E18-garantien trukket av fylkestinget i Viken i ettermiddag

Fylkestinget i Viken trekker garantien for E18-utbyggingen på strekningen fra Lysaker til Ramstadsletta. – Det skaper usikkerhet, sier samferdselsministeren.

Fylkestinget i Viken har nå trukket garantien på 15,8 milliarder kroner. Den ble gitt av Akershus fylkesting i oktober 2018. Akershus er nå en del av Viken.
  • Solveig Ruud

Med 59 mot 28 stemmer vedtok fylkestinget i Viken torsdag å trekke den økonomiske garantien for bygging av ny E18 i den såkalte Vestkorridoren. Garantien var på 15,8 milliarder kroner.

– Det er uheldig at Viken nå trekker lånegarantien for E18 Lysaker-Ramstadsletta, som Akershus fylkeskommune vedtok i oktober 2018. En slik handling skaper usikkerhet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) i en pressemelding.

Han mener det ikke bare skaper usikkerhet om E18, men om flere viktige samferdselsprosjekter som ligger inne i Oslopakke 3 og i den fremforhandlede byvekstavtalen.

Fire argumenter for å trekke garantien

Begrunnelsen de rødgrønne partiene i Viken kom med for å trekke garantien, var følgende:

  • totalkostnaden ved hele prosjektet har økt
  • veikapasiteten økes
  • kollektivløsningene i prosjektet er redusert
  • bompengebelastningen blir stor.
Les også

E18-frontene møttes hos samferdselsminister Hareide. Men han støtter prosjektet.

MDG-jubel

– For en fantastisk dag! Fylkestinget i Viken har vedtatt en ny retning i samferdselspolitikken. Fremtidens utfordringer kan ikke løses med gårsdagens grå og utdaterte løsninger. Dette er en viktig seier for alle som bor på Østlandet, uttalte Kristoffer Robin Haug (MDG), fylkesråd for kollektivtrafikk i Viken, til Budstikka etter vedtaket.

Ap, Sp, SV og MDG utgjør flertallet og styrer Viken i et felles fylkesråd. Det var altså disse partiene som fikk viljen sin gjennom da garantien ble trukket tilbake.

MDG la vekt på at de planene som nå foreligger vil fremme bilisme og være negative for busstrafikken. Andre rødgrønne politikere la mer vekt på usikkerheten garantien ville medføre for Vikens økonomi.

Det ble både fra Ap og Sp gjort et poeng av at fylkeskommunen kunne bli sittende igjen med en stor regning, dersom bompengeinntektene ikke ble som forventet på strekningen.

Les også

En løsning for dette området, på grensen mellom Oslo og Bærum, kan redde E18-prosjektet

Ønsker dialog

Flertallet ber fylkesrådet i Viken «etablere dialog med staten og Oslo, Bærum og Asker kommuner, i den hensikt å bli enige om føringer for et helhetlig E18-prosjekt som i større grad sikrer en god kollektivløsning, bidrar positivt til 0-vekstmålet, og har en samlet økonomisk ramme og finansiering som sikrer at det er realistisk å få gjennomført hele prosjektet.»

Fylkestinget ber om at Stortinget ikke behandler utbyggingen av E18 Lysaker – Ramstadsletta før de lokale partene og staten er blitt enige om et prosjekt som ivaretar partenes felles overordnede målsettinger.

Mandag ble det klart at Stortinget utsetter sin behandling av den planlagte E18-utbyggingen mellom Lysaker og Ramstadsletta.

Samferdselsministeren sier etter Vikens vedtak at han er opptatt av å finne en løsning for E18 og Fornebubanen. Han er derfor fornøyd med at Statens vegvesen allerede onsdag inviterte partene, inkludert Viken, til å møtes i til nye forhandlinger.

Les også

Raymond Johansen innrømmer at E18 må bygges. Men han vil ikke at den skal øke trafikken til Oslo.

Høyre forsøkte å få saken utsatt

Høyre, KrF og Venstre advarte sterkt mot å trekke garantien, men ble nedstemt i fylkestinget.

– Dette er blitt en trist sak. 40 år med planlegging er blitt stemt ned, uttalte KrFs Kjell Erland Grønbeck.

Flere av Høyres politikere argumenterte sterkt for at E18-utbyggingen vil være et miljøtiltak for innbyggerne i Asker og Bærum.

Tidligere Høyre-ordfører i Drammen, Tore Opdahl Hansen, trakk paralleller til både egen hjemby og Oslo da han illustrerte hvor viktig det vil være for byutviklingen i både Asker og Sandvika å få motorveien under bakken.

Høyres gruppeleder Anette Solli fra Bærum forsøkte først å få saken i fylkestinget utsatt. Utsettelsesforslaget falt med 39 mot 48 stemmer.

Fra Høyres side ble det også tatt til orde for å få en legalitetskontroll av vedtaket om å trekke garantien.

– Forsvarlig saksbehandling tilsier at dette spørsmålet skulle vært underlagt en juridisk vurdering, slik at fylkestingets medlemmer kunne vært trygge på sakens juridiske sider, mente Høyre og fikk støtte fra KrF og Venstre.

Frp for motorvei – mot bompenger og garanti

– Vi sier ja til vei og ja til å trekke garantien, men nei til bompengefinansiering, sa Frps Liv Gustavsen.

Hun og andre fra Frp understreket at de ønsker en utbygging av E18, men mente at en slik nasjonal vei medførte for store kostnader for Viken og for Bærum kommune.

– Derfor mener vi finansieringen skal tas av staten og over statsbudsjettet. Saken bør sendes tilbake til regjeringen, sa Gustavsen.