Politikk

SV vil gjøre det lettere å frata oljeselskaper letelisenser på norsk sokkel

Ny kunnskap om klima og miljøforhold må gjøre det mulig for staten å frata oljeselskaper lisenser for leting etter olje og gass, mener SV.

SV vil gjøre det lettere for staten å trekke tilbake letelisenser på sokkelen.
  • Alf Ole Ask
    Alf Ole Ask
    Journalist
Nyhetsbrev Få Kjetil B. Alstadheims perspektiv rett i innboksen hver uke.

SVs energipolitiske talsperson Lars Haltbrekken fremmer nå forslag om å endre petroleumsloven slik at staten lettere kan trekke tilbake lisenser som er gitt.

Den konkrete bakgrunnen er at det er delt ut åtte letelisenser innenfor den delen av iskantsonen som Miljødirektoratet, Polarinstituttet og Havforskningsinstituttet mener ikke bør åpnes for oljevirksomhet.

SVs Lars Haltbrekken vil endre petroleumsloven.

Disse lisensene ligger imidlertid utenfor det området der regjeringen foreslår å definere iskanten, og som kan se ut til å få flertall i Stortinget.

– Disse bør trekkes tilbake når lisensperioden går ut. De er i første omgang gitt for fire til seks år med mulighet for forlengelse, sier Haltbrekken.

Oljeselskapene som får lisenser på norsk sokkel, har fått disse forlenget automatisk om de overholdt forpliktelsene om å bore et visst antall letebrønner.

Det har aldri skjedd at staten har grepet inn og fratatt selskaper lisenser. Det vil også være meget vanskelig, ifølge Stortingets utredningskontor. De har undersøkt de juridiske sidene av saken for SV, som foreslår å endre loven.

Haltbrekken mener at ny viten om klima og miljøforhold må føre til at det blir lettere for staten å trekke tilbake lisenser. Mange av dem er tildelt i en tid da kunnskapen om de miljømessige konsekvensene av for eksempel utslipp var mindre.

Selskapene tar miljørisiko

SV-representanten avviser at forslaget skaper lite forutsigbarhet for oljenæringen.

Han mener at selskapene er klar over at dette er følsomme områder, og at de dermed tar en økt klima- og miljørisiko om de borer der. Gjør de funn, er det ikke automatikk i at det blir bygget ut.

– Endres loven, vil de heller ikke ha krav til erstatning for de utgiftene der har hatt, mener han.

Bordet fanger i dag

– I dag står slaget om en olje- og gassutbygging den dagen man bestemmer seg for om det skal gis en letetillatelse eller ikke, sier Haltbrekken og legger til:

– Ny kunnskap om sårbarheten til livet i havområdene, som kommer etter at tillatelsene er gitt, spiller ingen rolle.

Han viser også til at det samme gjelder oppdatert kunnskap om klimaendringene.

  • Lurer på noe om iskanten: Les A-magasinets sak om den store iskampen.

– Dette er ikke en kunnskapsbasert forvaltning. Vi har fått enormt mye ny kunnskap om sårbarheten i våre havområder og klimakrisen siden petroleumsloven ble laget, minner han om.

Petroleumsloven ble vedtatt i 1972 og sist endret i 2005.

Rekordmange lisenser

De siste årene har Olje- og energidepartementet delt ut rekordmange letelisenser etter olje og gass på norsk sokkel fra Nordsjøen i sør til Barentshavet i nord.

Noen av disse er delt ut i områder der miljømyndighetene ikke har anbefalt at det drives petroleumsvirksomhet.

– Når et selskap får slike lisenser og finner olje eller gass, er det nesten umulig å stanse en utbygging, sier Haltbrekken.

Oljeselskapene kan sitte på lisensene i mange år.

Les også

Skattemirakelet på sokkelen | Kjetil B. Alstadheim

En del av forvaltningsplanen

SV fremmer forslaget i forbindelse med behandling av forvaltningsplaner for de norske havområdene Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten, Norskehavet, Nordsjøen og Skagerrak.

Saken skal behandles i Stortinget 18. juni. Den er en av de sakene som kommer til å bli betydelig debatt om i vårsesjonen.

Komiéleder Ketil Kjenseth (V) er saksordfører for forvaltningsplanene.

Les mer om

  1. Olje og gass
  2. Barentshavet