Orkla-sjefen: – Jeg tror næringslivet kunne gjort mye mer for integrering

Da faren til Peter Ruzicka kom til Norge som 19-årig flyktning, fikk han jobb på dagen.

– Vi har mye å lære av det som ble gjort i Norge på 50- og 60-tallet, sa i Orkla- toppsjef Peter Ruzicka da han ble intervjuet i serien «Livet på toppen» på scenen i Arendal tirsdag kveld.

Sjefen for den norske matvaregiganten har norsk mor og en far som kom til Norge som flyktning i 1951. Dalibor Ruzicka flyktet fra Tsjekkoslovakia da han var 17 år.

– Han hadde vært i flyktningleir i Tyskland i to år og kom til Norge litt tilfeldig. På den tiden hadde vi ikke UDI, NAV eller noen andre offentlige institusjoner som tok seg av flyktninger. Det var det snille nordmenn som gjorde. Da far kom, fikk han jobb med en gang, på Drammens Jernstøperi, sier Ruzicka.

– Han ble sett på som en ressurs med det samme han kom hit. I dag sitter det mange mennesker på mottak i mange år uten å få den muligheten.

Peter Ruzicka ble intervjuet av Aftenposten under Arendalsuka. Han mener at næringslivet kunne gjort mer for å integrere flyktninger i det norske samfunnet.

– Mistet ansvarsfølelsen

Gjennom Norsk-tsjekkoslovakisk hjelpeforening kom Dalibor raskt i kontakt med en familie som ble hans «foreldre og søsken» i Norge. Foreningen var et privat initiativ som hjalp flyktninger som kom til Norge fra Øst-Europa på 50-tallet.

– Det som var bra den gangen, var at det var privatpersoner og familier som tok seg av dem som kom. Det gjorde at de raskt ble integrert. I dag er ansvaret overlatt til institusjoner, sier han.

Ruzicka mener man i dag kunne lært litt av hvordan flyktninger til Norge ble mottatt i perioden faren kom til landet.

– Jeg tror vi kunne gjøre mange ting annerledes. Jeg bor i Asker, rett i nærheten av et mottak for enslige mindreårige asylsøkere. Det er meningsløst at det skal bo 50–60 ungdommer der, i stedet for hos de tusenvis av familiene i området som til og med mange har barn på samme alder, sier han.

– Jeg tror institusjonaliseringen har fratatt oss nordmenn ansvarsfølelsen for å gjøre noe med problemene, legger han til.

Da Peter Ruzicka skulle presentere Orklas resultat for fjerde kvartal i fjor, stilte han i Grandiosa-T-skjorte – etter å ha tapt et veddemål.

– Næringslivet kunne gjort mer

– I starten av valgkampen har vi hatt mye diskusjon om innvandring truer norske verdier. Hva tenker du om det?

– Norge har hatt stor innvandring og utvandring i mange hundre år. Det er en del av norsk kultur, etter min mening. Det viktige er hvordan man integrerer folk som kommer, sier Ruzicka.

– Du har et navn som lett kan feilstaves. Hva tenker du om at mange innvandrere opplever at de ikke engang blir vurdert når de sender jobbsøknader, på grunn av navnet?

– Det skjer sikkert altfor ofte. Men i Orkla har vi mange innvandrere og folk med innvandrerbakgrunn, og jeg håper det ikke skjer hos oss, sier han.

– Har Orkla gjort noen spesielle grep for å rekruttere ansatte med innvandrerbakgrunn?

– Vi har mange innvandrere også i administrative funksjoner, men vi kunne sikkert gjort mye mer. Jeg tror næringslivet kunne gjort mye mer og spilt en større rolle i samfunnet med tanke på integrering, sier han.