LO, NHO og Sp mener regjeringen spenner ben under eget klimamål

LO og NHO mener regjeringens forslag om å innføre full veibruksavgift på biodrivstoff vil gjøre det nær umulig å halvere klimagassutslippene fra transportsektoren innen 2030. Nå ber de regjeringen snu.

LO-sjef Hans-Christian Gabrielsen (til venstre) og NHO-sjef Ole Erik Almlid ber regjeringen snu om veibruksavgift på alt flytende biodrivstoff.

Motstanden vokser mot regjeringens forslag om å innføre full veibruksavgift på alt flytende biodrivstoff, som Aftenposten omtalte i forrige uke. Nå ber LO og NHO regjeringen snu.

Regjeringen har som mål å halvere transportsektorens klimagassutslipp frem mot 2030. NHO og LO mener regjeringens forslag om veibruksavgift på biodrivstoff spenner fullstendig ben under målet.

– Dette forslaget bør regjeringspartiene reversere. Og hvis det ikke går, bør de legge det bort nå og bruke lengre tid på hvordan man skal sy dette sammen, i dialog med næringen, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid, som får full støtte fra LO.

– Det jeg er redd for, er at det norske markedet for rent biodrivstoff skal forvitre, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

NHO: Kan tvinge transport tilbake til diesel

I dag er det bare veibruksavgift på biodrivstoff som omsettes innenfor det såkalte omsetningskravet eller innblandingsprosenten.

Dette kravet vil være 20 prosent fra og med nyttår.

Men med regjeringens forslag blir det avgift for hver dråpe biodiesel man har blandet inn i drivstoffet, uavhengig om andelen er 20 prosent eller mer.

Endringen gjør det ulønnsomt for transportbedrifter å bruke biodrivstoff ut over omsetningskravet, varsler NHO, som frykter at transportbedrifter som i dag bruker biodiesel, vil bli tvunget tilbake på fossilt diesel.

– Hvorfor i all verden skal man skal vrake et tiltak som virker i dag, når Parisavtalen roper etter flere tiltak. Vi burde heie på de bedriftene som bruker mer biodiesel enn omsetningskravet. Dette er bare tull, sier Almlid.

Gabrielsen deler bekymringen. Han tror forslaget vil gjøre det vanskelig eller umulig å nå regjeringens klimamål for transportsektoren.

– Jeg tror at transportbedrifter som var i gang med å legge om til 100 prosent biodrivstoff, nå vil gå tilbake til fossilt diesel. Det er alvorlig, for det vil øke klimagassutslippene, sier han.

NHO viser til at biodrivstoffomsetningen trolig vil ligge på 690 millioner liter i 2019. Det vil gi en reduksjon av klimagassutslippene på 1,7 millioner tonn CO2. Blir regjeringens forslag vedtatt, vil det bare bli omsatt 400 millioner liter biodrivstoff i 2020, ifølge tall NHO har innhentet fra Drivkraft Norge, som er NHOs bransjeforening for selskaper som selger flytende drivstoff og energi.

Det gir 1 million tonn i reduserte utslipp i 2020, altså 700.000 tonn mindre enn i år.

NHO: Unødvendig avgift

Regjeringens begrunnelse for å innføre avgiften er å kvitte seg med palmeolje (se faktaboks). Produksjon av palmeolje fører til avskoging av regnskog i Asia og dermed til økte klimagassutslipp. NHO mener likevel at avgiften er unødvendig.

Almlid viser til at palmeoljesalget stuper, uavhengig av regjeringens grep. Salget toppet seg i 2017. Da var den samlede palmeoljeimporten til Norge på 317 millioner liter, tilsvarende 46 prosent av den samlede biodrivstoffomsetningen. Men så stupte omsetningen 70 prosent, til 93 millioner liter i 2018, og fortsatte videre nedover i år.

– Det er vanskelig å forstå hvorfor regjeringen gjør dette, sier Almlid, som også akker seg over at regjeringen «hele tiden» endrer rammevilkårene til transportnæringen.

– Nå har de gjort det igjen, helt ut av det blå.

Gabrielsen er også kritisk til at regjeringen har innført avgiften «helt uten dialog med næringen».

– Vi vet at denne typen brå endringer i de langsiktige rammebetingelser skaper stor usikkerhet hos dem som kan tenkes å investere i ny miljøteknologi.

Les også

Oslo-byrådet i brev til Stortinget: Regjeringen gir kollektivnæringen ekstraregning på 217 millioner kroner

Sp: – Gjør det for å få penger i statskassen

Senterpartiet, som også er strerkt kritisk til forslaget, mener at det vil gjøre det umulig å nå klimamålet for transportsektoren.

– Dette er en oppskrift på å øke CO₂-utslippene fra norsk tungtransport, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Han minnes godt balubaen som ble stelt i stand da den rødgrønne regjeringen innførte halv veibruksavgift på biodiesel.

– Nå innfører de full avgift. Dette vil øke klimagassutslippene med 700.000 tonn CO2. Det er et tall det er nesten umulig å forholde seg til, men det er altså omtrent en sjettedel av alle utslipp fra norske biler.

Både Sp og Ap vraker avgiftsomleggingene i sine alternative budsjetter.

Vedum tror heller ikke på at regjeringen innfører avgiften for å bekjempe palmeolje.

– Nei. De gjør det for å få inn penger i statskassen.

– Det står i budsjettet at forslaget ikke vil ha vesentlige provenyvirkninger?

– Jo, men over tid. Det er bare én grunn til at de gjøre dette, og det er at de er redd for at flere skal gå over til biodiesel, og at avgiftsinntektene til staten dermed skal bli lavere.

Regjeringspartienes fraksjoner i Stortingets finanskomité vurderer nå om avgiftsgrepet bør justeres.

ASKO kan gå tilbake til diesel

Dagligvaregrossisten ASKO er en del av Norgesgruppen og leverer dagligvarer til Norgesgruppens kjeder. Selskapet bruker i dag rundt 60 prosent biodrivstoff – uten palmeolje – i snitt gjennom året. Utenom vintermånedene ligger selskapet på 100 prosent.

ASKO-sjef Tore Bekken sier at selskapet vil få 20–25 millioner i økte årlige kostnader dersom regjeringens forslag om å innføre full veibruksavgift på all flytende biodiesel blir vedtatt av Stortinget.

– Det vil være en kostnadsøkning som ikke er forsvarlig. Sånn det ligger an nå, vil vi gå tilbake til vanlig diesel igjen, sier Bekken.

Han legger til at han synes det er bra at regjeringen øker andelen biodrivstoff i bensin og diesel til 20 prosent. Men at regjeringen samtidig vil innføre veibruksavgift på biodrivstoff utover omsetningskravet på 20 prosent, har han lite forståelse for.

– Jeg opplever at man setter et makstak på det, istedenfor å ha et minimumskrav med et incentiv til å bruke mer, sier Bekken.

– Det er uheldig og stimulerer ikke til at noen går i front. Vi mener dette kunne ha vært løst med at ordningen fortsetter som i dag, legger han til.