Bjørn Arild Gram (Sp) blir ny KS-leder

Senterpartiets Bjørn Arild Gram blir Kommune-Norges nye frontfigur. Sp sikrer seg ledervervet etter å ha fått støtte fra Høyre.

Ordfører i Steinkjer Bjørn Arild Gram blir etter all sannsynlighet valgt til ny KS-leder under landstinget onsdag.

Valget av ny KS-leder skal formelt skje under KS' landsting på onsdag, men det er allerede klart at Gram får toppvervet i kommunesektorenes interesseorganisasjon.

Det bekrefter leder av valgkomiteen Robin Kåss (Ap) overfor NTB.

– Høyre har nå trukket sin kandidat og varslet at de vil støtte Gram. Dermed vil han ha flertall på landstinget, sier Kåss.

Gram (47) er i dag ordfører i Steinkjer og har vært nestleder i KS siden 2012.

– Han vil bli en veldig god leder for KS. Vi er alle enige om at han er en veldig dyktig kandidat, sier Kåss.

Helgesen trakk seg

Opprinnelig sto valget mellom Gram, nåværende KS-leder Gunn Marit Helgesen (H) og Aps Sven Tore Løkslid.

Helgesen har, støttet av Sp, vært KS-leder de siste åtte årene, og hun bekreftet overfor NTB så sent som torsdag at hun ønsket gjenvalg. Fredag trakk hun imidlertid sitt kandidatur, og Høyre fortalte at de vil støtte Gram, forteller Kåss.

Arbeiderpartiet har den største delegasjonen i landstinget, men får likevel ikke lederen. Prosessen ble komplisert ved at både Ap og Sp lanserte hver sin kandidat.

– Vi i Ap mente jo at Ap burde hatt lederen, fordi vi har den største delegasjonen og var støttet av SV, men når den konstellasjonen mellom Høyre og Sp har kommet, må vi bare ta det til etterretning, sier Kåss.

Bjørn Arild Gram skriver i en sms til NTB at han avventer valgkomiteens innstilling og ikke har noen kommentarer utover det. NTB har ikke lykkes å i å få en kommentar fra Gunn Marit Helgesen til saken.

Ønsker mer politisk KS

Arbeiderpartiet varslet før jul kamp mot Sp om toppvervet og lanserte Sven Tore Løkslid, fylkesvaraordfører i nye Vestfold og Telemark fylkeskommune, som sin kandidat som ny KS-leder.

Aps partisekretær Kjersti Stenseng uttalte da til Aftenposten at hun ønsker seg et KS som er mer politisk.

–Jeg mener KS i altfor liten grad står opp for kommunenes interesser, sa Stenseng og viste til saker som kommuneøkonomi, sentralisering og eiendomsskatt som aktuelle debatter der hun savnet et tydeligere KS.

Selv om KS er partipolitisk styrt, har partiene vært enige om at KS skal være en konsensusorganisasjon. Men det er delte meninger om hvor stort det politiske handlingsrommet er.

– Må snakke med én stemme

Råbin Kåss sier det blir opp til politikerne som nå er valgt inn på landstinget, å avgjøre hvordan politikken skal utformes.

– Jeg håper man får et veldig tydelig budskap fra landstinget om å løfte kommunesektoren, fordi kommunene nå blir veldig utfordret både på svekket økonomi og med statlig detaljstyring på mange felt. Noe som gjør det vanskeligere å levere gode tjenester til innbyggerne. Vi skal ikke være partipolitiske, men en veldig tydelig stemme for kommunene, sier han.

I et intervju med NTB torsdag uttalte sittende KS-leder Gunn Marit Helgesen at det er avgjørende at kommunesektoren fortsetter å snakke med én stemme.

– For det er den eneste måten vi kan få gjennomslag på. Vi må ha én sterk stemme og klare å samle troppene, sier hun.