Politikk

KrF-topp: Støres angrep på fattigdomstiltak viser at det var riktig av KrF å samarbeide med høyresiden

– Jonas Gahr Støres angrep på regjeringens fattigdomspolitikk er et radikalt brudd med den velferdspolitikken som har preget Norge i hele etterkrigstiden, sier Hans Fredrik Grøvan (KrF).

Parlamentarisk leder i KrF, Hans Fredrik Grøvan, reagerer sterkt på Ap-leder Jonas Gahr Støres angrep på Solberg-regjeringens fattigdomstiltak.
  • Robert Gjerde
    Journalist

Parlamentarisk leder i KrF, Hans Fredrik Grøvan, reagerer sterkt på Ap-leder Jonas Gahr Støres angrep på Solberg-regjeringens fattigdomstiltak i et intervju med Aftenposten mandag.

Støre nevner spesielt gratis kjernetid i barnehage til familier med lav inntekt og forslag om det samme i skolefritidsordningen. Ap-lederen mener slike tiltak endrer hovedprinsipper i vår velferdsstat, og sa han var sterkt imot en tilnærming som går ut på at «bare du er fattig nok, skal du få rimeligere SFO, rimeligere barnehage og kanskje rimeligere mat i skolen».

– Dette reagerer jeg sterkt på, sier Grøvan.

– Støre mener regjeringens politikk er en fattigdomsfelle og at folk ikke vil anstrenge seg og øke inntekten sin fordi de da vil miste goder. Da uttrykker Støre samtidig sterk mistillit til vanlige folk, legger han til.

– Viser at KrFs veivalg var riktig

Han mener KrFs gjennomslag for økt barnetrygd og fattigdomstiltakene som regjeringen gjennomfører, viser at KrF valgte rett da partiet gikk inn i Solberg-regjeringen.

– Her har vi fått viktige gjennomslag. Men også i familiepolitikken og på bioteknologiområdet har vi møtt en forståelse på høyresiden som jeg ikke tror vi ville fått i et samarbeid med Ap.

I KrFs strid om veivalg i fjor høst argumenterte Grøvan for at KrF skulle fortsette opposisjonstilværelse, subsidiært at KrF skulle søke regjeringssamarbeid med høyresiden.

– Et radikalt brudd

Han mener de fleste folk vil være opptatt av å skaffe seg det de trenger for å livnære seg selv, uavhengig av fattigdomstiltakene.

– Det er et tankekors at Støre, som sier han kjemper for et samfunn der alle skal ha de samme muligheter, ønsker å avvikle ordninger som bidrar til å løfte de aller fattigste. Det er et radikalt brudd med den velferdspolitikken som har preget Norge i hele etterkrigstiden, uavhengig av regjering, sier Grøvan.

Les også

Statsminister Erna Solberg og Ap-leder Jonas Gahr Støre trenger ikke ytringsfriheten. Det preger deres holdning til den. | Frank Rossavik

Han sier også at det er god dokumentasjon på at økningen av barnetrygden, som KrF fikk gjennomslag for i den nye regjeringserklæringen, er et målrettet tiltak som virker.

– Men barnetrygden gis til alle, både fattig og rik. KrF har selv argumentert for at barnetrygden er viktig fordi den er universell. Viser ikke det at Støre har et poeng?

– Jo, det er riktig. Barnetrygden vil gå til alle, men økningen vil bety mest for de fattigste. Det et godt dokumentert. Men Ap er også imot å øke barnetrygden.

Les også

KrF må skjerpe seg, være radikale og få opp farten! | Simen Bondevik

– Men både høyresiden og venstresiden har vært imot å øke barnetrygden. Det lå vel i kortene at dere ville fått til en økning av barnetrygden også i et regjeringssamarbeid med Ap og Sp?

– Støre har vært tydelig på at de ville prioritere andre tiltak fremfor barnetrygden, mens SV er enige med KrF her. Jeg er ikke overbevist om at vi ville fått gjennom slag for det i et samarbeid med Ap, sier Grøvan.

Jonas Gahr Støre

Støre sa i intervjuet med Aftenposten mandag at folk kan bli låst i en fattigdomsfelle fordi de vil miste en velferdsrettighet hvis de tjener over et visst nivå.

Les også

Knut Arild Hareide kritiserte Trump fra talerstolen. Da ble han forsøkt buet ut av sine egne.

– Skulle du få en ny jobb eller tjene litt mer, så vil du altså miste en velferdsrettighet. Dermed kan disse familiene bli låst i en fattigdomsfelle fordi det ikke lønner seg å forsøke å tjene mer penger. Det er å ta velferdsstaten vår i en retning som ikke er solidarisk, sa Støre.

Han tok til orde for at fattigdomstiltakene – ved et maktskifte – bør fases ut over tid.

– Her må vi tenke på overgangsordninger og tilpasning slik at noen ikke blir unødig skadelidende.

Norsk politikk

Nyhetsbrev En gang i uken gir vår politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim deg sitt perspektiv på det viktigste som har skjedd i maktens korridorer.

Les mer om

  1. Hans Fredrik Grøvan
  2. Jonas Gahr Støre
  3. Barnetrygd
  4. Familiepolitikk
  5. Kristelig Folkeparti (KrF)
  6. Arbeiderpartiets landsmøte