Politikk

Metoo: SV har fått to varsler

SV har fått to varsler i kjølvannet av metoo-kampanjen, men vil ikke gå i detalj om hva de dreier seg om.

Parti etter parti på Stortinget melder om varslersaker i kjølvannet av metoo-kampanjen, men de minste partiene har så langt ikke fått varsler.
  • NTB

Det opplyser SVs partisekretær Audun Herning.

– Begge er saker som er en del år tilbake i tid, sier han til NTB.

Han vil ikke gi noen detaljer om sakene eller personene det gjelder, men opplyser at den ene saken blir håndtert nå. Den andre gjelder en person som ikke lenger er i partiet.

– Alle varsler blir tatt alvorlig, sier Herning, men han vil ikke gi noen ytterligere beskrivelser av sakene eller alvorlighetsgraden.

SVs partisekretær Audun Herning opplyser at en av sakene blir håndtert nå, den andre gjelder en person som ikke lenger er i partiet.

Partiet jobber med å bevisstgjøre organisasjonen om temaet og retningslinjene i forkant av vårens fylkesårsmøter, opplyser han. Temaet vil også bli tatt opp på landsstyremøtet kommende helg.

– Vi ønsker varsler velkommen. Det er handlingene som er problemet, lyder budskapet fra Herning.

Ser på retningslinjene også i partier uten varsler

Seksuell trakassering har havnet høyt på agendaen også i partier som ikke selv har saker å håndtere. Mens metoo har ført til mannefall i landets fire største partier, rapporterer Stortingets minste – Miljøpartiet De Grønne og Rødt – at de ikke har fått noen varsler.

I Rødt gjennomgås interne regelverk og rutiner.

– Med det som skjer i så mange politiske partier, tar vi en ekstra kikk på retningslinjene. Vi jobber sammen med Rød Ungdom, spesielt når det gjelder varsling, for å være sikre på at vi har gode rutiner for loggføring og håndtering, sier Rødts partisekretær Benedikte Pryneid Hansen.

I 2012–2013 ble partiet rystet av en sak hvor den daværende lederen i lokallaget i Trondheim fikk refs for å ha hatt et forhold til en langt yngre kvinnelig tillitsvalgt, men ikke ble kastet ut av partiet, slik flere krevde.

Landsstyret kritiserte i etterkant partiets ledelse for ikke å ha grepet raskere inn og sørget for forsvarlig håndtering.

Hansen vil ikke kommentere om saken ville blitt håndtert annerledes i dag, sett i lys av debatten om metoo-kampanjen og andre varslingssaker.

Alkoholforbud?

MDGs partisekretær Lars Gaupset sier partiet ser på om de etiske retningslinjene trenger oppdatering, selv om de ble gjennomgått så sent som i fjor. Partiet vil også vurdere om det er flere tiltak som må settes i verk, og vil blant annet forsikre seg om at alle fylkesstyrer setter seg inn i retningslinjene.

Grønn Ungdom har flere ganger foreslått alkoholforbud på moderpartiets arrangementer, men er blitt nedstemt ved tidligere landsmøter. Gaupset forteller at forslaget kommer opp igjen på landsmøtet i mars.

Norsk politikk

Nyhetsbrev En gang i uken gir vår politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim deg sitt perspektiv på det viktigste som har skjedd i maktens korridorer.

Les mer om

  1. #metoo
  2. Seksuell trakassering
  3. Politikk
  4. Sosialistisk Venstreparti (SV)