Høyre vil ha bompause i Oslo på ettermiddagen

Høyre i Oslo står fullt og fast ved bompengeplanen i Oslo. Men de vil gi tre timers kjøring for én betaling på ettermiddagstid.

Høyres byrådslederkandidat, Eirik Lae Solberg (t.h), og KrFs førstekandidat i Oslo, Espen Andreas Hasle, vil innføre tre timers «bom-amnesti» på ettermiddagen. Ideen er at familier med flere aktiviteter skal slippe å betale mer enn en gang.

Bompengeopprøret brer seg i norske byer. Det kaster ikke Oslo Høyre seg på. Men sammen med KrF foreslår partiet et grep som skal gjøre det enklere for oslofolk å få hverdagslogistikken til å gå opp:

De vil utvide regelen om at man bare skal betale bompenger én gang i løpet av én time til én gang i løpet av tre timer.

– Hvis du skal kjøre ett barn på fotballtrening, et annet på hockey og kanskje besøke noen på et sykehjem, går det mer enn en time, og du passerer fort flere bomstasjoner, sier Høyres byrådslederkandidat, Eirik Lae Solberg.

Han vil i første omgang prøve ordningen mellom 17.00 og 20.00 på hverdager.

– Vi mener folk skal kunne gjennomføre slike hverdagsaktiviteter uten en stor økonomisk belastning.

Slutter opp om bompengene

Solberg er krystallklar på at Høyre ikke har noen planer om å løpe fra Oslopakke 3, og at bompengene derfra er nødvendige for å finansiere viktige samferdselsprosjekter i Oslo.

Men allerede under forhandlingene om avtalen foreslo partiet en totimersgrense for bompassering.

– Den tapte vi. Men når vi nå ser hvor negativt det kan slå ut for en del familier, er det naturlig å foreslå en ny variant, sier Solberg, som også vil sette foten ned for økning av takstene de neste fire årene.

– Men mange vil jo betale mindre bompenger enn i dag med det nye systemet?

– Ja. Men vi vil altså sørge for at ingen barn skal bli hindret i å delta i aktiviteter på grunn av bompenger.

Se hvor de nye bomstasjonene kommer i kartet under:

Ukjent inntektstap

Solberg har med seg KrF og førstekandidat Espen Andreas Hasle, som mener den samlede bompengebelastningen begynner å nå et nivå der Oslopakke 3 kan miste oppslutning i befolkningen.

– Belastningen for barnefamilier i Oslo er stor nok. Alle bør sykle eller gå, men mange har aktiviteter som ikke foregår i nærmiljøet, sier Hasle. Han ønsker primært en mer rettferdig veiprisingsmodell, men innser at det ikke er realistisk på kort sikt.

De to har ikke regnet på hvor stort inntektstapet av en tretimersregel eventuelt vil bli, men tror det vil dreie seg om begrensede summer.

Venstre vil avvente

Det tredje «gamle» byrådspartiet, Venstre, synes tretimersforslaget er interessant, men vil ikke støtte det nå.

– Nå får vi først se hvordan innfasingen av det nye systemet går og eventuelt regne på hva et slikt forslag vil koste, sier gruppeleder Hallstein Bjercke.

Venstres hovedgrep for å sukre bompengepillen er å legge inn 300 millioner kroner for å redusere prisene og øke frekvensen i kollektivtrafikken.

Frp med bomultimatum

Oslo Frp vedtok på sitt årsmøte at de ikke vil gå inn i byråd uten betydelig reduksjon i bompengene. Byrådslederkandidat Solberg vil ikke starte potensielle byrådsforhandlinger nå. Samtidig gjentar han at Oslopakke 3 ikke blir et tema.

– Får vi flertall etter valget, skal vi forhandle. Men Høyre står fast på Oslopakke 3.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) mener mange har et helt galt inntrykk av hvor dyrt det blir i bomringen. Han viser til at en trikkebillett stort sett koster mer enn en bompassering.

Raymond Johansen: Useriøst

Byrådsleder Raymond Johansen synes utspillet er useriøst.

– Solberg satt selv i forhandlingsutvalget for Oslopakke 3. Hva er det han har oppdaget nå, en uke før avtalen skal iverksettes, som han ikke visste da han signerte, spør byrådslederen, som mer enn antyder at stor medieoppmerksomhet er svaret.

Johansen mener at med Høyres logikk må også Ruter-billettenes varighet økes fra en til tre timer.

– Det er jo billigere å kjøre gjennom bomringen enn med T-banen. Vi har innført gratis aktivitetsskole for alle i utvalgte bydeler, noe Høyre gikk imot. Det koster 22.000 kroner i året pr. familie og er noe som virkelig monner for barnefamiliene.