Politikk

Erna Solberg: Uansett hvor jeg er i landet, ønsker folk nye veier

Statsminister Erna Solberg sier at bompenge-opprøret gir et kraftig signal om at grensen er nådd for hvor mye skatter og avgifter folk vil betale for å løse klimautfordringene.

– Jeg tror at det er et viktig signal å si at det er en grense for egenbetaling, sier statsminister Erna Solberg. Her sammen med (f.v.) utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF), klimaminister Ola Elvestuen (V) og olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg under lanseringen av handlingsplanen for sjøfart og fiske.
  • Thomas Spence

– Jeg tror at det er et viktig signal å si at det er en grense for skattebetaling, og for egenbetaling, og for det å oppleve at hverdagslivet ditt blir beskattet på en måte som er vanskelig å håndtere, sier statsminister Erna Solberg (H) til Aftenposten.

Torsdag presenterte Solberg en handlingsplan for å halvere utslippene fra innenriks sjøfart og fiske innen 2030.

Satsingen på grønn skipsfart – blant annet gjennom ny, klimavennlig teknologi- er en viktig del av klimapolitikken.

Samtidig er statsministeren tungt engasjert i forhandlingene mellom regjeringspartiene for å finne et svar på bompenge-opprøret.

Her står regjeringspartnerne Venstre og Frp mot hverandre i synet på byvekstavtalene. Begge tolker regjeringens politiske plattform, Granavolden-erklæringen, til forsvar for egen politikk.

Skattefradrag for bompengeutgifter

Solberg leder arbeidet med å finne veien ut av floken som berører både statens skatte- og avgiftspolitikk, bruken av oljepenger, klimamålene og satsingen på bil- og kollektivtransport.

En kilde med innsikt i prosessen sier at det er krevende fordi tiltak på ett område ofte får negative konsekvenser på et annet område.

Et av de første tiltakene regjeringen kan realisere, er løftet fra Granavolden om å innføre et nytt skattefradrag for bompengeutgifter.

Lengre nedbetalingstid for bompengegjeld, og kutt i bompengeandelen når kostnadene ved prosjektet reduseres, ligger også i plattformen.

For Venstre er ikke mindre bompenger, men klimamålene viktigst. Særlig punktet «Regjeringen har som mål at all vekst i persontrafikken i byene skal tas av kollektivtransport, sykkel og gange.»

  • Les også: Skjebnemøte i Frp samlet seg om seks krav

Solberg: Utfordring at klimapolitikken er vellykket

– Forhandler dere om en ny regjeringsplattform?

– Det er sånn at en regjering av og til gjør mer ting enn det som står i den politiske plattformen. Det som er den største utfordringen for oss i øyeblikket, helt uavhengig av den politiske diskusjonen om bompenger, er at klimapolitikken er vellykket i byene, sier Solberg.

– Det betyr at færre kjører bil. Og færre kjører forurensende dieselbil. Det betyr at vi får mindre inntekter i alle disse pakkene. Vi når ikke de inntektene som det er forutsatt bompengene skal gi i disse bypakkene vi allerede har vedtatt.

– Det er bakteppet og en av de overordnede diskusjonene som vi er nødt til å ta på hele spørsmålet om hvordan vi finansierer dette, svarer Solberg.

Hun sikter til paradokset med at jo mer vellykket klimapolitikken er, jo større blir hullet i statskassen:

Økt elbilsalg gjør at årets bilavgifter har sunket med 3 milliarder bare siden i høst.

På ti år har bilavgiftene sunket 25 milliarder kroner.

Bare i Oslo svikter inntektene fra bompenger med en milliard kroner.

Solberg: Alle vil ha nye veier

– Kan bompengeopprøret tolkes som signal fra befolkningen om at satsingen på nye veier og lukten av asfalt er blitt for sterk?

– Nei, det tror jeg ikke. For er det en ting jeg møter uansett hvor jeg er i landet, så er det et nytt veiprosjekt, et nytt bymiljøprosjekt, en ny utbygging, en ny sak de som vil ha, eller jernbane til Nord-Norge. Du får det alle steder, sier Solberg.

Selv om bompengene bidrar til nødvendige endringer i hverdagsliv - som at du reiser kollektivt i stedet for med bil - så mener Solberg at opprøret gir ett viktig signal til alle «som tror at vi kan løse klimaspørsmål med skatter og avgifter».

– Det er en begrensing på det. Vi er faktisk nødt til å gjøre det som det ligger mest av i denne planen for sjøfarten: Stimuleringsordninger for å få til teknologiforandringer.

– Betyr det at tiltakene kommer i statsbudsjettet for 2020?

– Det kan vi ikke si noe som helst om. Vi holder på å diskutere disse spørsmålene.

– Er det viktig for Høyre å redusere bompengene?

– For oss er det viktig å gjennomføre de bypakkene vi har sagt vi skal gjennomføre, å få til moderne, fungerende, store byer i Norge. Men vi ser at også at vi ikke får inn de inntektene vi har forutsatt å gjøre. Da må vi ha en diskusjon om dette. Vi mener at det er riktig å ha prioritet å få til fungerende store byer.

Solberg tungt involvert

Vi får vel svaret før 9. september, valgdagen?

– Jeg vil ikke lage noen tidsplan. Det blir sannsynligvis mer enn ett svar. For dette er tungt og sammensatt.

– Er du tungt involvert i arbeidet selv?

– Ja, slutter statsministeren.

Klimaminister Ola Elvestuen (V) sier at «byvekstavtalene har vært en kjempestor suksess.»

– Vi har et sterkt grunnlag i Granavolden. Det som er viktig, er å videreføre satsingen inn mot de store byene. Vi har klart å nå nullvekstmålet ved at trafikken har gått ned eller stått stille, og økt fremkommeligheten for dem som er på veien, sier han.

Les mer om

  1. Bompenger
  2. Erna Solberg
  3. Nullvekstmålet
  4. Klimapolitikk