Politikk

Fedrekvotefeil:– Ropstad bør umiddelbart sette seg ned med saken, sier Ap

Politikere i flere partier krever nå full opprydning etter at Nav har avslått søknader om pappaperm på feil grunnlag.

Politikere i flere partier mener man nå må finne frem til alle som har tapt penger på den feilen som er gjort i Nav.
  • Solveig Ruud
    Journalist
Nyhetsbrev Få Kjetil B. Alstadheims perspektiv rett i innboksen hver uke.

– Her trengs en opprydding. Det er viktig både for familiens økonomi og ikke minst av hensyn til barna, sier stortingsrepresentant Lise Christoffersen (Ap) om Aftenpostens avsløring av fedre som på galt grunnlag er blitt fratatt fedrekvoten.

Hun mener barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad, som har pappaperm ut denne uken, raskt må gå i gang med saken når han er tilbake i jobb på mandag.

– Han bør umiddelbart sette seg ned med denne saken, sier hun.

Også politikere i Sp, SV og Frp krever full opprydning og varsler spørsmål til statsråden om saken.

Fungerende barne- og familieminister Ida Lindtveit Røse har ennå ikke villet uttale seg om saken. Nav kan ennå ikke si noe om sakens omfang, om hvor mange som er rammet.

Les også

Aftenposten avslører: Et ukjent antall har mistet fedrekvoten på feil grunnlag

Aps Lise Christoffersen sitter i Stortingets arbeids- og sosialkomité og har tidligere jobbet som forsker ved Institutt for sosialforskning.

Må gå gjennom tidligere avslag

Som Aftenposten har skrevet, fikk ikke Marius Lie Bratland i tide sendt inn melding til Nav fra arbeidsgiveren om hva han hadde i inntekt. Det førte til at Nav tok fra ham hele den 15 uker lange fedrepermisjonen han hadde krav på.

Nå viser det seg at Nav har neglisjert kjennelser i Trygderetten og på galt grunnlag fratatt både Bratland og andre betalt fedrekvote eller tilsvarende kvote til medmor.

– Når man får klarhet i at man faktisk har gjort en feil, må man jo gå gjennom de avslagene som er gitt og rette dem opp, sier Ap-politikeren.

Hun reagerer på at Nav ennå ikke har et system for å fange opp kjennelser i Trygderetten, slik at kjennelsene får konsekvenser for andre enn den konkrete saken som behandles.

Det samme reagerer SVs familiepolitiske talsmann, Freddy André Øvstegård, på. Han forventer også at Nav kjapt finner frem til alle som er rammet.

– Skader tilliten som skulle vært bygget opp etter trygdeskandalen

– Jeg synes det er veldig trist å se at et sannsynligvis ganske stort antall fedre ikke har fått den dyrebare tiden med barna som de har krav på, fordi Nav nok en gang har tolket reglene feil, sier Øvstegård.

– Det skader tilliten som Nav skulle ha bygget opp igjen etter trygdeskandalen, sier Øvstegård, som også sitter i Stortingets kontrollkomité.

Han vil sende spørsmål til statsråden på vegne av SV for å få vite hva departementet vil gjøre for at de rammede av feilen får tilbake pengene de har krav på.

Freddy André Øvstegård sitter i familie- og kulturkomiteen for SV på Stortinget. Han mener Nav nok en gang har tolket reglene feil.

– Må se på regelverket på nytt

– Hva skjedde med et Nav som skal hjelpe deg med det du har krav på, som skal hjelpe deg med det politikerne har bestemt at du skal ha, spør Åslaug Sem-Jacobsen i Senterpartiet. Også hun sitter i familie- og kulturkomiteen på Stortinget.

Hun mener regjering og departement må se på hele regelverket rundt søknadene om fedrekvote på nytt.

– Systemet skal ikke være mer opptatt av å overholde frister og tekniske krav enn å hjelpe dem som trenger det, sier hun.

– Her må Nav ta inn over seg hva som er deres primæroppgave, sier Åslaug Sem-Jacobsen.

Ropstad bør se på alle avslag

– Hvorfor må det være så forbasket vanskelig? Det spørsmålet stilte Lise Christoffersen da Aftenposten i vinter skrev om en far som hadde mistet mye av sin lønnede fedrekvote. Den gang gjaldt problemstillingen en far som sendte inn søknaden for sent.

Ap-politikeren satte seg ned og skrev et skriftlig spørsmål til barne- og familieminister Ropstad.

– Han svarte meg i februar at han ville se på problemstillingen og vurdere den nærmere før han eventuelt ville foreslå noen endringer.

– Bør han nå se begge disse årsakene til avslag på fedrekvoten i sammenheng og ta en full gjennomgang av alle som får avslag på denne kvoten?

– Ja, det synes jeg. For fedrekvoten er ikke der bare for fedrene, men vel så mye for barnas skyld. Og han er barneminister og bør kunne se det fra det perspektivet. Har du en rettighet og søker for sent, bør ikke det ha noe å si i det hele tatt, sier hun.

Svikt i systemet

Silje Hjemdal som sitter i barne- og familiekomiteen for Frp, reagerer på at fedre blir møtt med det hun kaller «svikt i systemet» og påpeker at det er en villet politikk fra Stortingets side at fedre skal få tid med egne barn.

– Jeg er helt enig i at Nav heller må purre på arbeidsgiver eller forsøke å løse saken på andre måter enn dette. Det vil være svært uheldig om folk skal sette seg i gjeld for å få tilbringe tid med sine små, sier Hjemdal.

Hun mener at praksisen Nav har ført i saken, vil kunne skape et skille mellom dem som kan ta opp lån og dem som ikke har råd.

Når Kjell Ingolf Ropstad er tilbake fra pappaperm, bør han straks gå løs på denne saken, mener Aps sosialpolitiker Lise Christoffersen.

Uforståelig at Nav ikke har fått inntekt fra andre kilder

Lise Christoffersen reagerer også på at Nav ikke har kunnet hente inn opplysninger om inntekt fra det såkalte Aa-registeret.

Hun viser til at hele poenget med at Stortinget har vedtatt nye regler for registrering av lønn og opprettet dette registeret, er at de etatene som har bruk for inntektsopplysninger, kan gå rett inn i Aa-registeret og hente ut det de trenger.

– Hvorfor Nav da krever at folk selv skal skaffe disse opplysningene, er helt uforståelig. Det skjønner jeg ikke, sier hun.

Hun sier hun heller ikke forstår at Nav har kunnet avslå en rekke ufullstendige søknader. Hun mener etaten i stedet burde bedt om å få dokumenter ettersendt og gjøre det klart at Nav ikke får behandlet søknaden før de har dokumentene i hånden.

– De bør jo informere folk og ikke bare avslå søknadene fordi de ikke er fullstendige, sier hun.

Les mer om

  1. Fedrekvoten
  2. Nav
  3. Lise Christoffersen
  4. Barn
  5. Pappaperm
  6. Foreldrepermisjon
  7. Kjell Ingolf Ropstad