Blir du syk, vil du nå kunne være borte fra jobb i 16 dager uten legeerklæring

Dersom Martin Sandås blir borte fra jobb på grunn av sykdom, trenger han ikke legeerklæring selv om det går mer enn tre dager. Slik kan det nå bli på alle arbeidsplasser.

Operatør Martin Sandås jobber i Ringnes. Bryggeriselskapet har som IA-bedrift prøvd ut ordningen med utvidet egenmelding.
  • Solveig Ruud

Utenfor det svært store bygget til Ringnes på Gjelleråsen i Oslo gjør solen sitt for å fjerne all påskesnøen. Inne i en av de store produksjonshallene tappes det liter på liter med «påskebrus» i et svært høyt tempo. En rekke samlebånd, høyt og lavt, bidrar til at plastflasker blåses opp, fylles med Solo, merkes og pakkes i firepakninger.

Operatør Martin Sandås er en av dem som sjekker at deler av prosessen går riktig for seg.

På hans arbeidsplass, som har vært en IA-bedrift, har de kunnet være borte fra jobb på grunn av sykdom i mer enn tre dager uten å få legeerklæring.

– Det har jeg vært veldig fornøyd med, sier Sandås.

Utvidet egenmelding kan tas i bruk av alle

Ringnes har benyttet seg av ordningen med utvidet egenmelding. I den nye IA-avtalen kan en slik ordning tas i bruk på alle arbeidsplasser:

  • Arbeidstagere kan være hjemme på grunn av egen sykdom i tilsammen 16 dager i året uten legeerklæring.
  • For å få til dette, må det inngås avtaler om bruk av utvidet egenerklæring mellom ledelse og tillitsvalgte på den enkelte arbeidsplass

16 dager er lengden på den såkalte arbeidsgiverperioden. I denne perioden er det arbeidsgiveren – og ikke staten ved Nav – som finansierer lønn under sykdom: sykepenger.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie opplyser at Regjeringen nå endrer folketrygdloven for å presisere at alle arbeidsgivere heretter har en plikt til å drøfte muligheten for utvidet egenmelding med de tillitsvalgte.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie i samtale med Sondov Øystese, logistikkdirektør i Ringnes.

Litt mindre plunder

Martin Sandås, som også er lokal tillitsvalgt, ser flere fordeler med utvidet egenmelding.

– Det er en gjensidig tillit mellom arbeidsgiver og arbeidstager som gjør at det blir mindre «hassle» (betyr: plunder) å være syk, sier han. Du slipper å sykmelde deg. Du slipper det steget i prosessen.

HR-direktør Karl Johan Kolltveit i Ringnes sier bedriften er positiv til ordningen fordi den gir ansatte økt fleksibilitet. Og det har ikke ført til økt fravær.

– Vi har ikke sett en signifikant endring i fraværet som en konsekvens av at vi innførte utvidet rett til egenmelding, sier han.

Sjefen viktigere enn legen for å få ned fravær

I Ringnes er oppmerksomheten mer rettet mot nærvær enn fravær. Og bedriften lever etter prinsippet om at lederen er viktigere enn legen for å unngå høyt fravær.

Nærværsprosenten er på 94–95 prosent. Det betyr en sykmeldingsprosent på 5–6 prosent.

Siste tall på landsbasis, fra fjerde kvartal i 2018, viste et fravær på 5,8 prosent av alle avtalte dagsverk. Ifølge Nav betyr dette at 120.000 i gjennomsnitt er borte fra jobb hver dag på grunn av sykdom.

HR-sjef: De aller fleste vil ikke misbruke ordningen

På spørsmål om f.eks. slitne småbarnsforeldre med småforkjølede barn vil kunne misbruke en slik ordning, svarer Kolltveit at det har de ikke opplevd.

– Når man innfører denne type tillitsbaserte løsninger, kan man alltid tenke seg at det vil være noen som misbruker en ordning. Vår erfaring er at de aller, aller fleste, aldri ville gjøre det, sier han og legger til følgende:

– Så vil vi «alltid» ha noen som vil benytte seg av muligheten for misbruk. Det må vi håndtere på en fornuftig måte.

Hauglie: Misbruk vil straffe seg

Arbeids- og sosialministeren gir uttrykk for at det å misbruke ordningen vil være en oppskrift på at ordningen blir inndratt der det skjer.

– Så jeg føler meg ganske sikker på at når man innfører dette, er det i alles interesse at det ikke misbrukes, slik at man ikke tar bort muligheten igjen, sier hun.

Hun håper den nye IA-avtalen, som trådte i kraft fra årsskiftet, skal føre til bedre kontakt og dialog om sykefravær på den enkelte arbeidsplass.

– Målet er økt nærvær og redusert fravær. Det er det som er hele hensikten, sier hun.

Utvidet egenmelding er ett av flere virkemidler for å få ned fraværet.

Kan finne bedre løsninger på arbeidsplasser

– Noen vil vel si at det er paradoksalt at man skal få ned fraværet ved å la folk være hjemme flere dager uten å kontakte lege?

– Ja, men noen sier at når legene sykmelder, så sykmelder de kanskje lenger enn man ville gjort, hvis man hadde hatt en dialog på arbeidsplassen. Når ledelsen og ansatte kommer i god dialog, så finner man ofte løsninger som er bedre for den ansatte og som faktisk fører til mindre fravær. Og mye av det fraværet vi har, lar seg best løse ved en god diskusjon og tilrettelagte løsninger på arbeidsplassen. Så nå får vi se, men målet er å få ned fraværet, sier hun.

Hvis ordningen samtidig bidrar til at færre oppsøker fastlegen med det hun karakteriserer som «småplukk», mener hun det også vil være en fordel for legene.

– Slik sett kan man si det er vinn-vinn for alle, sier statsråden.