Politikk

Bare da blir de fornøyd med Nasjonal transportplan

Forventningene er skyhøye til Nasjonal transportplan som presenteres i dag. - Vi forventer det kraftigste løftet for samferdsel siden vi bygde jernbanen, sier LO-sjef Roar Flåthen.

Hvor mye skal satses på jernbane, på vei og på kollektivtrafikk? I dag kommer svaret. Olav Olsen

 • Sveinung Berg Bentzrød
  Journalist
 • John Hultgren
  Midtøsten-korrespondent

Hvilke veier og hvilke togstrekninger skal bygges i Norge de neste 10 årene? Hvordan skal Regjeringen klare å halvere tiden det tar å planlegge store samferdselsprosjekter, slik den har lovet? Og hvordan skal alle de gode prosjektene betales? I dag kommer Regjeringen med svarene når den legger frem Nasjonal transportplan 2014–2023.

Mange vil glede seg og mange vil bli skuffet, men hva er det aller viktigst for deg at planen inneholder? Vi har spurt LO, NHO, Forbrukerrådet, NAF og politikere om hva som må være med for at de skal være fornøyd.

Kristin Skogen Lund, NHO-sjef

Hele InterCity-triangelet til Skien, Lillehammer og Halden må stå ferdig innen 2025, og ikke bare det indre triangel som Regjeringen har lekket skal stå ferdig om 12 år.

Og så forventer vi en satsing på stamveiene . Vi er veldig opptatt av antall kilometer vei og jernbane som blir ferdig bygget, ikke bare hvor mye penger som brukes.

NHO-sjef Kristin Skogen Lund Roald Berit/Scanpix

Derfor må vi få fart på utbyggingen. Planleggingen tar altfor lang tid i dag, og derfor må det i NTP ligge en ny modell for planlegging av store samferdselsprosjekter.Når det gjelder finansiering så må store prosjekter bli sett på under ett, ikke stykkevis og delt som i dag, og bygging og vedlikehold må ses i sammenheng.

Det må være penger til å planlegge og bygge ny jernbanetunnel under Oslo . Jeg håper Regjeringen tar inn over seg hvor prekær situasjonen i byene vil være om ti år.

Og så må det være en plan for godsterminalen på Alnabru . Hvis den bryter sammen så vil det være en katastrofe for godstransporten.

Anne Haabeth Rygg, fagsjef for samferdsel i Forbrukerrådet

Det må være en forpliktende formulering om utbygging av hele InterCity-triangelet innen 2025. Jernbaneverket har sagt at de kan bygge dette på 10 år, og det må politikerne lytte til og ta på alvor. Da vil vi også få slutt på en uendelig debatt om hvordan dette skal finansieres. Hvis det settes en dato så tvinger det frem en løsning.

Sykkelen må tas på alvor. Sykkelen taper alltid mot togspor og fergefrie veier. Fagetatene sier det trengs 20 milliarder kroner for å tilrettelegge for syklister langs riksveiene. Derfor krever vi et skikkelig løft for sykkelveier. Det er lite penger i den store sammenhengen.

Vi forventer et løft for å få god sammenheng mellom kollektivreiser . Vi trenger en nasjonal reiseplanlegger hvor man kan skrive inn hvor man er og hvor man skal, og så får et godt svar på hvordan man skal reise.

Roar Flåthen, LO-sjef

Vi forventer at dette blir tidendes løft for samferdsel. Det må være en kraftig opprustning av jernbanen , med basis i å styrke kollektivtransporten rundt byene. Denne transportplanen er også avgjørende for om vi kan nå klimamålene våre.

Mange veistrekninger er også viktig. Ikke alt kan løses med jernbanen. Det har med trafikksikkerhet og miljø å gjøre.

En annen viktig ting er å se satsingen mellom jernbanen og sjø/havn . Vi må få bedre infrastruktur for gods. De siste årene har det gått i feil retning med mer gods til vei og mindre på bane. Vi forventer sterke føringer for det i transportplanen.

LO-leder Roar Flåthen

Vi er nødt til å få harmonisert lengde og vekt og bredde på vogntog som gjør at vi ikke taper konkurransekraft. Svenskene kan kjøre med lengre og tyngre vogntog, de har kort sagt bedre rammevilkår på svensk side enn på norsk. Det må ligge en løsning for det i transportplanen.Dette er en utrolig viktig melding. Vi forventer det kraftigste løftet for samferdsel siden man bygde jernbanen.

Stig Skjøstad, administrerende direktør Norges Automobil-Forbund

Mye er lekket ut, og vi forventer en ramme som er 45 prosent høyere enn de siste års bevilgninger. Vår store forventning er at det presenteres en konkret modell som ivaretar finansieringen . Hvordan skal de skaffe penger til prosjektene? Vi forventer at det er en modell som skal ivareta forutsigbarheten i gjennomføringen av hele planen. Det må være en modell som ikke er avhengig av de årlige statsbudsjettene, og det må være forpliktende.

Det andre er planprosessen . Den må i hvert fall halveres fra dagens ni år. Det må være en konkret og forpliktende plan for å komme dit.

Knut Arild Hareide (KrF), leder i transportkomiteen på Stortinget

Forventer forpliktelse for når store prosjekter som fergefri E39 og dobbeltsporet InterCity-triangel skal være fullført. I tillegg må det være en fornyelse av sektoren som sikrer at pengene ikke går bort i stykkevis bygging som i dag. Er spent på hvor sterk satsing det blir på sykkel .

Bård Hoksrud (Frp), andre nestleder i transportkomiteen på Stortinget

Vi hadde forventet full utbygging av InterCity , men Regjeringen allerede sagt at det blir bare en delvis utbygging. Vi forventer konkrete tiltak for å korte ned planleggingstiden , og et helt nytt finansieringssystem for å finansiere vei og jernbane. For eksempel kan det være prosjektfinansiering av store prosjekter og/eller statlige utbyggingsselskap. Og utbyggingen må skje uten bompenger. Vi forventer at det kommer en forpliktende plan for når det norske vei og jernbanenette skal være ferdig utbygget . Vi snakker i dag om at det skal ta 50 til 70 år, det burde ikke være mer enn 20–25 år. Det siste er at vi må ha en forpliktende plan for hvordan vi skal ta igjen vedlikeholdsforfallet på hele veinettet, og en dato for når det skal være ferdig.

Øyvind Halleraker (H), samferdselspolitisk talsmann

Vi forventer kraftig økning i investeringer . Dagens ramme er 140 milliarder i en tiårsperiode. Transportetatene har i høringen gitt sine meninger med opptil 45 prosent økning i rammene, det vil si 215 milliarder. Vi forventer at rammen blir liggende betydelig høyere enn det igjen.

Det må være en beskrivelse av en omfattende reform for hvordan vi organiserer og finansierer store samferdselsprosjekter. Det må være på en annen måte enn i dag hvor alle prosjekter får penger årlig over statsbudsjettet. Vi vil ha en tilsvarende modell som for utbyggingen av Gardermoen, et eget selskap med eget budsjett.

Vi forventer tiltak for å få gods over på bane, det har de siste årene gått feil vei. Og vi forventer trafikksikkerhetstiltak på veiene som bygging av midtrekkverk.

 1. Les også

  Samferdselsministeren på Twitter: «Fuck Oslo»

 2. Les også

  Byrådet går inn for T-bane til Fornebu

 3. Les også

  Krever maksgrense for bompenger

 4. Les også

  Bare helse slår samferdsel

 5. Les også

  Kutter reisetiden til Bergen med over én time

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Les mer om

 1. Politikk

Relevante artikler

 1. NORGE

  Vil ikke intervjues om InterCity-utsettelsen

 2. POLITIKK

  Disse løftene gir Regjeringen for vei og bane

 3. NORGE

  Vestlandet taper stort mot Østlandet i Nasjonal transportplan

 4. NYHETSANALYSE

  Nyhetsanalyse: Hvem leverer best på samferdsel - rødgrønne eller blå?

 5. POLITIKK

  De vil overta regjeringsmakten, men er rykende uenige om veier og jernbane

 6. NORGE

  En billion til nasjonal transportplan: Forvirret av alle de ulike prosjektene? Her får du den fulle oversikten.