Politikk

Ny avtale med EU gjør det lettere å utlevere norske forbrytere

En norsk-europeisk arrestordreavtale trer i kraft om to uker. Da blir det raskere og lettere å utlevere norske statsborgere som har brutt loven i andre EU-land.

Europol er EUs byrå for politisamarbeid innen kriminaletterretning. Her fra hovedkontoret i Haag.
  • NTB

Avtalen tar sikte på å gjøre det enklere og raskere å utlevere lovbrytere mellom EU-land, og åpner blant annet for at norske statsborgere kan bli utlevert for straffeforfølgelse og soning til landet forbrytelsen er begått i.

Den såkalte nordisk-europeiske arrestordreavtalen ble aktualisert sist i sommer, da mulla Krekar og fem andre menn ble dømt i Italia for terrorplanlegging. Krekar er irakisk statsborger, men to av de domfelte, en mann i 40-årene bosatt i Østfold og en mann i 40-årene bosatt i Buskerud, er norske borgere.

Norge utleverer ikke sine egne borgere til andre land, men avtalen som ble underskrevet av daværende justisminister Knut Storberget allerede i 2006, kan gi konsekvenser for de to nordmennene, skrev Drammens Tidende 18. juli.

– Den nordisk-europeiske arrestordren innebærer et systemskifte for overlevering av lovbrytere, og erstatter utleveringssystemet når det gjelder overlevering mellom medlemsstatene i EU og Norge. Innen EU har arrestordren vist seg å være et viktig virkemiddel i kampen mot grenseoverskridende kriminalitet, sier justisminister Jøran Kallmyr (Frp).

Han poengterer at rettssikkerheten ivaretas ved at prinsippet om domstolsprøving av vilkårene for overlevering videreføres. Det er dessuten ikke lenger departementet, men påtalemyndigheten som skal avgjøre om arrestorden skal etterkommes eller ikke.

Les også

  1. Disse ni er Norges mest ettersøkte menn

Les mer om

  1. Norge
  2. EU