Politikk

Frp sier ja til forhandlinger, men stiller svært tydelige krav

– Det blir vanskelig, men vi skal prøve, sier Frp-leder Siv Jensen om regjeringsforhandlinger som hun antar blir «beinharde».

Fremskrittspartiet hadde landsstyremøte tirsdag og partileder Siv Jensen møtte pressen etterpå der hun meddelte at de sier ja til forhandlinger.
  • Solveig Ruud
    Journalist

– Vi har fått veldig klare, tydelige tilbakemeldinger på hvor smertegrensen til Frp går. Det er jeg glad for, for det gjør det enklere for oss å vite hvor vi skal og hvor grensen skal settes.

Slik ordla Frp-lederen seg etter partiets landsstyremøte tirsdag ettermiddag. Der var regjeringsforhandlinger med KrF et hovedtema.

Les også

KrF vil skille utenriks- og bistandspolitikk. Går for eget utviklingsdepartement.

Vei, asyl og skattetrykk

Hun gjentok flere ganger hva landsstyret hadde kommet med tydelig beskjed om:

– Det partiet er veldig tydelig på, er at vi må ta ytterligere grep i samferdselspolitikken. Det er mange bilister der ute som opplever det som krevende for tiden. Det er en viktig sak for oss. Ytterligere innstramminger i asyl og innvandringspolitikken kommer til å være viktig. Og det å fortsette å redusere det samlede skatte- og avgiftstrykket, kommer selvfølgelig også til å bli viktig for oss, sier hun.

På spørsmål om hvor hardt Frp vil stå på kravene om ikke å liberalisere asylpolitikken, svarer hun at det «var ett av de aller tydeligste kravene fra vårt landsstyre.»

Her vil Frps ønsker møte motbør i både Venstre og KrF.

Lunken holdning til utvidelse

I Frp har det ikke vært spesielt stor entusiasme for å slippe enda ett sentrumsparti inn i regjeringen. Men partiets landsstyre ga altså likevel klarsignal til regjeringsforhandlinger.

– Fremskrittspartiets landsstyre har enstemmig gitt oss fullmakt til å gå i reelle forhandlinger med Høyre, Venstre og KrF, sier hun.

Hun opplyser at utsendingene på møtet var samstemte i spørsmålet om hvor grensene går for hva Frp kan være med på, og på hvor store ambisjoner partiet har på egne vegne.

Men hun understreket følgende:

– Det kommer til å bli veldig vanskelig.

«Noen» fordeler med flertallsregjering

På spørsmål om hvor sterkt hun ønsker KrF inn i regjeringen, svarer hun at det «er noen fordeler med en flertallsregjering».

– Det betyr at man har én forhandling og så får man gjennomført det man er blitt enige om. Frp har jo nå gjennom fem år opplevd at det er våre saker som har vært gjenstand for utvanning i Stortinget, sier hun og sikter til de gangene KrF og Venstre har dratt politikken mot sentrum og/eller de gangene KrF er blitt enige med venstresiden og dreid politikken mot venstre.

– Da blir det enda viktigere for oss med tydelige gjennomslag i en eventuell ny flertallsregjering, sier Jensen.

Landsstyret har siste ord

Jensen vil ikke si hva hun tror blir de vanskeligste nøttene å knekke i de kommende forhandlingene.

– Regjeringsforhandlinger er alltid vanskelige. Punktum. Jeg tror jeg gjør lurt i ikke å rangere dette.

Hun gjentar flere ganger at det vil bli «svært krevende», «vanskelige» og «beinharde» forhandlinger og at det til syvende og sist er Frps landsstyre som skal godkjenne det forhandlingsresultatet de kommer frem til.

– Betyr ikke at vi lykkes

På spørsmål om hvor stor entusiasmen er i Frp for det regjeringsprosjektet Frp nå tar sikte på å gå inn i, svarer hun at det vil være entusiasme for det, «gitt at vi får gjennom det vi trenger».

Det har tidligere kommet signaler fra Frp om at de kanskje ville ønske mer tid til sonderinger, men ifølge Jensen må man over i reelle forhandlinger for å få klarhet i hva det er mulig å få gjennomslag for.

– Det betyr ikke at vi lykkes. Det betyr at vi skal prøve å få til et resultat. Det skal vi gjøre alt vi kan for å få til, sier hun.

Frp-lederen poengterer imidlertid at det må være en gjensidig respekt i alle partiene for at alle må få tydelige gjennomslag for sine saker.

Har snakket seg gjennom problemer

Ifølge Jensen har ikke minst forhandlerne i KrF og Frp «brukt tid på å rydde opp i ting.»

– Kjemien mellom dem som skal forhandle er ganske god. Gjennom sonderingene har vi fått løst opp litt i stemningen i kjølvannet av «sakte-TV-affæren,» sier hun og sikter til nett-TV sendinger fra KrFs landsstyremøter der Frps politikk og Frps politikere fikk gjennomgå av mange på KrFs venstreside.

– Det har vært krevende for Frp. Det er det ingen tvil om, sa hun.

Hun svarte ikke et tydelig ja på spørsmål om hun nå har tillit til partiet KrF, der halve partiet ønsker å gå i en annen regjering enn den KrFs forhandlere ønsker.

Norsk politikk

Nyhetsbrev En gang i uken gir vår politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim deg sitt perspektiv på det viktigste som har skjedd i maktens korridorer.

Les mer om

  1. Solberg-regjeringen
  2. Politikk
  3. Siv Jensen
  4. Regjeringsforhandlingene 2019