Hans Fredrik Grøvan (KrF) mener regjeringspartiene må tenke mer på seg selv enn på Frp

KrFs parlamentariske leder Hans Fredrik Grøvan mener regjeringen ikke skal prioritere Frps seire i Granavolden-erklæringen.

KrFs parlamentariske leder Hans Fredrik Grøvan i stortingsdebatten.

Selv om KrF står ved Granavolden-plattformen, mener partiet det er naturlig at man nå prioriterer det KrF, Venstre og Høyre er enige om, fremfor Frps gjennomslag.

Dette er et naturlig resultat av at Frp tirsdag gikk sammen med SV og Ap og påførte regjeringen et tap i bioteknologiloven. Dette var en av de store seirene da KrF valgte blå side og Solberg-regjeringen, og fremforhandlet Granavolden-erklæringen i januar 2019.

Vedtakene Stortingsflertallet Ap, SV og Frp gjorde tirsdag, betyr blant annet ja til eggdonasjon, assistert befruktning for enslige, tidlig ultralyd og blodprøven nipt. Blodprøven kan avsløre skader og sykdommer på fostre tidlig i svangerskapet.

– Jeg vil tro at vi primært vil være opptatt av de sakene vi tre står sammen om, sier KrFs parlamentariske leder Hans Fredrik Grøvan etter at det ble klart at Frps uttreden av regjeringen påførte KrF nederlag i saken om bioteknologiloven.

Les også

Kraftig nederlag for KrF: Stortinget vedtok flere oppmykninger av bioteknologiloven

Partileder i KrF Kjell Ingolf Ropstad og parlamentarisk leder Hans Fredrik Grøvan gikk på tøffe nederlag i Stortinget.

Følge plattformen, men ...

Grøvan sier at en slik plattform inneholder mange saker, og at man må velge de sakene en kjører frem.

– Det er klart at når vi må gjøre valg, så vil jo preferansen til de tre regjeringspartiene veie tyngst. Det vil være helt naturlig, sier han.

– Hva slags saker tenker du på?

– Det er ikke unaturlig at vi får en spissing og en prioritering inn mot de saksområdene som de tre partiene står samlet om, svarer han. Grøvan nevner at KrF vil prioritere egne saker som handler om barn og barnetrygd, fritidskort, osv.

– Andre eksempler på saker som skal legges vekk, må en jo komme tilbake til også i en budsjettsammenheng. Vi har ikke noe liste klar, sier Grøvan.

I revidert nasjonalbudsjett utsatte regjeringen kutt i eiendomsskatten, en sak som daværende finansminister Siv Jensen fremhevet da budsjettet ble vedtatt i fjor høst.

Strid i regjeringen

En representant fra Venstre, Ketil Kjenseth, brøt ut og stemte med Frp, SV og Ap for å myke opp bioteknologiloven. Det utløste en viss frykt i Venstre for at KrF kan hoppe av støtten til rusreformen, en hjertesak for Venstre.

Rusreformen innebærer at personer som blir tatt for bruk, kjøp, besittelse eller oppbevaring av mindre mengder narkotika til eget bruk, ikke lenger skal straffes. Dette har vært tungt å svelge for KrF.

Kjenseth sier han la til side vurderingene av konsekvensene og la vekt på egen samvittighet og Venstres politikk.

Nå viste den endelige avstemningen at det var flere utbrytere fra blant annet Høyre. Det letter presset på Venstre.

Carl-Erik Grimstad (V) fryktet for rusreformen.

Nevnte rusreformen

Carl-Erik Grimstad (V) tok i debatten i Stortinget tirsdag selv opp at Venstre setter sin lit til KrF når regjeringens rusreform skal vedtas.

Grimstad understreker at han støttet KrF og regjeringen i denne saken, selv om han og Venstre var for en oppmyking. Men han, og nesten alle i Venstre, gjorde dette av hensyn til det de er blitt enige om i Granavolden-plattformen.

– Venstre og Høyres utbrytere ble avgjørende for assistert befruktning. Er du bekymret for rusreformen?

– Nei, jeg tror ikke det vil ha betydning. Jeg stoler på at KrF vil holde seg til Granavolden, sier Venstre-representanten.

Ingen ny runde på rusreform

Grøvan sier at KrF ikke har hatt noen ny runde på rusreformen i lys av den saken vi diskuterer nå.

– Vi har ikke noe signaler å sende om det nå, sier han.

I Frp er man ikke særlig engstelige for mulige represalier fra KrF-hold.

– Men endringene hadde ikke skjedd om dere ikke hadde forlatt regjeringen?

– Nei, men det er konsekvensene av at landet ikke lenger har en flertallsregjering. Frp forlot regjeringen for flere måneder siden og står ved det, sier Frp-leder Siv Jensen til Aftenposten.

Frp-lederen minnet etter avstemningen om at KrF sitter i en mindretallsregjering.

– Regjeringen er avhengig av å få flertall i Stortinget for mange saker som de skal legge frem i tiden fremover. Dersom denne regjeringen regner Frp som en del av sitt parlamentariske grunnlag, så er ikke det trusler som fungerer, sier hun.