Ekspertråd holdes hemmelig mens regjeringen bestemmer nye smitteregler

Regjeringen skal snart avgjøre om Norge fortsatt skal holdes stengt etter påske. Flere ekspertgrupper gir sine råd, men de holdes hemmelig for nå.

Torsdag 12. mars ga statsminister Erna Solberg (H) og helseminister Bent Høie (H) beskjed om å stenge ned store deler av samfunnet for å hindre smittespredning. Til uken skal regjeringen bestemme om de fortsetter etter påske, eller om det blir endringer.

De strengeste tiltakene i Norge i fredstid ble innført 12. mars for å hindre koronasmitte.

Da ble skolene stengt på dagen. Frisører fikk yrkesforbud, treningssentre måtte lukke dørene og alle som kunne, fikk beskjed om å jobbe hjemmefra. Tiltakene ble fornyet 26. mars og utløper 13. april (2. påskedag). Regjeringen har varslet en beslutning om veien videre tirsdag eller onsdag neste uke.

I forkant er det satt ned to utvalg som skal vurdere om barn kan få komme tilbake på skole og barnehage og de samfunnsøkonomiske følgene av smitteverntiltakene. Folkehelseinstituttet skal også gi sine råd. Men alle rapportene holdes hemmelig frem til regjeringens beslutning er klar.

– Samlet grunnlag

Helseminister Bent Høie (H) svarer slik på spørsmålet om hvorfor offentligheten ikke får vite hvilke råd de har fått før etter at regjeringen har bestemt seg:

– Dere skal få vite hva ekspertgruppene kommer med i sine råd. Når regjeringen skal ta vår beslutning, må vi gjøre det på et samlet grunnlag, for det er ikke sånn at en enkelt ekspertgruppe representerer det som er hele beslutningsgrunnlaget, sa han til NTB onsdag denne uken.

– Vi har valgt å si at alt dette blir offentlig, men det blir offentlig samtidig, sånn at dere også får se helheten og ikke bare bitene stykkevis og delt, forklarer han.

Fungerende assisterende helsedirektør Espen Nakstad opplyser at det er flere grupper satt sammen av ulike fagpersoner fra ulike sektorer. I tillegg er det satt ned faggrupper innad i Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

Gruppene skulle levere sine konklusjoner til Helsedirektoratet fredag. Det inkluderer også FHIs rapport, som Nakstad sier blir veldig viktig.

– Vi gjør en faglig vurdering av alle disse arbeidene og gjennomgår det, så gjør vi en helhetsvurdering og kommer med konkrete råd og forslag, som regjeringen da behandler og konkluderer på, opplyser han.

Økonomisk analyse

Økonomiprofessor Steinar Holden ved Universitetet i Oslo leder utvalget som gjør de samfunnsøkonomiske analysene. De skal både vurdere nye tiltak som er til vurdering, og gjennomgå tiltakene som alt er satt i verk for å se om de kan endres for å redusere skadevirkningene.

Dersom det er tiltak som vurderes som særlig skadelige for økonomien, skal det vurderes om de kan erstattes av andre tiltak, ifølge mandatet.

I utvalget sitter også fagfolk fra SSB, Norges Bank, NTNU og konsulentselskapet Oslo Economics, samt flere departementer. Deres første rapport skal leveres innen 6. april.

Skolerapport levert

Utvalget som har vurdert stengingen av skoler og barnehager leverte sin rapport til Helsedirektoratet fredag. Leder Hege Nilssen i Utdanningsdirektoratet og Mari Trommald i Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufdir) er blant dem som har sittet i gruppen, sammen med Folkehelseinstituttet.

Instituttet vil blant annet undersøke smittespredning blant barn som en del av det faglige grunnlaget for regjeringens beslutning, ifølge VG.

Kunnskapsminister Guri Melby (V) har sagt målet er å åpne skoler og barnehager så raskt som mulig, så lenge smittevernhensynet tilsier det. Mange er svært bekymret for hva skolestengingen gjør med barna, særlig de som er utsatt for vold eller overgrep og de som bor i lavinntektsfamilier.

Regjeringen har alt bestemt at alle skriftlige eksamener i grunnskole og videregående skole avlyses denne våren.