Eldreministeren anklager kommuner for å prioritere badeland fremfor sykehjem

Frps eldreminister mener kommunene har brukt penger på feil ting.

Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen er frustrert over takten i kommunenes utbygging av heldøgnsplasser i bl.a. sykehjem.
  • Solveig Ruud

– Det som gjør meg frustrert, er at kommunene ikke har vært gode nok til å ta i bruk det virkemiddelapparatet som faktisk ligger der. De vet det blir flere eldre.

Det sier eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen i en kommentar til Aftenpostens sak om at det de siste ti årene er blitt 824 færre plasser på alders- og sykehjem.

Hun viser til at Regjeringen har økt tilskuddet til investeringer i nye heldøgnsplasser. Sammen med den momskompensasjonen kommune får, poengterer hun at staten faktisk dekker inntil 70 prosent av regningen.

– Kommunene må kjenne sin besøkelsestid, sier hun.

Tror det vil ta seg opp

Hun poengterer at selv om det totale antall plasser i institusjoner (alders- og sykehjem) har gått ned med 824 de siste ti årene, har antall heldøgnsplasser totalt (alders- og sykehjem og omsorgsboliger) økt.

Michaelsen understreker at kommunene nå utnytter nesten hele potten som er satt av til investeringstilskudd når de sender inn søknader, noe hun sier de ikke gjorde da de rødgrønne styrte.

– Jeg tror vil vi se en økning i antall heldøgnsplasser om to til tre år, sier hun.

– Det som gjør meg så frustrert, er at de først kommer nå, i siste runde, sier hun og påpeker at kommunene har hatt mange år på seg.

Før det nye investeringstilskuddet kom i 2008, var det et annet tilskudd. Kommunene har altså fått hjelp av staten i 17 år.

Koster å drive sykehjem

– Det at kommunene likevel ikke har klart å få opp kapasiteten i den takten vi ønsker oss, har ulike årsaker. En av dem er at utbyggingen tar tid, sier hun.

Som tidligere kommunepolitiker er hun også klar over at er forskjell på å investere i sykehjem og det drive dem og få faste driftskostnader.

Men ifølge eldrestatsråden har kommunene fått penger nok til å drive sykehjemsplassene.

Kommunene må prioritere riktig

– Men kommunene må selv velge å prioritere rett. Noen ganger gjør de ikke det. De har brukt penger på badeland og andre områder. Jeg skulle helst sett at de hadde prioritert helse- og omsorgssektoren.

– Er det mange kommuner som har bygget badeland i stedet for sykehjem?

– De har bygget litt forskjellig. Noen har oppjustert rådhus. Det er ikke alltid de viktigste områdene som blir prioritert i kommune- og bystyrene, sier hun.

I rute i forsøkskommuner

Ifølge Frp-politikeren er kommunene i rute i de kommunene som deltar i forsøket med statlig finansiering.

– Der blir det bygget. Når pengene er øremerket, får vi faktisk det vi ønsker, sier hun om forsøket som er Frps hjertebarn.

Ellers understreker eldrestatsråden at det skal legges til rette for at flere og flere skal bo i eget hjem, og at man må lete etter nye løsninger for å få eldreomsorgen til å gå rundt i fremtiden.

– Men det er jo ikke slik at de eldre som er virkelig pleietrengende, skal måtte bo hjemme. Har du et faktisk behov, skal du få den plassen du har behov for. Det er vår målsetting, sier Åse Michaelsen.

Ingvild Kjerkol (Ap), lederen av Stortingets helse- og omsorgskomité, påpeker at ingen kan fikse eldreomsorgen med et knips.

Ap: Tar tid å planlegge

Både den sittende og den rødgrønne regjeringen har ansvaret for det siste tiårets utbygging av omsorgsplasser.

– Tallene viser at det tar tid å planlegge, sier leder av Stortingets helse- og omsorgskomité, Ingvild Kjerkol (Ap).

Hun sier det var «ordføreropprør over hele landet» på grunn av trang kommuneøkonomi etter daværende kommunalminister Erna Solberg, da de rødgrønne overtok styringen i 2005.

– For å få fart på utbyggingen, ga Stoltenberg-regjeringen investeringstilskuddet til kommunene fra 2008, sier hun.

Ifølge Kjerkol kan «ingen regjering love at man skal fikse eldreomsorgen med et knips».

– Det som duger er at mange gode tiltak får virke sammen, at politikken rammes inn av tydelige kvalitetskrav, at finansieringen understøtter målene og at stat og kommune spiller på lag, sier hun.

SVs Karin Andersen, som leder Stortingets kommunal- og forvaltningskomité, etterlyser mer penger til kommunene.

SV: Kommunene må få mer penger

SVs Karin Andersen, som leder Stortingets kommunal- og forvaltningskomité, etterlyser kraftig styrket kommuneøkonomi for bedre eldreomsorgen.

– Det er fellesskapets ansvar. Regjeringen har anskaffet seg eldreminister og innført ventelister, men det hjelper ingen hvis de ikke tar ansvaret for å sikre nok sykehjemsplasser, sier hun i en kommentar.

Andersen mener det ikke er nok med investeringstilskudd for sykehjem.

– Det trengs penger til å ansette nok fagfolk, og til å ha fagfolkene på jobb, sier hun.