Kongsvinger og fem nabokommuner er på full fart inn i nye Akershus. Det er langt fra sikkert at de slipper inn.

Kongsvinger-ordfører Eli Wathne (H) tar det som en selvfølge at Kongsvinger får melde overgang til Akershus, dersom kommunestyret går inn for det. Kommunalminister Bjørn Arild Gram (Sp) vil ikke love noe som helst.

Kongsvinger-ordfører Eli Wathne (H) tar det som en selvfølge at Kongsvinger får melde overgang til Akershus.

Den bebudede oppløsningen av storfylket Viken fra 1. januar 2024 skaper bølger. I et titall kommuner i Viken og Innlandet går nå diskusjonen høyt om en mulig overgang til nye Akershus fylke.

Lengst i diskusjonen er Kongsvinger kommet.

Allerede i 2016 vedtok et stort flertall (29 mot 4 stemmer) i Kongsvinger kommunestyre – den gang en del av Hedmark – at de ville opprette dialog med Akershus med tanke på å bli akershusinger.

Men så dukket Viken opp. Da snudde Kongsvinger Arbeiderparti. De fryktet Kongsvinger ville få for liten innflytelse i et stort Viken. Dermed raknet flertallet. Kongsvinger forble i Hedmark, som senere ble innlemmet i Innlandet.

Nå er det full fyr igjen i Akershus-diskusjonen i Kongsvinger-regionen, etter at det forrige helg ble klart at det er stort flertall i Viken for å oppløse fylket.

Gram: Fylkesbytte har store konsekvenser

Kongsvinger-ordfører Eli Wathne (H) sier hun legger til grunn at regjeringen og kommunalminister Bjørn Arild Gram (Sp) vil lytte til det lokale selvstyret i disse sakene.

– Når regjeringen lytter til fylkene, så må det samme gjelde for kommunene som har bredt forankrede vedtak med ønske om grensejustering.

Gram svarer slik på spørsmål om han vil innvilge en søknad fra Kongsvinger – og andre kommuner:

– Det kan jeg ikke si noe om nå.

Han sier et fylkesbytte har store konsekvenser, og at han ikke kan forskuttere hvordan departementet vil stille seg til slike søknader.

– Hvis en kommune skal bytte fylke, får det konsekvenser for det fylket du forlater og for det fylket som får en ekstra kommune. Det får også betydning for valgkretsene til Stortinget og kanskje mandatfordelingen. Så dette må vi gå igjennom på en ordentlig måte. Så er det Stortinget som til slutt fatter en beslutning.

Kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp)

– Hovedbegrunnelsen for avvikling av fylker var å oppløse tvangsvedtak: Må ikke dere da la det lokale selvstyret i kommunene telle mest også i spørsmålet om fylkestilhørighet?

– Vi vektlegger de lokaldemokratiske hensyn sterkt. Det er derfor vi nå gir tvangssammenslåtte fylker og kommuner muligheten til å reversere dersom de ønsker det.

– Men er det ikke problematisk for deg som Sp-statsråd ikke å ha en åpen og positiv holdning til kommuner som ønsker å bytte fylke?

– Det vil være mulig for enkeltkommuner å flytte på tvers, også fremover. Men det må vi i så fall ha en grundig behandling av. Derfor vil jeg ikke trekke noen konklusjoner nå, sier Gram.

Alle venter på Kongsvinger

Eli Wathne sier at det er «stort politisk ønske i kommunestyret i Kongsvinger om å orientere seg mot nye Akershus».

Flere lokalpolitikere i Kongsvingers nabokommuner sier til Aftenposten at de ser et stort utviklingspotensial for Kongsvinger-regionen i et nytt Akershus.

Kongsvinger er navet i Kongsvinger-regionen, som i tillegg består av Sør-Odal, Nord-Odal, Eidskog, Åsnes og Grue.

Nabokommunene er klare på at det blir helt avgjørende for deres beslutning hva Kongsvinger lander på.

I Kongsvinger peker alt i retning av et ja til å søke seg til Akershus.

Arbeiderpartiet, som snudde da Viken ble etablert, har igjen fattet interesse for Akershus.

– Hvis Viken oppløses, så er det aktuelt å se mot Akershus igjen. Men det har gått noen år siden 2016, så vi må gjøre en ny vurdering og skaffe oss faktagrunnlag for å finne ut hva som er best for Kongsvinger før vi beslutter noe. Men jeg ser absolutt mot Akershus med nye briller, sier Ap-gruppelederen i Kongsvinger, Elin Såheim Bjørkli.

Sør-Odal ba allerede i 2018 om å få bli del av Viken, men fikk nei av Solberg-regjeringen.

– Akershus blir et Øst-Viken

Ordføreren i Eidskog, Kamilla Thue (Ap), er tydelig.

– Hvis Kongsvinger melder overgang, så er vi med på lasset.

Hun sier Eidskog og hele Kongsvinger-regionen har geografisk nærhet til Akershus, men ikke til Viken. – Viken var for stort. Nå kan Akershus bli et Øst-Viken. Det passer oss bedre. I store Viken ville vi slitt med å få gjennomslag. Det blir annerledes med Akershus.

Ordfører i Eidskog, Kamilla Thue (Ap).

Thue peker på at så å si alt av arbeidsreiser går til Akershus og mot Oslo, ikke til Hamar og Lillehammer. Hun peker også på Kongsvinger sykehus er del av Akershus universitetssykehus (Ahus).

– Men det er et helhetlig bilde. Det er også noe som trekker i retning av Innlandet. Nå skal vi ha en grundig diskusjon etter at Kongsvinger har invitert oss til samtaler.

Wathne sier den viktigste begrunnelsen for å se mot Akershus, er at Kongsvinger-regionen har felles bo- og arbeidsmarked med Akershus og Oslo og ikke med Innlandet.

Kongsvinger vil lytte til naboene

Ordfører Wathne sier den viktigste begrunnelsen for å se mot Akershus, er at Kongsvinger-regionen har felles bo- og arbeidsmarked med Akershus og Oslo og ikke med Innlandet.

– All inn- og utpendling, samferdsel og infrastruktur går mot Romerike, mot Jessheim, Lillestrøm og Oslo. Det er en øst–vest-akse

Selv om Wathne er klar på hva hun selv mener, og at Kongsvinger Høyre har programfestet en overgang til Akershus/Viken, så understreker hun at spørsmålet må utredes før det tas en endelig avgjørelse.

– Som regionsenter vil vi i Kongsvinger lytte til naboene våre. Vi har derfor invitert våre fem nabokommuner til en dialog. Saken skal opp til behandling i regionrådet i Kongsvingerregionen, vårt interkommunale politiske råd, 24. februar.

Hun sier Kongsvinger allerede er i gang med sin utredning.

– Hvor lang tid vil det ta før det kommer en avklaring?

– Nå skal vi ha en ny utredning. Den er allerede er under arbeid. Men vi har allerede et godt kunnskapsgrunnlag på plass fra forrige runde, så vi snakker nok kun om noen måneder.

– Hva tenker du om at kommunalministeren er såpass avvisende til søknader om fylkesbytte?

– Jeg legger merke til at han sier han vil vektlegge lokaldemokratiske hensyn. Det tar jeg med meg.

Det pågår nå en rådgivende folkeavstemning i Innlandet som avsluttes 17. februar.

– Er ikke den så viktig for Kongsvinger? Er det avviklingen av Viken som betyr mest?

– Folkeavstemningen er viktig for hva som skjer med Innlandet, men det er utviklingen i Viken som gjør at vi nå vil lage en utredning og har invitert naboene til dialog.

Venstre utfordrer Gram i Stortinget

André N. Skjelstad (V) – også kalt «regionreformens far» – er svært kritisk til Grams holdning til lokale ønsker.

Han sier Sp begrunner oppløsningen av Viken med at det skjedde med tvang, «selv om sammenslåingen skjedde gjennom flertallet på Stortinget».

– Om denne tvangen er så viktig, så legger jeg til grunn at Sp holder seg langt unna den slags hvis kommunene nå selv ønsker å gå over i nye fylker. Sp kan ikke hoppe bukk over det faktum at de gamle fylkene ikke lenger eksisterer. Det er derfor ikke noen reelle «gamle» fylker å gå tilbake til.

Stortingsrepresentant André N. Skjelstad (V)

Han mener det derfor bør være opp til hver enkelt kommune å bestemme hvilket fylke de ønsker å gå tilbake til.

– Sp undergraver stortingsflertallet når de later som om sammenslåingene aldri har skjedd, og at alt bare skal falle tilbake til sitt gamle jeg. Det er ikke til å tro.

Han har sendt følgende spørsmål til Gram til onsdagens spørretime:

«Aftenposten 9. februar oppsummerer virvaret av ukjente utfall regjeringen kaster kommunene og fylkene inn i ved oppløsningen av nye regioner. Flere kommuner signaliserer at de ikke ønsker gå tilbake til sine gamle fylker. Regjeringens hovedargumentet for å oppløse er at sammenslåingen skal ha skjedd med tvang. Vil da regjeringen tvinge kommuner til å gå over til sine gamle fylker eller vil fortsatt lokalt selvstyre telle mest også i disse spørsmålene?»