Politikk

Nesodden Sp ville arrangere seminar om kjønn. Da ble det bråk.

Et lokallag trakk seg i protest, og Senterungdommen i Oslo lagde motseminar da Nesodden Sp inviterte til seminar med innledere som mener det kun finnes to kjønn.

Nesodden Senterpartis webinar om kjønn ble boikottet av flere partifeller.
  • Birgitte Iversen
    Journalist
  • Sigrid Gausen
    Journalist

– Vi har vært veldig nære på å trykke på den røde knappen og kansellere hele arrangementet. Det har vært mange som har forsøkt å stanse det i forkant, forteller leder i Nesodden Sp, Paul Simmons, til Aftenposten.

Det ble høy temperatur i enkelte lokale Sp-lag i Oslo og Viken etter at Nesodden-partiet inviterte til webinar med tittelen «Et webinar om kjønn, med bakkekontakt» torsdag kveld forrige uke.

Temaet for webinaret går inn i en av de mest betente debattene i dag: Spørsmålet om det finnes flere enn to kjønn, og hvordan kjønn skal defineres. Det er også et høyaktuelt politisk spørsmål. Regjeringen har varslet at den nå vil utrede om Norge skal innføre et tredje juridisk kjønn.

Avviser flere enn to kjønn

Blant de som reagerte, var Senterungdommen i Oslo.

– Jeg så at det var en veldig politisk agenda med å fremme to-kjønnsmodellen, sier fylkesleder Dorthea Enger.

Hun sier hun reagerte på at alle innlederne sto for dette synet. Blant dem var kunstneren og den lesbiske aktivisten Tonje Gjevjon, samfunnsdebattant Peter Risholm og bioteknolog Christina Ellingsen. De har alle markert seg i samfunnsdebatten som skarpe motstandere av å innføre flere juridiske kjønn.

Seminaret ble innledet av stortingsrepresentant for Sp, Jenny Klinge, som også har vært tydelig på at hun mener det blir helt feil, biologisk og vitenskapelig, å snakke om at det finnes andre kjønn enn hunkjønn og hankjønn.

– Innlederne gjenspeiler ett syn, og jeg synes det er dumt at de bruker mye tid og krefter på å gå bakover istedenfor å se hvordan man kan utvikle rettsapparatet for helt vanlige folk, sier Enger.

Som et svar arrangerte Senterungdommen i Oslo sitt eget motseminar tidligere samme dag med stemmer fra den andre siden av debatten.

Lokallag trakk seg

Senterpartiets lokallag i Oslo Vestre Aker reagerte også på arrangementet. De hadde opprinnelig et enstemmig styrevedtak på at de skulle være med som medarrangør, men valgte å trekke seg i midten av desember.

– Vi trakk oss fordi vi syntes ikke dette var noe for oss å delta på. Etter en nærmere gjennomgang, bestemte vi oss for ikke å delta og stå som medarrangør for møtet. Vi mener det var kontraproduktivt for oss, sier lokallagsleder Rune Svendsen.

– Hva mener du med kontraproduktivt?

– Når vi gikk inn og så på noen av innlederne, så følte vi at de ikke sto for det vi står for i partiprogrammet om mangfold, og vi ønsket ikke å være involvert, sier han.

– Én side er blitt trykket veldig ned

Leder i Nesodden Sp, Paul Simmons, sier det var en av innlederne, Tonje Gjevjon, som også er medlem i Nesodden Sp, som sto bak arrangementet.

– Det var et tema hun brenner veldig for, og vi ble enig om at hun kunne ta den saken. Det betyr ikke at vi i Nesodden Sp stiller oss bak alt som ble sagt. Det er delte meninger om dette også på Nesodden, sier Simmons.

– Hvorfor fikk ikke begge sider være representert i debatten?

– Dette var ikke tenkt som en debatt, men som et politisk innlegg fra den ene siden. Det er en side som er blitt trykket veldig ned, slik jeg ser det, sier Simmons.

– Men gir det et opplyst webinar hvis bare én av sidene deltar?

– Det kan diskuteres, det stilte jeg også spørsmål om. Gjevjon sa at denne gangen ville hun komme med sine meninger om saken, sier han.

Tonje Gjevjon sier hun mener de fleste debatter om temaet som har vært arrangert tidligere, ikke har gitt rom for synet hun og de andre innlederne representerer.

– Vårt mål var å få frem disse perspektivene. Så ser vi gjerne at det kommer flere debatter med flere perspektiver, sier Gjevjon.

Klinge: Vil evaluere kjønnsbyttelov

Simmons sier lokallaget i forbindelse med arrangementet har opplevd et stort trykk mot seg for å avlyse.

– Jeg synes det er synd at det ikke skal være lov å prate om dette på lavt politisk nivå uten at det skal komme hatmeldinger og bli harde fronter, sier han.

Senterpartiets Jenny Klinge mener lovendringen om juridisk kjønnsbytte ikke er utredet godt nok og fått flere problematiske konsekvenser.

Stortingsrepresentant Jenny Klinge innledet webinaret. Hun har vært i heftige debatter etter at hun kritiserte et forslag fra et utvalg om å gjøre barnelovens terminologi kjønnsnøytral.

– I denne debatten blir man beskyldt for å kaste transpersoner under bussen hvis man sier at det bare er kvinner som kan føde unger, uttalte hun.

Klinge sier til Aftenposten at hun mener lovendringene som kom i 2016, som gjorde det mulig å bytte juridisk kjønn uten krav til medisinsk behandling, må evalueres.

– Det er en del problematiske sider som vi ikke har diskutert godt nok. Dette gjelder blant annet hvem som skal ha tilgang til kvinners garderober og rom, og konsekvensene at en mannekropp kan delta i kvinneklassene i idrett. Vi er nødt til å problematisere dette, ellers så svikter vi kvinnene, sier Klinge.

Senterpartiet har så langt ikke tatt stilling til innføring av et tredje juridisk kjønn. Klinge sier hun vil avvente den utredningen som kommer.

– Men vi har bare sagt at vi skal utrede det, ikke nødvendigvis innføre det, påpeker hun.

Leder i Fri – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, Inge Alexander Gjesvang, reagerer på Klinges uttalelser.

«Transkvinner har eksistert og brukt damegarderober og dametoaletter lenge før loven om endring av juridisk kjønn kom i 2016, da loven ikke påvirket retten til å bruke fasiliteter knyttet opp mot ens kjønnsidentitet. Dette går for eksempel på lov om vern mot diskriminering fremfor lov om endring av juridisk kjønn. Tidligere måtte man kastreres for å endre juridisk kjønn, og vi er glade for at denne uverdige praksisen ikke lenger er gjeldende», skriver han i en e-post til Aftenposten.

Les mer om

  1. LHBT
  2. Transseksuell
  3. Kjønn
  4. Nesodden