Politikk

Ap vil ha skolemat til alle, gratis SFO for de yngste og fortsatt lekser

Arbeiderpartiet vil gå inn for at alle elever skal få gratis mat på skolen, og at seksåringene skal få gratis SFO/AKS.

Jonas Gahr Støre og landsmøtets flertall sa ja til lekser i skolen.
  • Solveig Ruud
    Journalist
  • Alf Ole Ask
    Journalist
Nyhetsbrev Få Kjetil B. Alstadheims perspektiv rett i innboksen hver uke.

Flertallet i Aps oppvekstutvalg ønsket også å avskaffe leksene i grunnskolen.

Det blir det ikke noe av. I stedet skal kommuner og skoler som ønsker det, få muligheten til å prøve ut en leksefri skole.

En av dem som under landsmøtet sterkt har advart mot å fjerne leksene, var partileder Jonas Gahr Støre.

  • Ap-landsmøtet splittet om synet på lekser: Flertall i et utvalg vil ha leksefri skole

Skolemat og SFO – uten prislapp

Landsmøtet har også som langsiktig målsetting vedtatt at SFO/AKS skal være gratis for de yngste barna. Helt konkret går partiet inn for å begynne med å gi 1.-klassingene gratis aktivitetsskole etter skoletid, slik at ingen 6-åringer må gå hjem alene fordi foreldrene ikke har råd.

Det alene vil koste én milliard kroner, opplyser Støre.

Partiet vil også gi elever med særskilte behov tilbud om gratis aktivitetsskole/SFO fra 5. til 10. klasse, tilpasset alder og behov.

Ap vil også arbeide for å innføre et «sunt og gratis skolemåltid for alle elever i grunnskolen».

Innføringen skal startes ved at de kommunene som ønsker det, får tilskudd til dette.

Ap-ledelsen kunne ikke si noe hvor mye oppveksttiltakene deres totalt vil koste.

Innskrenket leksefri skole til forsøk

Leder av redaksjonskomiteen, Anniken Huitfeldt, advarte mot store endringer i Aps skolepolitikk og påpekte at lekser var en del av helheten.

Ap vil samle erfaringene fra forsøk med leksefri skole for å få et bedre
kunnskapsgrunnlag om lekser i skolen, samt undersøke omfanget
av lekser. SFO bør i større grad tilby leksehjelp som en del av
tilbudet

Vil dempe unødvendig leksepress

Ifølge den vedtatte uttalelsen, mener Ap at «unødvendig leksepress må dempes.»

Partiet vil ha «leksebevisste skoler der hovedregelen er at skolearbeidet blir gjort i løpet av skoledagen.»

– Lekser må ha en pedagogisk begrunnelse, være tilpasset hver enkelt elev og oppgaver eleven mestrer», sier det samtidig som det påpekes at de ikke skal ta «for mye tid.»

Ifølge uttalelsen er «hjemmearbeid er en del av lærernes metodefrihet og ansvar, og kan bidra til styrke samspill mellom elever, foreldre og skolen når
det gjøres på riktig måte.»