Ap, Frp og Sp overkjører regjeringen – vil ha 2000 flere fagskoleplasser

Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Senterpartiet går sammen i Stortinget mot regjeringen og dobler antallet nye fagskoleplasser fra 1.000 til 2.000 i høst.

Utdanningskomiteens leder Roy Steffensen (Frp) har funnet sammen med Arbeiderpartiet og Senterpartiet i Stortinget om vesentlige endringer i utdanningspolitikken.

Og mens regjeringen i revidert nasjonalbudsjett nylig foreslo 1.000 nye toårige plasser, er de tre partiene enige om å gjøre de nye fagskoleplassene permanente.

Samtidig vil Ap, Frp og Sp nå sørge for en opptrappingsplan på 1.000 nye studieplasser per år i fem år, slik fagskolene selv har bedt om i en høring.

– Dette er målrettet høyere yrkesfagutdanning som er godt tilpasset det regionale næringslivets behov, sier Sps Marit Arnstad til NTB.

1.000 nye fagskoleplasser koster 36,8 millioner kroner. Enigheten på Stortinget betyr at det nå må settes av ytterligere 36,8 millioner kroner. Totalt er det i dag omkring 16.000 fagskoleplasser.

Nytt system for finansiering

Avtalen er en del av Stortingets arbeid med regjeringens kompetansereform, som ble lansert 22. april.

I tillegg til flere fagskoleplasser er de tre opposisjonspartiene enige om å kreve at regjeringen legger fram forslag til nytt finansieringssystem for universiteter og høyskoler.

– For Frp er det viktig å endre finansieringssystemet, som i dag ikke har noen insentiver for hva studenten gjør etter endt utdanning, sier utdanningskomiteens leder Roy Steffensen (Frp).

– Nå som relevant arbeid etter endt studie skal bli en faktor, vil det føre til et tettere samarbeid mellom arbeidslivet og universiteter.

I tillegg må regjeringen opprette bransjeprogram for olje, gass, leverandørindustrien og maritim sektor.

Steffensen viser til at 200.000 arbeidere i oljenæringen nå vil få et eget bransjeprogram, slik næringen selv har etterlyst.

Kompetanseheving

Det må også komme på plass et partssammensatt utvalg for å utrede hvordan arbeidstakere kan opparbeide seg en rett til kompetanseheving gjennom arbeidslivet, krever de tre opposisjonspartiene.

Aps Torstein Tvedt Solberg mener Stortinget tvinger regjeringen til å handle.

– Vi har gått et stort steg i retning av å sikre alle arbeidstakere en lovbestemt rett til kompetansepåfyll, for ingen skal frykte å gå ut på dato i jobben sin, sier han.

Ap, Frp og Sp er også enige om en ny insentivordning for at små og mellomstore bedrifter skal investere i økt digital kompetanse for sine ansatte. I tillegg må regjeringen komme med forslag om å utvide retten til realkompetansevurdering til også å gjelde voksne uten rett til videregående opplæring.

– Åpen for flere tiltak

Høyres utdanningspolitiske talsperson på Stortinget Mathilde Tybring-Gjedde er glad for at Frp varsler støtte til alle de 52 tiltakene i regjeringens kompetansereform.

– Høyre er åpen for å se på enda flere tiltak, sier hun til NTB.

Tybring-Gjedde mener de siste månedene har vist hvor viktig kompetanse er for folk som står i jobb, og for bedrifter som må omstille seg. Hun viser for øvrig til at regjeringen allerede har varslet «rekordmange nye fagskoleplasser og studieplasser i 2020».

– Men vi er også opptatt av at utdanningen skal ha god kvalitet, og at fagskolene har kapasitet til å ta imot så mange studenter. Det er også viktig at fagskoleplassene er relevante for arbeidslivet.