Politikk

Regjeringen avviser 90 høringsinstanser

«Så å si alle høringsinstanser viser til at forslaget om midlertidige tillatelser til enslige mindreårige asylsøkere vil ramme barn som allerede er en sårbar gruppe, og som trenger trygg og god omsorg for å kunne ha en positiv utvikling.»

OPT_tb096eec_doc6p5qr240aj7193gdr117_doc6p5ubjdce9g66mku117-dA5goJ5xUg.jpg Poppe, Cornelius

 • Tron Strand

Slik oppsummerer Regjeringen selv kritikken mot innstramningsforslaget om at mindreårige asylsøkere kun skal gis midlertidig opphold.

Likevel vender den det døve øret til, og hevder det er viktigere å stoppe at barn «blir sendt på en livsfarlig reise til Europa og Norge».

Dette, og flere av forslagene, er uspiselige for KrF.

 • Litt oppmykning, men Sylvi Listhaug (Frp) er fortsatt klar: — Vi legger frem en politikk for familiegjenforening som er svært streng i europeisk sammenheng.
 • Etter hard medfart for de opprinnelige forslagene, har Regjeringen lagt frem en revidert versjon. Kritikken er fortsatt like hard: – Regjeringen gjør Norge til en versting.
  Dersom en rekke asylsøkere mellom 16 og 18 år kun vil bli gitt midlertidig opphold, vil det innebære at de ikke skal bosettes i kommunene, og partiets innvandringspolitisk talsmann, Geir S. Toskedal, frykter opphopning av unge asylsøkere uten oppholdstillatelse på asylmottak landet rundt.

— Det kan bli en konsekvens, noe som er svært uheldig. Hensynet til barn og unge er KrFs varemerke. De må håndteres med humant skjønn. Vi støtter innstramming, men forslagene om barn og unge gjør saken krevende for KrF, sier han, og sår samtidig tvil om at Regjeringens sentrale argument om at innstrammingene vil stoppe trafikken med unge gutter som sendes alene til Europa.

— Vi er ikke sikre på at det er riktig.

Vil stoppe farefulle reiser

Justis- og beredskapsdepartementet, der statsråd Sylvi Listhaug (Frp) har ledet arbeidet, erkjenner at midlertidige tillatelser kan ha en negativ effekt «for de barna som får en slik tillatelse, fordi fremtiden blir mer usikker enn om de hadde fått en ordinær tillatelse uten begrensninger.

Regjeringens egne, underliggende etater har advart mot at dette kan gå ut over integreringen.

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) og statsminister Erna Solberg (H) under pressekonferansen der de presenterte stortingsmeldingen om asylinnstramninger. Poppe, Cornelius

Og på en rekke punkter vil Regjeringen stramme inn ytterligere for de yngste asylsøkerne.Ingen nedre grense for midlertidighet: I dag går grensen ved 16 år, men departementet mener at det kan føre til at «det blir de aller yngste barna, de som er de mest sårbare for overgrep eller lignende under reisen, som blir sendt til Europa i stedet for eldre barn/søsken».

Splitte søsken: Dersom én i en søskenflokk fyller 18 år, og ikke får opphold, mener departementet at det «isolert sett ikke er noe i veien for at voksne (de som er over 18 år) i en søskenflokk kan returneres til hjemlandet selv om yngre søsken har oppholdstillatelse her».

Fem år oppholdskrav for permanent opphold: «Forslaget innebærer at barn som hovedregel ikke vil ha rett til fortsatt opphold dersom grunnlaget for den midlertidige tillatelsen opphører før det har gått fem år».

— Frarøver barna livsgleden

Rundt 90 høringsinstanser er svært kritiske til forslaget om midlertidighet for mindreårige. Ingen støtter forslaget, mange mener det bør trekkes tilbake, og instanser som NOAS, Juristforbundet, FNs høykommissær for flyktninger og Amnesty mener at forslaget kan være i strid med Norges internasjonale forpliktelser.

På gårsdagens pressekonferanse var imidlertid statsminister Erna Solberg (H) tydelig på at forslagene, også i den formen de opprinnelige ble presentert i romjulen, er innenfor internasjonale forpliktelser.

 • Regjeringen har nå valgt å ikke høre på denne kritikken, sier seksjonsleder i Redd Barna, Thale Skybak.

— Å leve med midlertidig opphold frarøver barn livsgleden og gjør dem syke. Ingen barn skal måtte leve slik. Nå må Stortinget gjøre det regjeringen ikke har gjort, de må lytte til ekspertene og ta barns rettigheter på alvor, sier hun.

Regjeringen står imidlertid på sitt. I stortingsmeldingen skriver Listhaug:

«Departementet merker seg den sterke kritikken og erkjenner at det er en rekke relevante innvendinger som taler mot at forslagene i høringsnotatet videreføres. Departementet mener at det aller mest sentrale hensynet må være å forsøke å forhindre at barn som ikke er i en reell fare i hjemlandet dersom de blir ivaretatt av voksne, blir sendt på en livsfarlig reise til Europa og Norge. Departementet går derfor ikke bort fra forslagene.»

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Les mer om

 1. Politikk
 2. Migrantkrisen i Europa

Relevante artikler

 1. POLITIKK

  Disse fem Listhaug-forslagene blir stoppet av Stortinget

 2. POLITIKK

  Erna Solberg ga Stortinget feilaktige flyktningtall

 3. POLITIKK

  Frps ekstrarunder om asyl førte ikke frem

 4. POLITIKK

  Listhaug teller amerikanere og indere når hun vil stramme inn

 5. DEBATT

  Forvirret over oktoberbarn-debatten? Det er ikke så rart.

 6. POLITIKK

  Har du ikke skjønt hvorfor alle snakker om «oktoberbarna»? Da bør du lese denne saken.