Økt press mot Ap-leder Støre i flyktningsaken

Oslo Ap, AUF og Aps utenrikspolitiske veteran Bjørn Tore Godal ber Ap-ledelsen snu om. – Ingen kan hjelpe alle. Men alle kan hjelpe noen, sier Godal.

– Skuffende signaler fra Ap-ledelsen, sier tidligere utenriksminister Bjørn Tore Godal.

19 tidligere statsråder fra Ap, SV, Sp, KrF, Venstre og Høyre har signert et opprop som ber norske myndigheter hente barn fra greske flyktningleirer til Norge.

Venstre og KrF ønsker det samme. Men Ap-ledelsen sier nei. Partiet venter på et felles europeisk tiltak og vil at Norge skal ta imot kvoteflyktninger gjennom køordningen til FN-apparatet.

Det reagerer mange Ap-medlemmer på:

– Det er en humanitær katastrofe på vår dørstokk, og den rammer uskyldige. Vi har en humanitær forpliktelse til å trå til og hjelpe, sier Bjørn Tore Godal.

Han er Aps mest erfarne utenrikspolitiker med fartstid både som utenriksminister, forsvarsminister og handelsminister. Han har også vært ambassadør i Tyskland.

– Trenger ikke kritikk av Merkel nå

Godal mener at Norge snarest bør slutte seg til Tyskland som går foran i gruppen av land som vil ta imot mindreårige fra greske flyktningleirer. Det er svært kummerlige forhold i leirene.

– Det er ingen grunn til at Ap skal sitte og vente på EU-enighet først, for den enigheten kommer ikke. Polen og Ungarn kommer aldri til å være med. Tvert imot: Vi må slutte oss til Tyskland uten opphold. Noe annet er vanskelig å forsvare.

– Ikke å gjøre det er en indirekte kritikk av Angela Merkel. Det er det siste vi trenger, sier han.

Godal merket seg at Høyres innvandringstalsmann Ove Trellevik i NRK Debatten sa at «regjeringen venter på at flere EU-land skal forplikte seg».

– Det er et interessant signal fra Høyre. Det minste vi kunne vente, er at Ap er et par hestehoder foran. Å vente på veto-nasjonene er et påskudd for ikke å gjøre noe. Aps rolle er ikke der, mener Godal.

Godal: Skuffende signaler

– Hva synes du om Aps standpunkt?

– Til nå: helt utilfredsstillende og skuffende signaler.

– Hva bør Jonas Gahr Støre gjøre?

– Han bør slutte seg til Angela Merkels initiativ og uttrykke kraftig støtte til de toneangivende EU-landene som Tyskland og Frankrike.

Leder i Oslo Ap, Frode Jacobsen, sier at Ap, SV, Rødt og MDG har fremmet en interpellasjon til bystyret.

– Vi støtter oppropet fra frivillige, humanitære organisasjoner om at Norge bør bidra til løsning, sier han.

Jacobsen sier at «flyktningpolitikken er nasjonal politikk, og at Oslo ikke kan ha egen flyktningpolitikk».

– Vi mener at situasjonen i Hellas nå er så alvorlig at Norge bør å spille en mer aktiv rolle for å finne løsninger, vurdere å ta imot flere flyktninger, og hvis Oslo blir spurt, så sier vi ja.

– I den situasjonen vi er i nå, er det rom for å ta imot flere flyktninger. Av og til må det være anledning til å se om det er mulig å tenke annerledes enn vi har gjort, sier Jacobsen.

Ina Libak, leder i AUF, sier at «solidaritet er ikke laget for når det er enkelt».

AUF: Solidaritet er ikke enkelt

Ina Libak, leder i AUF, sier at «solidaritet er ikke laget for når det er enkelt».

– Hvis Ap kan bidra til å gi noen av barna beskyttelse og trygghet, så bør vi bidra til det. De står i en krisesituasjon, og vi vet at smittesituasjonen i Moria-leiren vil bli forferdelig, sier hun.

Hun avviser signalene fra partiledelsen og sier at det ikke er «noen motsetning mellom å ta imot kvoteflyktninger og hjelpe barn i Moria».

– Det lages et kunstig skille mellom å hjelpe i nærområdet, ta imot kvoteflyktninger og ta imot barn fra Moria. Høykommissæren har bedt oss om å ta imot.

– For Norge er det fullt mulig å bidra. Det ene kan ikke settes opp mot andre måter å bidra på, sier hun.

Libak mener spørsmålet er om vi skal «vente eller gjøre nå».

– Det er nå vi må ta valget: Skal Norge være sist, eller skal Norge ta en lederrolle blant dem som viser solidaritet, spør hun.

Splittelse i regjeringspartiene

Uenigheten mellom regjeringspartiene Høyre, Venstre og KrF splitter også ungdomspartiene.

KrFU-leder Edel-Marie Haukland sier at hun er «stolt» av partileder Kjell Ingolf Ropstad.

– Vi vet at han jobber både for langsiktige løsninger og for akutte løsninger for dem som trenger hjelp akkurat nå, sier hun.

Unge Venstres leder Sondre Hansmark Persen har lagt frem et forslag for landsstyret som krever at «Norge snareste henter ut enslige barn fra Moria-leiren».

Unge Høyres leder Sandra Bruflot støtter regjeringen og skriver i en SMS at «vi har ikke noe krav til regjeringen om å evakuere».