Staten nekter Nav-offer fri rettshjelp. Har ikke «prinsipiell interesse».

Staten nekter å gi fri rettshjelp til Nav-offer Marianne Evensen som feilaktig sonet 61 døgn i fengsel. Saken er ikke av «prinsipiell karakter», heter det.

Marianne Evensen er misfornøyd med oppreisningen for 61 døgn i fengsel. Nå nekter staten fri sakførsel for å klage på summen.

– Jeg blir både sjokkert og satt ut. Og indignert over hvor lite kompetanse det er i forvaltningen i behandlingen av oss, sier Marianne Evensen fra Lunde i Telemark.

Hun ble dømt for trygdebedrageri og sonet 61 døgn i fengsel i 2017. Men i 2019 ble det kjent at Nav i en årrekke hadde feilpraktisert reglene. Nav nektet eller hadde krevd tilbake ytelser til personer som oppholdt seg i EØS-området.

Høsten 2021 ble Evensen frikjent. I vår fikk hun 70.000 kroner i oppreisning av Statens sivilrettsforvaltning (SSF).

Evensen ønsker å anke vedtaket med krav om større oppreisning for urett og den påkjenningen hun er påført. Hun er kreftsyk og uføretrygdet med 299.000 kroner i inntekt og har null formue.

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark har avslått Evensens søknad om fri rettshjelp.

I vedtaket skriver forvalteren at de i vurderingen av om saken har prinsipiell interesse, legger vekt på:

  • Om det foreligger rettspraksis på området.
  • Om det er et saksfelt rettsmyndighetene har liten kompetanse på.
  • Om den berører andre personer enn klager og om saken er reist av det offentlige.

«Vi kan på bakgrunn av opplysningene som er lagt frem i saken ikke se at dette er en sak av slik særlig prinsipiell karakter at det er grunn til å innvilge fri sakførsel», skriver forvalteren.

På det personlige plan har forvalteren «forståelse for søkers situasjon og at saken er av stor personlig betydning for henne, men kan likevel ikke se at det gir grunnlag for å gjøre unntak fra den restriktive praksisen som føres i denne type saker».

Ikke råd til advokat

Evensen har ikke råd til å betale advokat selv.

– Jeg har ikke sjanse til det på uføretrygd, sier hun.

– Hvordan opplever du statens opptreden?

– Skremmende. De sitter og vurderer og har overhodet ikke greie på det de driver med. Når vi ser alle feilene som begås av Nav, pendlerboliger og skatterot i Stortinget, så lurer jeg på hvem som har greie på hva de holder på med der inne i Oslo, sier hun.

– Må få fri rettshjelp

SVs Kirsti Bergstø, leder av arbeids- og sosialkomiteen, sier at «dette er alvorlig og må være en stor påkjenning for de det gjelder.»

– Her har en person måttet sone en lengre ubetinget fengselsstraff på bakgrunn av en feil myndighetene har gjort. Da må hun oppleve at systemet i etterkant ivaretar henne skikkelig.

– De som har vært utsatt for denne skandalen må sikres tilgang til fri rettshjelp helt til saken i sin helhet er avklart. Det blir for restriktivt å gi avslag i slike saker, og de som er utsatt for NAV-skandalen bør få fri rettshjelp hele veien, sier Bergstø.

Rødts stortingsrepresentant Marie Sneve Martinussen sier at «Nav-skandalen er et ekstraordinært justismord».

– Staten må sørge for at ofrene får den oppreisingen de har krav på. Staten burde gjøre unntak fra rettshjelpsloven for ofrene for Nav-skandalen og gi dem fri rettshjelp, sier hun.

– Skandaløst lavt

Sneve Martinussen «stusser over at statsforvalteren mener at dette ikke er en prinsipielt viktig sak som vil ha betydning for andre saker». Hun mener staten må sørge for å gi ofrene for trygdeskandalen den rettshjelpen de trenger.

– Nav sier selv at nesten 7500 mennesker ble berørt og 86 ble dømt. Nå har staten en unik mulighet til å rette opp mistilliten til etaten ved å sikre alle ofrene fri rettshjelp og en forsvarlig behandling av saken sin.

– 70.000 kr i erstatning for å sitte i fengsel og for å ha hatt en rettsprosess mot seg i årevis er en skandaløst lav sum. Det er klart at størrelsen på beløpet må bli prøvd for en domstol, sier hun.

Økte oppreisningen

Statens sivilrettsforvaltning (SSF) har for øvrig vurdert oppreisningen på ny etter at Aftenposten skrev om saken.

– I lys av at det er varslet søksmål har vi funnet grunn til å vurdere saken på nytt, og har kommet til at tilkjent beløp bør heves noe, skriver SSF i et brev til Evensen.

Oppreisningen ble hevet med kr 30.000 til et samlet beløp på kr 100.000.

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) har ansvar for Nav. Departementet henviser Aftenposten til Justis- og beredskapsdepartementet for kommentar.

– Vi kommenterer ikke enkeltsaker, svarer kommunikasjonsavdelingen i Justisdepartementet.