innvandrere og etterkommere og personer av dansk opprinnelse på de belyste områdene. Det er også store forskjeller på hvordan innvandrergrupper fra forskjellige land klarer seg i det danske samfunnet».

Les mer om

  1. Statistisk sentralbyrå