Dette er utvalget som skal granske Høyre

Fem personer med bakgrunn fra Høyre skal granske varslersakene. – Vi kan selvsagt kritisere og være helt fri i hva vi sier, uttaler filosof Henrik Syse, som leder utvalget.

Henrik Syse skal lede utvalget som skal evaluere Høyres håndtering av varslersakene.

Henrik Syse, filosof og forsker ved fredsforskningsinstituttet PRIO, er satt til å lede evalueringsarbeidet etter alle varslene som er kommet til Høyre.

Høyre har så langt mottatt 25 varsler om seksuell trakassering. 11 av disse omhandler tidligere leder Kristian Tonning Riise.

Syse mener det er bra at noen utenifra kommer og stiller vanskelige og vonde spørsmål om varslersaker – ikke bare i Høyre, men i alle partier.

Med seg i utvalget har han fått:

  • Marit Berger Røsland, jurist og tidligere EØS- og EU-minister,
  • Margunn Ebbesen, stortingsrepresentant,
  • Beate Hundhammer, medlem av riksrevisjonen og tidligere Høyre-politiker
  • Trond Reidar Hole, tidligere generalsekretær i Høyre.

Alle har solid bakgrunn i Høyre.

Tidligere europaminister Marit Berger Røsland skal være med å evaluere hvordan Høyre har håndtert varslersakene.

– Ingenting løses med bare retningslinjer

– Det er viktig at noen stiller spørsmålene. Ingenting løses med bare retningslinjer eller utvalg. Holdninger og etikk må jobbes med kontinuerlig. Bare gjennom den daglige, varige oppmerksomheten kan man endre kulturer, sier Syse.

I likhet med resten av utvalget sitt, har Syse selv Høyre-bakgrunn som tidligere medlem i Unge Høyre, men understreker at dette ikke skal komme i veien for en upartisk evaluering.

– Både Trond og jeg er eksterne. Vi deltar ikke i noe sentralt Høyre-arbeid i dag. Og vi er uansett ikke en offentlig kommisjon, men et hurtigarbeidende utvalg som skal komme med innspill til Høyre. Vi skal ha en nødvendig avstand fra partiet og kan selvsagt kritisere og være helt fri i hva vi sier på vegne av utvalget. Utvalget består av personer som både kjenner partiet og dets kultur, som har ulike bakgrunner og kompetanse, og som er kloke mennesker, sier Syse.

– Sterke følelser i sving

Han vil ikke si noe konkret om utredningsarbeidet han starter i begynnelsen av februar. Han vil heller ikke si noe om kontradiksjonsspørsmålet.

– Har det så langt vært for tette bånd mellom dem det er blitt varslet om og de som har håndtert varslene?

– Det vet jeg ikke, men det er selvsagt noe vi kan komme til å vurdere.

Syse kan ikke si noe om det er et problem at det har sittet venner av Kristian Tonning Riise i noen av styrene som har mottatt varsler om ham.

– Men uavhengig av denne konkrete saken så er det generelt en viktig problemstilling.

– Du har jo selv vært med i Unge Høyre. Har uklare grenser mellom maktpersoner og Unge Høyre-medlemmer vært et problem tidligere?

– Ikke som jeg har observert. Men jeg vet at når unge mennesker er sammen i organisasjonsarbeid, så kan det sette sterke følelser i sving. Ungdommene er i en fase av livet hvor mye skjer, både innvendig og utenpå. Hvis det i tillegg blandes med alkohol i noen sammenhenger, eller uønsket seksuell oppmerksomhet, så kan det oppleves dramatisk. Å tørre å snakke om slike sårbare situasjoner er kjempeviktig.

For lite oppmerksomhet

Ut ifra de konkrete sakene som er kommet opp i kjølvannet av metoo-kampanjen, mener Syse det er åpenbart at slike sårbare situasjoner har fått for liten oppmerksomhet hittil.

Det gjelder ikke bare i politikken, men i samfunnet ellers. Vi har undervurdert viktigheten av å følge med på hvordan mennesker har det. Det er ingen garanti mot at ting går gærent, men det å være oppmerksom på det er et første skritt til å gjøre noe med problemet vi nå ser omfanget av, sier Syse.

Dette gjelder særlig når ungdom er involvert, mener han.

– Det er mye hormoner og følelser i gang. Vi som har noen år mer på baken, kan i tillegg sette ting i perspektiv og lettere avvise folk som viser oss uønsket oppmerksomhet. Vi må huske at det ikke er like lett for en 17-åring.