FN støtter trolig opp om norsklansert koronafond

Norge har foreslått et nytt flergiverfond i FN for å hjelpe utviklingsland med å møte koronaepidemien. FN går trolig med på ideen.

Utviklingsminister Dag Inge Ulstein (KrF) og Norge leder an i lanseringen av et nytt FN-fond for å hjelpe med å bekjempe korona.

Forslaget ble godt tatt imot i FN, og kan lanseres i løpet av kort tid, skriver Utenriksdepartementet i en pressemelding. Forslaget er basert på et tilsvarende fond som ble opprettet under ebolaepidemien i 2014, da med stor suksess.

Koronavirusepidemien ventes å få alvorlige konsekvenser i de mest sårbare landene, som ikke har infrastruktur til å håndtere viruset.

– Et flergiverfond i FN-regi vil gi forutsigbarhet for våre partnere og bidra til mer effektiv innsats, sier utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide (H).

– I globale kriser som denne er internasjonalt samarbeid helt nødvendig. Vi er bekymret for hvordan viruset vil ramme utviklingsland som allerede sliter med svake helsesystemer, sier utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF).