Politikk

Torgeir Knag Fylkesnes valgt til nestleder i SV. – Synd med en ledelse uten sterk miljøprofil, mener motkandidaten.

SVs næringspolitiske talsperson Torgeir Knag Fylkesnes ble valgt til nestleder i SV med 108 stemmer mot 100 avgitt for Kari Elisabeth Kaski.

Torgeir Knag Fylkesnes (t.h.) kunne smile bredest på SV-landsmøtet. Han ble valgt til ny nestleder med knapp margin i en intens duell med Kari Elisabeth Kaski (t.v.).
 • Robert Gjerde
  Journalist
 • Alf Ole Ask
  Journalist
Nyhetsbrev Få Kjetil B. Alstadheims perspektiv rett i innboksen hver uke.

Det ble nesten dødt løp mellom nestlederkandidatene. Valget var det mest dramatiske som skjedde på et SV-landsmøte som var preget av harmoni og glede over fremgang på meningsmålingene.

– Jeg føler en lettelse og er ydmyk i forhold til oppgavene, sier Fylkesnes til Aftenposten like etter at resultatet ble offentliggjort.

Han sier at han ikke tror nestlederstriden har påvirket forholdet til Kaski. De to er kolleger i Stortinget.

– Vi er begge opptatt av partiets beste, sier han.

SV-leder Audun Lysbakken ville ikke avsløre hvem han stemte på, Fylkesnes eller Kaski.

– Det kommer jeg aldri til å si, sa han.

Les også

Fylkesnes er et litt rart valg av SV | Frank Rossavik

Kvinne-kritikk

Flere kvinner, deriblant stortingsrepresentant Karin Andersen, tok til orde for at Kaski måtte velges, blant annet fordi hun er kvinne.

– Når vi har kvinner som er knalldyktige og som vi bli leder, da skal vi i SV velge kvinnen. Når to kandidater er like – da skal vi velge en kvinne, sa Andersen før det skulle stemmes.

Samtidig reagerte flere kvinner på landsmøtet på at alle mennene i valgkomiteen gikk inn for Fylkesnes som nestleder, ingen gikk for Kaski.

– Hva tenker du om det, Fylkesnes?

– Begge innstillingene var innenfor retningslinjene for valgkomiteenes arbeid i SV. Det var også ganske oppgitt på forhånd hva de enkelte medlemmene i valgkomiteen ville gå inn for. Det har pågått en slik diskusjon siden valgkomiteen ble nedsatt. Burde en kvinne ledet valgkomiteen i stedte for Snorre Valen? Jeg kan ikke gjøre noe annet ennå være den jeg er.

– Er du overrasket over hvor jevnt det ble?

– Egentlig ikke. Jeg tror utfallet er et uttrykk for hvor partiet står nå. Det er et ønske om å breie partiet, gjøre det til et folkeparti med et viktig fotavtrykk på næring- og distriktspolitikk.

Kaski: Synd med en ledelse uten en sterk miljøprofil

Kaski var veldig skuffet umiddelbart etter avstemningen.

– Det ble jo kjempejevnt og jeg er så glad for at så mange stemte på meg. Det manglet bare fem stemmer. Men så synes jeg det er synd at vi nå ikke har en partiledelse med en sterk miljøprofil som jeg ønsket, og en bedre kjønnsbalanse.

Hun peker også på at valget av Fylkesnes innebærer at det nå er et flertall menn i ledelsen, med tre mot to.

– Det hviler må et ansvar på den nye partiledelsen om å ta klimabølgen på alvor. Så skal jeg fortsette å slåss for de sakene som jeg tror på.

– Du mener dette svekker SVs miljøprofil?

– Jeg synes det er viktig at vi ikke tar for gitt at vi har en klar miljøprofil, og at vi oppfattes som et tydelig miljøparti. Det var det som var min motivasjon for å stille som nestleder. Jeg mente vi trengte en miljøstemme inn i partiledelsen. Men det fikk jeg ikke flertallet med meg på. Så derfor er min oppfordring til ledelsen nå å ta på alvor den klimabølgen som vi ser starten av og som det er viktig at SV følger opp, sa Kaski

Vanskelig å skille kandidatene

Mange SV-ere på landsmøtet ga uttrykk for at det var vanskelig å skille kandidatene politisk. Mye handlet derfor om hva kandidatene ønsker å vektlegge politisk og deres bakgrunn.

Samtidig mente flere at valget av nestleder på sikt likevel vil kunne innebærer et retningsvalg for partiet, ikke minst frem mot stortingsvalget om to år.

Mens Fylkesnes på landsmøtet profilerte seg på å breie ut partiets politikk til å legge mer vekt på nærings- og distriktspolitikk, gikk Kaski «all in» på miljø- og klimapolitikken, ved siden av kampen mot ulikhet.

Hun har bakgrunn fra miljøstiftelsen Zero. Han fra jobb i Teknologirådet, før de begge ble valgt inn på Stortinget i 2017.


Les også

Bompengeopprør slått ned på SVs landsmøte

Flere SV-ere skiftet også syn underveis i debatten på landsmøtet. Jens Hesten-Andersen fra Innlandet SV kom til landsmøtet med en klar holdning om at han ville ha Kaski som ny nestleder. Han endte opp med å gå for Fylkesnes.

Det er dermed nå et flertall menn i SVs ledelse, tre menn og to kvinner.

Kari Elisabeth Kaski

– Fylkesnes' tale om distriktene og næringspolitikk for distriktene gjorde et sterkt inntrykk. Han satte på spissen det jeg mener er veldig viktig for SV, nemlig at vi er et parti for alle, et folkeparti, også for folk ute distriktene, ikke bare i byene, sier han.

Andre ga sterk støtte til Kaski som ønsker et SV som skal spisse sin klimaprofil og at det kan være «skummelt» å la være, fordi man frykter klimavelgerne kan samle seg om andre partier, først og fremst Miljøpartiet De Grønne.

Kaski gikk ut i Aftenposten før landsmøtet og sa at SV ikke har en god nok politikk for å møte klimautfordringene og at hun som nestleder aktet å gjøre noe med det.

SVs stortingsgruppe var før landsmøtet delt på midten i synet på hvem av de to som burde velges. Partileder Audun Lysbakken var på forhånd tydelig på at han ikke ville flagge hvem av de to han foretrakk og brukte flere intervjuer på å fremheve de to kandidatenes sterke sider.

Petter Eide: – Nå må ikke SV bli for utydelig

Stortingsrepresentant Petter Eide støttet Kaski, men ønsker nå Fylkesnes velkommen i SVs ledelse.

– Torgeir er en fenomenal politiker og en god venn. Jeg er sikker på at han vil gjøre en kjempegod jobb.

– Men jeg støttet Kaski fordi jeg mener hun er tydeligere fokusert på det jeg mener er SVs viktigste utfordring, nemlig miljø og fordeling. Så ønsker Torgeir å breie ut partiet. Det støtter også jeg, men det er nå viktig at partiet ikke blir for utydelig og at vi ikke går inn på for mange nye satsingsområder.

Kaski vant vindmølle-strid

Kaski sier klimautfordringene utgjør en eksistensiell trussel, og man må tåle noen negative konsekvenser for naturen for å kutte klimautslipp.

Det falt ikke i god jord hos alle på SV-landsmøtet, selv om hun «vant» kampen om «vindkraftutbygging på land» lørdag morgen.

Fylkesnes’ forslag om at å si nei til videre utbygging av vindkraft på land ble nedstemt. En resolusjon om bare å ta «en pause», som Kaski argumenterte for, fikk landsmøtes flertall.

 • Les Frank Rossavik: «Lysbakken kunne vært politisk død. Nå er han i sitt ess»

Fylkesnes har som stortingsrepresentant og næringspolitisk talsperson i SV de siste årene reist mye rundt i landet og snakket distriktenes sak. Det her sannsynligvis betalt seg godt.

Fylkesnes fikk overveldende støtte fra delegatene fra Finnmark, Troms, Nordland, Vestlandet og Agder-fylkene, mens Kaski hadde solid støtte i Oslo og Viken-fylkene.

Valgkomiteen var delt

Før landsmøtet var den foreløpige valgkomiteen delt helt på midten (3–3) om hvem som skulle etterfølge Snorre Valen som nestleder.

Under selve landsmøtet ble det satt ned en ny valgkomité, ledet av avtroppende nestleder Valen, som kom med en ny innstilling tre timer før valget skulle avgjøres. Et flertall, 4–3, gikk inn for Fylkesnes.

Les mer om

 1. Torgeir Knag Fylkesnes
 2. SVs landsmøte
 3. Næringspolitikk
 4. Klimapolitikk
 5. Distriktspolitikk