Legen som utfører tvillingabortene: Det er et hull i abortloven

En av de få legene som utfører tvillingaborter i Norge, ber politikerne innføre nemndbehandling for slike aborter.

Alle fosterreduksjonene blir utført ved Kvinneklinikken ved St. Olavs hospital i Trondheim. Kjell Blix Salvesen er den ene av to leger som utfører såkalte tvillingaborter.

Skal kvinner som er gravid med tvillinger fritt kunne fjerne det ene fosteret? Såkalt tvillingabort er blitt et hett politisk tema i forkant av regjeringsforhandlingene med KrF.

KrFs utgangspunkt er at slike aborter bør forbys. Erna Solberg har på sin side uttalt til avisen Dagen at hun er enig. Hun viste både til risikoen for det andre fosteret, og det etiske dilemmaet ved å velge mellom fostrene.

Eneste i Europa

Norge er det eneste landet i Europa med selvbestemt tvillingabort. Alle fosterreduksjonene blir utført ved Kvinneklinikken ved St. Olavs hospital i Trondheim.

Men «alle» betyr i dette tilfellet svært få. Siden Norge åpnet for selvbestemt tvillingabort i 2016, er det gjennomført 25 aborter. Tolv av dem skyldtes alvorlig sykdom hos ett av fostrene – noe som uansett ville gitt rett til abort også etter 12 uke.

Altså faller bare 13 aborter som er gjennomført siden 2016 inn under betegnelsen «selvbestemt tvillingabort».

Samtlige av dem ble utført mellom 12 og 13 uke, altså etter grensen for at en abortnemnd skal avgjøre om aborten skal utføres. Likevel har bare halvparten av disse abortene vært innom en nemnd.

Egentlig etter 12 uker

Og her kommer vi til «hullet» i loven som Kjell Blix Salvesen, den ene av de to legene som utfører disse abortene i Norge, vil tette:

Kvinnene søker om, og får innvilget, abort i god tid før 12. uke. Men blant annet fordi livmoren ligger så dypt i bekkenet, er det medisinsk sett tryggest å vente til etter tolvte uke. Dermed skulle en abortnemnd vært koblet inn. Men ved hjelp av en unntaksbestemmelse i lovens forskrifter fra 2001 – som aldri var ment for fosterreduksjon – kan aborten utsettes en uke av medisinske årsaker, uten nemndbehandling.

– Jeg mener det er på tide å rydde opp, slik at også disse abortene skal behandles i nemnd. I dag tøyer vi loven, sier Blix Salvesen.

– Altså en innskrenket selvbestemmelse?

– Personlig mener jeg det bare er en opprydding. Men for regjeringen vil det kunne bli en viktig symbolsak der man strammer inn loven og gir fosteret bedre rettsvern.

Det betyr at kvinner som vil ta tvillingabort må innom en nemnd. Det er jo nettopp det mange ikke ønsker?

– For det første dreier det seg om svært få kvinner. For det andre vil nemnda høyst sannsynlig innvilge abort hvis mor mener livssituasjonen blir vanskelig hvis hun må føde to barn, slik loven åpner for.

Annerledeslandet

Blix Salvesen mener også en slik endring vil fjerne Norges stempel som «annerledesland» i denne saken. På St Olav har de mottatt 26 henvendelser om tvillingabort fra utenlandske kvinner de siste to årene. Det er altså dobbelt så mange som antallet utførte tvillingaborter i Norge.

– Mener du, i likhet med KrF, at tvillingabort bør forbys?

– Nei. Vi må åpne for tvillingabort for kvinner som kommer i en vanskelig livssituasjon.