Solberg beklager skattetabbe i Nav-saken

Statsminister Erna Solberg (H) beklager at folk har fått betalt tilbake ytelser fra Nav uten å få igjen skattepengene de har krav på. Nå melder Vårt Land at også papirløse er rammet.

Statsminister Erna Solberg (H) beklager at folk ikke har fått tilbake skattepenger de har krav på etter å ha betalt tilbake ytelser fra Nav.

Solberg sier til Dagbladet at hun er klar over at det kan bli stilt spørsmål om hennes kjennskap til trygdeskandalen. Den 9. januar er det åpen høring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité om saken.

Nav-skandalen ble mer omfattende fredag. Da bekreftet Skatteetaten at den har funnet 17.500 saker der folk har betalt tilbake ytelser fra Nav uten å få igjen skattepengene de har krav på.

Skattedirektør Hans Christian Holte beklaget til dem dette gjelder, skriver NRK. Nå gjør statsministeren det samme.

– Ja. Jeg mener vi skal beklage når det offentlige gjør feil. Her har det skjedd en feil som direktoratet selv oppdaget da det gikk gjennom etterbetalinger. Skattedirektoratet har ikke endret skatten raskt nok, sier Solberg til Dagbladet.

Ifølge Skatteetaten dreier de fleste tilfellene seg om summer fra 500 til 5.000 kroner per person.

Papirløse kan være rammet

Nå melder Vårt Land at også en gruppe papirløse kan være rammet av skattetabben. En gruppe papirløse asylsøkere er avkrevd trygdeavgift uten å være medlem av folketrygden. Skattedirektoratet har ikke svart i saken, skriver avisen.

Det er Organisasjonen Mennesker i Limbo (MiL) som har sendt brev til Skattedirektoratet på vegne av de 79 asylsøkerne.

– Dette er en stor forsømmelse fra skattemyndighetene. En veldig sårbar gruppe har blitt avkrevd en avgift de aldri skulle ble avkrevd, sier Tor B. Jørgensen til avisen. Den tidligere biskopen i Den norske kirke har engasjert seg for mennesker som lever i Norge uten oppholdstillatelse.

Frem til 2011 hadde asylsøkere lov til å jobbe. Da de fikk avslag på søknaden om opphold, ble de ikke automatisk fratatt skattekortet. Mange fortsatte å jobbe og betale skatt uten å være del av folketrygden.

I brevet krever MiL at det «fastsettes et nytt skatteoppgjør for disse og at trygdeavgiften tilbakebetales».

Skattedirektoratet rakk ikke å svare Vårt Land før saken ble publisert.