Politikk

NHO: Gullalderen er over. Men vi kan skape en ny gullalder.

– Vi trenger rundt 250.000 nye private arbeidsplasser for å opprettholde velferden i 2030, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid og peker på Jan Christian Vestre og hans møbelbedrift som oppskriften på hvordan Norge kan skape en ny gullalder.

– Vi vil bevise at grønn vekst er mulig, sier møbelfabrikant Jan Christian Vestre (til høyre) til NHO-sjef Ole Erik Almlid.
 • Thomas Spence

Mandag presenterer NHO analysen «Neste trekk – veikart for fremtidens næringsliv» for den politiske eliten, anført av statsminister Erna Solberg (H), Ap-leder Jonas Gahr Støre og LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

Veikartet staker ut kursen politikere og næringsliv må gå, for å sikre nordmenn arbeid, inntekt og et godt velferdssamfunn også i 2030.

Stikkordene er lavere skatt, høyere verdiskapning og lavere klimagassutslipp. Flikking på dagens regler er ikke nok. Det trengs en kursendring på tvers av alle bransjer hvis ikke nedgangen skal sette inn, ifølge NHO.

«Allerede før koronakrisen var det mye som tyder på at Norges «gullalder» var tilbakelagt», skriver NHO.

Gullalderens kjennetegn har vært en enestående reallønnsvekst. I perioden 2009–2019 skapte Norge 150.000 nye arbeidsplasser i privat sektor. Nå trengs mange flere.

– Jeg blir redd hvis offentlig sektor vokser og ikke stiller opp for privat sektor nå, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid (til venstre) til Jan Christian Vestre.

Tror på grønn vekst

 • Les også: Redd for flere ansatte i offentlig sektor

Og et godt eksempel på hva som må gjøres, har NHO funnet i familiebedriften Vestre.

Midt i koronakrisen bygger Vestre en ny fabrikk, sertifisert som verdens mest miljøvennlige, på Magnor nær svenskegrensen.

– Vi har tro på norsk industri, vi vil bevise at grønn vekst er mulig, og vi vil bygge bro mellom Greta Thunberg-generasjonen og alle som er opptatt av at Norge skal være et godt land å bo i også i fremtiden, sier Jan Christian Vestre.

Almlid nikker energisk:

– Vestre er et selskap som svarer på veikartet: Du realiserer arbeidsplasser, utvikler bedriften for eksport og i forståelse av at vi må løse klimautfordringen.

– Du er også digital utvikler og behandler folk ordentlig. Vestre skaper verdier slik at vi kan ha et velferdssamfunn også i årene fremover, sier Almlid.

– Mange prater om dette. Men vi trenger mer action og handlekraft, svarer Vestre.

– Vi kan kanskje ikke være billigst, men vi kan være best, raskere og grønnere, sier Jan Christian Vestre til NHO-sjef Ole Erik Almlid, sittende på et av bymøblene Vestre lager.

Dyrere, men raskere og grønnere

Firmaet har filialer i New York, London og Berlin, men all produksjon foregår i Skandinavia. Den nye fabrikken skal bli et utstillingsvindu for moderne, grønn og høyeffektiv industri med roboter, førerløse trucker og gjenbruk av nesten alt vann.

– Vi kan kanskje ikke konkurrere om å være billigst, men vi kan jammen konkurrere om å være best, raskere og grønnere, sier Vestre foran møtet med landets toppene i politikk og næringsliv.

I veikartet presenterer NHO ti ambisjoner for 2030. De viktigste er:

 • Høyere verdiskapning. Bruttonasjonalprodukt (BNP) må øke med 2,3 prosent årlig fra 2020 til 2030.
 • Høyere yrkesdeltagelse. Andelen sysselsatte mellom 20 og 70 år må øke fra 73,1 til 77,5 prosent.
 • Større privat sektor. Ingen andre industriland har større andel offentlig ansatte enn Norge.
 • Reduserte klimagassutslipp. CO₂-utslipp reduseres med 50 prosent fra 1990-nivå.
 • Lavere skattenivå. Samlede skatter og avgifter (utenom petroleum) bør ned fra 43 prosent til maks 40 prosent av verdiskapningen.
 • Høyere organisasjonsgrad. Bør opp fra 60 til 63 prosent for arbeidstagere og -givere samlet sett.
 • Tette kompetansegapet og øke innovasjonsevnen.

Rommer politiske konflikter

Veikartet snakker om «økonomisk, miljømessig og sosial bærekraft». Men bak de runde formuleringene skjuler det seg tunge politiske konflikter om skatt og fordeling, privat versus offentlig velferd, klima og hensynet til arbeidsplasser.

Og ikke minst om hvor stor offentlig sektor Norge har råd til:

– Har vi en for stor og tung offentlig sektor?

– Vi har en veldig profesjonell og dyktig offentlig sektor. Kanskje den beste i verden. Men skal vi klare å opprettholde en sterk offentlig sektor, må vi utvikle privat sektor til å skape inntekter. De som jobber i offentlig sektor, burde gå i bresjen for veikartet.

Mange mener det er behov for mer politi og flere sykepleiere og lærere?

– Absolutt. Og mange av de nye sykepleierne bør komme i privat sektor. Jeg blir redd hvis offentlig sektor vokser mer enn privat sektor. Det må være motsatt.

– Private bedrifter kan bidra til å utvikle nye løsninger som gjør at vi kan få mer velferd ut av de samme ressursene.

– Hva er de viktigste motkreftene mot NHOs ambisjoner?

– Manglende evne til å tenke langsiktig og at politikerne tenker på kortsiktige gevinster i valgkamp. Min frykt er at politikerne tyr til kortsiktige grep og lar offentlig sektor vokse. Det er lettest i krise. Nå må vi holde hodet kaldt og velge langsiktige løsninger.

– Mange av disse gevinstene kommer først om ti år, sier Almlid.

Blinker ikke ut vinnere og tapere

– Hvordan vil folk merke at «gullalderen» er over?

– Vi går fra en periode hvor Stortinget hadde et antall nye milliarder å fordele hvert år til å måtte diskutere hvor vi skal kutte. Oljeøkonomiens betydning blir vesentlig mindre.

– Arbeid til alle er viktigere enn noen gang. 250.000 nye arbeidsplasser er en veldig ambisiøs målsetting. Men det er ikke umulig, svarer Almlid.

NHO ønsker ikke å blinke ut vinnere og tapere i fremtidens næringsliv. I stedet skisserer organisasjonen faktorer som må alle bransjer må ta hensyn til:

– Det nye næringslivet er grønnere, mer digitalt, mer tjenesteytende og mer internasjonalt. Vi har masse å hente på naturgitte fortrinn og vår evne til å utvikle teknologi på dette fortrinnet, sier Almlid. Han ramser opp grønne elektriske verdikjeder, karbonfangst og lagring, bioøkonomi, oppdrett, skog, jord, havbruk og tjenesteytende sektor.

Norsk politikk

Nyhetsbrev En gang i uken gir vår politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim deg sitt perspektiv på det viktigste som har skjedd i maktens korridorer.

Les mer om

 1. NHO
 2. Greta Thunberg
 3. LO