Politikk

Trettebergstuen om eget homoterapi-forbud: – Ligger i ytterkantene av hva som er juridisk mulig

Erna Solbergs homoterapi-forslag ble vannet ut av intern strid i den borgerlige regjeringen, mener likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen vil totalforby såkalt konverteringsterapi.
  • Yngvar Gotaas Bonde
    Journalist
Nyhetsbrev Få Kjetil B. Alstadheims perspektiv rett i innboksen hver uke.

– Vi er helt åpne på at dette forslaget ligger i ytterkantene av hva som er juridisk mulig.

Det sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen. Hun snakker om lovforslaget hun sendte på høring i forrige uke. Det går ut på å totalforby såkalt konverteringsterapi.

Konverteringsterapi har som formål å endre en persons legning fra for eksempel homofil, lesbisk eller bifil, til heterofil. Forbudet vil ramme konservative, religiøse miljøer som i dag forsøker å få mennesker til å endre legning.

Spørsmålet er hvor langt regjeringen kan gå, før retten til privatliv og trosfrihet nedfelt i menneskerettighetene slår inn.

Trettebergstuen går mye lenger enn hva Solberg-regjeringen foreslo så sent som i fjor. Spesielt når det kommer til hvor vidt forbudet skal favne.

Ville tillate homoterapi for samtykkende voksne

Solberg-regjeringen ville bare forby at «terapien» gis til barn. Trettebergstuen vil forby praksisen også når den utføres på voksne, samtykkende mennesker.

– Vi kunne ikke gjøre dette for folk over 18 år, fordi det går på voksnes individuelle rett til å bestemme selv, sa Erna Solberg til Aftenposten i går.

Hun viste til at da hennes regjering begynte jobben med forbudet, spurte de lovavdelingen i Justisdepartementet til råds. Da fikk Solberg et klart svar: Lovavdelingen mente at å forby konverteringsterapi også for voksne, samtykkende mennesker, ville bryte med retten til privatliv nedfelt i den europeiske menneskerettskonvensjonen.

Har fått lovavdelingens velsignelse

Så hvorfor kan Trettebergstuen nå foreslå et langt strengere forbud?

Den forrige regjeringen ba Lovavdelingen komme med en egen selvstendig vurdering om mulig forbud, og om dette var forenlig med norsk lov og menneskerettighetene.

Trettebergstuens har derimot ikke bedt om en slik særskilt vurdering. I stedet har de hatt en kontinuerlig dialog med Lovavdelingen i arbeidet med forbudet, forklarer hun.

– Når vi legger frem dette forslaget om et totalforbud, så er det med lovavdelingens velsignelse, sier Trettebergstuen.

Grunnen til at Lovavdelingen nå godkjenner forslaget, er teknisk. I 2021 ble de ikke bedt om å vurdere et forbud mot konverteringsterapi som er klart egnet til å påføre psykisk skade.

Dette vilkåret er en del av Trettebergstuens forslag. Og det er det som gjør at forbudet ikke lenger sees på som et uforholdsmessig inngrep i individuelle rettigheter, forklarer hun.

– Det var en veldig spesiell fremgangsmetode forrige regjering hadde da de la frem sitt forslag, sier Trettebergstuen.

Skylder på intern borgerlig uenighet

Hun mener at den forrige regjeringens prosess var preget av intern uenighet. For eksempel var KrF lite lystne på et totalforbud.

– Jeg tror vi må se på prosessen rundt det forrige forslaget i lys av de store uenighetene i den forrige regjeringen, sier hun.

– Så kan de på en måte ha forsøkt å løse det ved å skyve vurderingen fra lovavdelingen foran seg, legger hun til.

Høyre vil også forby

I gårsdagens Aftenposten uttrykte Solberg også bekymring for at et totalforbud vil gjøre at troende mennesker ikke lenger vil tørre å snakke om tvil om egen legning i religiøse sammenhenger.

– Vi må ikke ende opp med å miste muligheten folk har til å ha noen å snakke med, sa hun.

Trettebergstuen mener at bekymringen er overflødig.

– Dette lovforslaget verken forbyr eller frikjenner noen handlinger. Det lister opp noen kriterier for konverteringsterapi: Det må være med viten og vilje, planmessig og metodisk. Og med et skadepotensial. Er det det, kan alle handlinger rammes av forbudet.

– Det skal selvfølgelig fortsatt være lov å snakke om tro og tvil om egen legning. Dette forslaget forbyr konverteringsterapi, ikke ufarlige samtaler, som noen skal ha det til, sier hun.

Høyre deler fullt ut ønsket om å innføre et forbud mot konverteringsterapi, sier partiets likestillingspolitiske talsperson Turid Kristensen til Aftenposten.

– Det har vi også programfestet. Derfor var det også vår regjering som først fremmet forslag om det. Det vi diskuterer nå er innretningen, og hvordan vi best kan løse dette. Nå må vi avvente høringsrunden, før vi kan ta endelig stilling til regjeringens forslag, sier hun.

Les mer om

  1. Homoterapi
  2. Anette Trettebergstuen
  3. Erna Solberg