Politikk

Anundsen: Blir ikke vanskeligere å få asyl

Avtalen Frp og Høyre har inngått med sentrumspartiene gjør det ikke vanskeligere å få asyl i Norge, innrømmer justisminister Anders Anundsen (Frp).

Justisminister Anders Anundsen (nummer to fra venstre) la frem innvadringsavtalen på en pressekonferanse fredag ettermiddag sammen med KrFs Geir Bekkevold (f.v.), Ingjerd Schou (H) og Trine Skei Grande (V). Roald, Berit

 • Solveig Ruud
  Journalist

Antall flyktninger og innvandrere fra "land utenfor den vestlige kulturkrets" skal ifølge Frps program begrenses kraftig. Partiet mener at kriteriene for å gi asyl skal tolkes strengt.

Avtalen om innvandringspolitikkensom ble lagt frem fredag ettermiddag gir ingen signaler om noen strengere praksis på det området. Det er politikere både i sentumspartiene og i regjeringspartiene enige om.

Lettere for barn ellers uendret

— Denne avtalen inneholder ingenting som gjør det vanskeligere å få asyl i Norge, sier KrFs innvandringspolitiske talsmenn, Jørgen Bekkevold.

Han viser til at avtalen ikke inneholder noen regelendringer som gjør det vanskeligere for dem som har behov for beskyttelse å få det.

Han legger tvert imot til at avtalen innebærer nye regler for asylbarna som medfører at man i større grad skal ta hensyn til barnefaglige forhold når barn har oppholdt seg lenge i landet.

— Det blir forsterket i en forskrift, sier han.

Det samme gir Høyres innvandringspolitiske talskvinne, Ingjerd Schou uttrykk for. Hun påpeker at det er en oppmykning når det gjelder asylbarn og "i utgangspunktet ikke" noen endringer som påvirker praktiseringen av regelverket som omhandler kriterier for å få opphold.

- Ikke veldig store forandringer

Heller ikke justisminister Anders Anundsen fra Frp finner noen innstramminer i den delen av asylregelverket.

- Blir det totalt sett lettere eller vanskeligere å få opphold i Norge når man ser voksne og barn under ett?

— Det blir ikke veldig store forandringer på akkurat det å få asyl sannsynligvisvis, sier han.

Justisministeren trekker imidlertid frem en rekke andre ting som angår asylsøkere.

— Det som vil skje, er at det blir langt raskere behandling av asylsøknadene. Det blir - når vi får dette til å fungere optimalt - umiddelbar plassering på returmottak for dem som får avslag på søknaden sin og det blir begrensninger i muligheten til omgjøringsbegjæringer. På den andre siden blir det integreringsmottak der vi raskere integrerer dem som får opphold, sier han.

Effekt på ubegrunnede søknader

Anundsen ramser også opp andre tiltak som indirekte kan føre til at færre prøver å få asyl i Norge.

— Vil vil ha økt fokus på tvangsreturneringer, sier han og legger til at det er noe Frp er veldig opptatt av. Han påpeker at det nå blir en annen politikk enn den man han hatt og som han beskriver i retning av at "man får beskjed om at man frivillig kan returnere eller vente på å bli tvangsutsendt om X antall år."

— Nå skal man få beskjed om at dette er en endelig avgjørelse som resulterer i at du skal returnere, vil i hvertfall ha stor effekt på ubegrunnede asylsøknader, sier han.

Også KrF og Høyre åpner for at den totale pakken de kommer med kan ha en signaleffekt på antall asylsøkere som forsøker å få opphold.

Endring for asylbarn

Sentrumspartiene og regjeringspartiene ble i Nydalen i oktober i fjor enige om en samarbeidsavtale om innvandringspolitikken. Siden starten av desember har representanter for de fire partiene jobbet med å bli enige om en konkretisering av denne.

Her er hovedpunktene i avtalen som ble presentert fredag:

 • Asylbarn: Regelendring (ny forskrift) skal gjøre at utelandingsmyndighetene i større grad kan vektlegge hensynet til hva som er barnefaglig forsvarlig. I tillegg iverksettes det en engangsløsning som or asylbarna som har bodd lenge i Norge med enkelte vilkår.
 • Avtalen skisserer flere tiltak for å få til raskere saksbehandling og raskere retur. Mulighetene for å fremme omgjøringsbegjæringer skal begrenses i tråd med forslag fra forrige regjering. Forslag om en ny/bedre klageordning, bl.a. om Utlendingsnemda skal overføres til forvaltningsdomstol, skal vurderes.
 • Koteflyktninger med størst sjanse for vellykket integrering skal prioriteres.
 • Varsler utvikling av to typer mottak: integreringsmottak og retursentre. Noen retursentre skal ta imot utlendinger som får frihetsberøvelse med utgangspunkt i samme lovparagraf som i dag fører til at noen (bl.a. kriminelle) blir sendt til Trandum lukkede mottak.
 • Det skal innføres en 24 års grense for familieetablering med liberale skjønnsvurderinger, ut fra at hensikten med endringen er å bekjempe tvangsekteskap. Underholdskravet økes fra snaut 250.000 til 297.600 kroner, men det skal utvides liberalt skjønn om hvorvidt man kan forsørge seg selv. Hensikten skal være å bekjempe tvangsekteskap. DNA-testing skal i større grad brukes for å avgjøre slektskap. Kravet om botid for å få permanent oppholdstillatelse heves fra tre til fem år.
 • Man skal beherske et minimum av norsk muntlig og gjennomgå test i samfunnskunnskap for å få statsborgerskap. "Prøven skal bestås, men med rimelige unntaktsbestemmelser."
 • Det skal bli lettere å bortvise utlendinger som har gjort noe straffbart i eget hjemland. Tidligere kunne man gjøre dette når de var ilagt straff eller særreaksjon som etter norsk lov fører til fengselsstraff i ti år eller mer. Nå senkes straffenivået til fem år eller mer.
 1. Les også

  - En enorm skuffelse på vegne av Norge

 2. Les også

  Raja (V) og Keshvari (Frp) rykende uenige om hva de er blitt enige om

 3. Les også

  Dette er asylavtalen de borgerlige er blitt enige om

 4. Les også

  Frp krever avklaring om mulighet for «innvandrings-slalåm»

 5. Les også

  Advarer Frp mot innvandrings-omkamper

 6. Les også

  Frp må stå fritt til å gå lenger enn avtalen tilsier

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Les mer om

 1. Politikk

Relevante artikler

 1. NORGE

  Slik har det gått med regjeringens strengere asylkrav: Rekordmange enslige har fått familiegjenforening.

 2. POLITIKK

  KrF: Ønsker ikke Moria-barn fra Afghanistan til Norge

 3. KOMMENTAR

  50 til Norge er ikke nok. Det må sendes noen tusen til Afghanistan også.

 4. POLITIKK

  Regjeringspartiene er enige om en løsning for å hente ut asylsøkere fra Hellas

 5. POLITIKK

  Ap vil foreslå asylendringer snarest

 6. POLITIKK

  Her er Listhaugs grep for lynrask asylretur og effektiv asylbehandling