KrF: Asylbarn bør ivaretas av barnevernet

KrF kommer i høst til å fremme forslag om at også enslige mindreårige asylsøkere mellom 15 og 18 år ivaretas av barnevernet, ikke av Utlendingsdirektoratet.

KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad (t.v.), her sammen med sin nestlederkollega Olaug Bollestad, mener barnevernet bør ha ansvaret for asylbarn, også etter at de har fylt 15 år.

– Det er barnevernet som kan gi disse barna den behandlingen og oppfølgingen de virkelig trenger, sier KrFs nestleder Kjell Ingolf Ropstad til NTB.

– Det burde være en selvfølge at det er barnevernet som har dette ansvaret opp til 18 års alder, også når det gjelder asylbarn, sier han.

Også Redd Barna er kritisk til at det er Utlendingsdirektoratet (UDI) og ikke barnevernet som har ansvaret for de eldste asylbarna. Barnevernet har bare ansvaret for barn opp til 15 år.

Voldshendelse

Uttalelsene kommer etter at to tenåringer ble drept i Trondheim mandag. Alle de fire personene som var involvert i voldshendelsen, kom til Norge som mindreårige, enslige asylsøkere.

De to afghanerne på 17 og 19 år som ble drept, hadde begge fått opphold i Norge.

Også en tredje person, som ble skadet i hendelsen, hadde fått opphold, mens situasjonen fortsatt er uavklart for den fjerde personen, som er siktet i saken.

Ropstad understreker at han ikke kjenner til hendelsen i Trondheim selv og derfor uttaler seg på generelt grunnlag.

– Jeg blir så uendelig trist

Nasratullah Hashimi var en av de drepte guttene. Mottaksleder Erling Segelstad husker ham som eg varm og god gutt, skriver Adresseavisen.

– Jeg blir så uendelig trist. Og så klarer jeg ikke å tenke på hvordan vi har behandlet disse barna. Vi har påført dem en usikkerhet. Han har bodd tre år i Norge uten å vite om han fikk bli her, sier Segelstad til Adresseavisen.

 Reza Alizada (til venstre) kom til Norge som 15-åring.   Han og 19 år gamle Nasratullah Hashimi ble drept i Trondheim mandag.

Rektor Hanne Mari Sæther ved Melhus videregående skole fikk sjokkbeskjeden midt på natten.

– Jeg ble oppringt av min leder klokken 02.30 natt til tirsdag, med beskjed om at det ene drapsofferet var en av våre elever, forteller Sæther til Adresseavisen.

19 år gamle Hashimi startet på skolen i august og gikk i en ordinær studiespesialiseringsklasse.

– Han var en høflig, dannet og pliktoppfyllende gutt. Det var et sjokk å få vite han var drept, forteller rektoren.

Sier ungdommen slet

Nesar Kakar er aktiv i Afghanske sosiale og kulturelle forening i Trondheim.

– Jeg har hørt tidligere at disse ungdommene slet sosialt. De hadde ingenting å reise tilbake til og trengte mer støtte fra Trondheim, fortsetter Nesar Kakar, aktivt medlem i Afghanske sosiale og kulturelle forening, sier han til Adresseavisen.

Trondheim kommune har imidlertid ikke avdekket noe spesielt

- Det er ingenting i kartleggingen fra disse ungdommene som tilsier at vi burde ha reagert. Det kom som et sjokk for oss og, fortalte enhetsleder for omsorgsenheten i Trondheim kommune, Annika Björnström, under kommunens pressekonkurranse tirsdag ettermiddag.

Midlertidighet

KrF-nestlederen deler Redd Barnas bekymring for at norske myndigheters utstrakte bruk av midlertidig opphold kan være skadelig for asylbarna. Det gjør også Trondheims ordfører Rita Ottervik.

– Det som er nytt nå – og som jeg ikke legger skjul på at jeg opplever som utfordrende – er at dette er mennesker som ikke vet om de får varig opphold, som ikke vet om de blir sendt ut igjen, sa hun tirsdag.

De to som ble drept i Trondheim ble funnet i en leilighet i Prinsens gate i sentrum.

Ottervik betegner det som krevende for kommunen å motivere ungdommene til utdanning, arbeid og til å få fremdrift i livene sine.

Fosterfamilier

Ropstad mener også det vil være viktig å få flere enslige mindreårige ut i fosterfamilier tidlig.

KrF-politikeren viser til at Nederland har hatt stor suksess med en løsning der én enhet koordinerer hele prosessen fra barnet kommer til asylsøknaden er behandlet. Barna kommer raskt til en fosterfamilie, gjerne med lik kulturell bakgrunn, og kan leve mer normalt mens de venter.

– Det kan bidra til at flere får den trygge og gode støtten og oppfølgingen de trenger, uavhengig av om de skal returneres eller bli i Norge, sier han.

Ropstad peker på at det i dag er kapasitet i systemet til å gjøre endringer, og at det nå er mulig å teste om dagens system kan endres.

Sterk kritikk

Redd Barna har flere ganger kritisert måten norske myndigheter ivaretar de enslige asylbarna på.

Regjeringen får kritikk for ikke å ha gjeninnført rimelighetsvilkåret knyttet til internflukt, og for å videreføre bruken av midlertidig opphold.

Det har de siste årene vært en økning i antallet enslige mindreårige som kommer til Norge, får midlertidig opphold og må forlate landet når de fyller 18 år.

I sommer fikk Norge også kritikk fra FNs barnekomité, som er bekymret for barns levevilkår i asylmottak, retur til utrygge områder og barn som forsvinner fra asylmottak.