Politikk

Per Sandberg: Karantenenemnda har ikke rett til innsyn i mine planer

Tidligere fiskeriminister Per Sandberg på vei inn til siste statsråd på Slottet. Nå mener han at Karantenenemnda ikke har rett til innsyn i hans private planer.

Eksstatsråd Per Sandberg avviser at Karantenenemnda har rett til innsyn i hans «private planer i Iran». Sandberg tolker Karanteneloven som at han ikke har «yrkesforbud».

  • Thomas Spence

Nemnda undersøker om Sandberg har brutt karantenereglene etter å ha hatt flere møter med representanter for myndigheter og næringslivet i Iran.

Nemnda har gjort det klinkende klart at karantenen innebærer at han ikke kan drive «noen form for næringsvirksomhet» i karantenetiden.

Sandberg gikk av som statsråd 13. august med seks måneders karantene. Det betyr at han får full lønn, 682.508 kroner, frem til 13. februar i godtgjørelse for ikke å drive næringsvirksomhet.

Nå risikerer han som første eksstatsråd bot for å ha brutt reglene.

– Mine samtaler i Iran med ulike aktører har kun vært personlige ambisjoner/ønsker, skriver Per Sandberg til Karantenenemnda som vurderer om han har brutt loven.
  • Les også: Gransker om Sandberg har brutt loven

Sandberg: Kan ikke ha totalt yrkesforbud

Karantenenemnda avgjør saker om karantene og saksforbud for statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere ved overgang til stillinger og verv utenfor statsforvaltningen.

I svaret til nemnda skriver Sandberg at han ikke har deltatt i forhandlinger, møter, seminar «i regi av eget selskap eller andre selskap».

«Mine samtaler i Iran med ulike aktører har kun vært personlige ambisjoner/ønsker, og hensikt om å få innsyn, øke kunnskapen om forvaltningen i et komplisert land. I tillegg har jeg private planer i Iran. Dette mener jeg absolutt ikke har offentlig innsynsrett til, men stiller gjerne for nemnda for å utdype dette», skriver han.

Karantenenemnda presiserte i forrige brev at Sandberg ikke kan drive noen form for næringsvirksomhet eller møter eller seminar uavhengig av hvilket næringsområde eller sektor det måtte være.

«Jeg kan imidlertid ikke tolke nemndas vedtak som et totalt yrkesforbud eller forbud mot å forberede en fremtidig etablering av næringsvirksomhet, hverken i Norge eller i Iran. Det er nettopp derfor jeg har etablert ulike selskap», svarer Sandberg, som gikk av som fiskeriminister 13. august.

Sandberg: Ingen dokumentasjon fra møtene

Nemnda har også bedt om en redegjørelse om bakgrunnen for og innholdet i samtalene med iranske myndigheter og næringslivsaktører samt all skriftlig informasjon som invitasjoner, dagsorden mv.

«Det eksisterer ingen dokumentasjon fra disse møtene. Ingen møteinvitasjoner, program eller deltagerlister», svarer Sandberg.

«Jeg satte ikke personlig opp møter, tema eller valgte personer hverken før eller under mitt besøk i Iran», heter det, uten at Sandberg angir hvem som tok initiativene.

Sandbergs møter, med blant andre Handelskammeret og presidentens rådgiver Morteza Bank, dreide seg om et vidt spekter av saker som:

«Potensial og muligheter for samhandling mellom Norge/Iran», «Hvem gir tillatelser» og «forretningsplaner, innovasjon og bedriftsstrukturer».

«Mulig etablering i Iran»

Sandberg skrev i forrige brev at han «har hatt forhandlingsmøter, forretningsmøter». Dette har nemnda bedt om en nærmere forklaring på, og nå skriver Sandberg:

«Min henvisning til «forhandlingsmøter og forretningsmøter» anser jeg å ligge utenfor nemndas vedtak. Dette er først og fremst ikke relatert til mitt selskap eller andres selskap, det er heller ikke relatert, på noen måte til de ovennevnte møter. Dette handler om private, familierelaterte forbindelser, lokale forhold og mulig etablering i Iran».

Til slutt beskriver Sandberg samtalepartner Bank som «en av Irans mest erfarne politikere, å lytte til hans resonnementer rundt den politiske situasjonen, historisk og nåtid var meget verdifullt».

Nemnda vurderer nå om Sandberg har brutt bestemmelsene og om han skal ilegges den første boten noensinne.

Nemndas leder Hill-Marta Solberg vil ennå ikke karakterisere Sandbergs siste svar.

– Jeg vil ikke gå inn på realitetene i Sandbergs svar. Nå må dette saksbehandles, sier nemndas leder Hill-Marta Solberg.

– Kan det bli aktuelt å reise til Iran for å undersøke hva som har foregått?

– Nei. Vi er et forvaltningsorgan. Vi etterforsker ikke, svarer hun.

Les mer om

  1. Per Sandberg
  2. Iran
  3. Sjømat