Politikk

NATO-Stoltenberg om Aps atomvåpenvedtak: Ap har alltid vært til å stole på

Et klart flertall på Aps landsmøte slår fast at det er politisk umulig for NATO-land som Norge å undertegne forbudet mot atomvåpen uten å miste innflytelse og beskyttelse.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg fyller 60 år og lot seg hylle på Arbeiderpartiets landsmøte. Det gjorde også tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland, som fyller 80 år.
 • Alf Ole Ask
  Journalist
 • Solveig Ruud
  Journalist
Nyhetsbrev Få Kjetil B. Alstadheims perspektiv rett i innboksen hver uke.

Kort tid før landsmøtet skulle feire NATOs generalsekretær Jens Stoltenbergs 60 år dag, samlet landsmøtets flertall seg om en resolusjon om atomvåpen som ikke tar nattesøvnen fra Stoltenberg.

Stoltenberg: Ap har alltid vært til å stole på

– Jeg kan si at det vedtaket er et vedtak som ikke bryter med NATOs politikk, sa en blid og diplomatisk Stoltenberg etter avstemningen.

– Fryktet du det motsatte?

– Jeg vil ikke kommentere noe om hva jeg tenkte, sa en ordknapp NATO-generalsekretær som la til at «Ap har alltid vært til å stole på i sikkerhetspolitikken - og det er partiet fortsatt.»

Ap-landsmøtet lyttet til partileder Jonas Gahr Støres innstendige oppfordring om ikke å gå inn for FNs forbud mot atomvåpen.

Støre presiserte i et meget engasjert innlegg fredag ettermiddag, at avtaleteksten om forbud av atomvåpen har formuleringer som gjør at Norge må tre ut av deler av planleggingsarbeidet som skjer i NATO.

– Det gode venner, vil jeg ikke tilrå, slo han fast.

Jonas Gahr Støre fikk det ikke som han ville i oljepolitikken, men seiret i striden rundt atompolitikken.

Nei til ensidig nedrustning

Støre advarte også mot en politikk som innebærer ensidig nedrustning.

Lederen i redaksjonskomiteen Anniken Huitfeldt sa også i sin begrunnelse at FN-avtalen slår fast at de som slutter seg til ikke kan gjøre det med forbehold om gjensidig nedrustning. Hun viste da til at dette gjør det umulig å kombinere NATO-medlemskap og det å signer avtalen.

NATOs linje er at så lenge det finnes atomvåpen i verden, vil alliansen ha tilgang til atomvåpen. NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg har sagt at det er en del av avskrekkingen.

Bekrefter linjen

Vedtaket på landsmøtet er i tråd med den linjen som Aps stortingsgruppe la seg på da den i forrige måned stemte mot et forslag i Stortinget om å signere avtalen. Regjeringspartiene var også samlet imot.

Til tross for mye arbeid i komiteen for å få på plass et kompromiss, bøyde ikke AUF-nestleder Astrid Hoem av.

 • Les også: AUF jubler – Fellesforbundet fortviler over oljevedtaket i Ap

Aps ungdomsorganisasjon opprettholdt sin dissens om at «Norge skal signere FN-traktaten som forbyr atomvåpen, og i påvente av dette ønske den velkommen og delta som observatør på statspartsmøtene til atomforbudstraktaten.»

Startet av de rødgrønne

Arbeidet med FNs forbud ble innledet av de rødgrønne, men Solberg-regjeringen trakk seg fra arbeidet. Mangel på et NATO-land i førersetet er brukt av Støre som forklaring på hvorfor traktaten er utformet slik at hverken NATO-land eller andre atommakter har sluttet seg til den.

I det endelige vedtaket heter det at «den internasjonale forbudstraktaten er et godt initiativ og bidrar til å øke stigma rundt atomvåpen. I dagens sikkerhetspolitiske situasjon er det politisk umulig for NATO-land som Norge å undertegne uten å redusere vår mulighet for innflytelse og beskyttelse.»

Videre mener Ap at «det bør være et mål for Norge og andre NATO-land å underskrive atomvåpenforbudet. Norge bør invitere likesinnede land i og utenfor NATO til å samarbeide om nedrusting.»

EØS

Den utenrikspolitiske uttalelsen fra landsmøtet reflekterer også Ap-lederens klare forsvar for EØS-avtalen i åpningstalen torsdag.

«EØS-avtalen har gjennom 25 år i sum tjent Norge godt. For Arbeiderpartiet utgjør EØS-avtalen sammen med NATO-medlemskapet en bunnplanke for Norges forhold til omverdenen,» heter det i uttalelsen som altså ble vedtatt kort tid før landsmøtet hedret EØS-avtalens mor, 80 års jubilanten Gro Harlem Brundtland.

Men i uttalelsen peker også landsmøtet på utfordringer med avtalen:

«EØS-samarbeidet og den store arbeidsinnvandringen til Norge har imidlertid også bidratt til flere utfordringer særlig for det norske arbeidslivet, som det krever kraftfulle politiske tiltak for å motvirke,» heter det.

I uttalelsen understrekes det at det er riktig av Norge å ha kontakt med Russland, men slår fast at Ap støtter de vestlige sanksjonene mot Russland etter annekteringen av Krim-halvøya.

tps://api.schibsted.tech/proxy/content/v3/publication/ap/multimedias/3c028eb059d5bbb0eb5b2940ae771d13/Innenriks%2C%20SPELT%2C%20mars%20(1)

Les mer om

 1. Arbeiderpartiets landsmøte 2019
 2. EØS
 3. Arbeidsliv
 4. Norge
 5. Økonomi
 6. Internasjonal politikk