Bane Nors konsernsjef Gorm Frimannslund går av på dagen. Men han beholder millionlønnen til januar

Det har stormet rundt Bane Nor de siste månedene. Nå går toppsjefen av. – Follobanen ble nok det utslagsgivende, sier han selv.

Konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane Nor går av.

Bane Nors konsernsjef Gorm Frimannslund går av. Det skriver selskapet i en pressemelding.

Frimannslund og styret er blitt enige om at det er riktig å fratre rollen som sjef, heter det i meldingen. Bane Nor omtaler den siste tiden som «krevende for den norske jernbanen».

– Gorm Frimannslund er en flott person som jeg har satt stor pris på å samarbeide med, sier Cato Hellesjø, styreleder i Bane Nor.

Frimannslund ble utnevnt som Bane Nor-sjef høsten 2016. Han vil frem til og med januar 2024 være til disposisjon for Bane Nor, skriver de i meldingen.

Dermed beholder han månedslønnen på rundt 250.000 kroner i ti måneder til.

«Follobanen ble nok utslagsgivende»

Frimannslund har ikke besvart henvendelsene fra Aftenposten. Til Bane Nors nettsider sier han imidlertid at Follobanen er deler av årsaken til at han gir seg.

– Follobanen ble nok det utslagsgivende, men det har vært flere saker over tid som har vært en belastning for vår eier. Driftsstabilitet er et av flere andre tema, sier han.

Frimannslund sier i uttalelsen at det er naturlig at stillingen hans nå ble vurdert. Samtidig antyder han at han ikke har hatt full tillit fra staten.

– Etter en krevende periode på jernbanen er det naturlig at eier vurderer toppleder. Etter seks år som konsernsjef er det heller ikke unaturlig med et skifte. Gitt den situasjonen som Bane Nor er i så er dette en løsning som er til det beste for foretaket. Det er viktig at en konsernsjef har god støtte fra eier, sier han.

«Det er trist at Gorm går av. Han har gjort en god jobb for jernbanen»‚ skriver konserntillitsvalgt Karl Tore Eike i Bane Nor i en e-post til Aftenposten.

Beholder millionlønn i ti måneder

Frimannslund tjener tre millioner kroner i året, står det i selskapets årsrapport. Her står det også at Frimannslund har rett på ett års etterlønn om han sparkes. Men det blir ingen sluttavtale, opplyser Bane Nor.

Isteden beholder Frimannslund sin nåværende årslønn i ti måneder, frem til januar 2024. Årsaken er at han skal være til disposisjon for Bane Nor.

Han vil i denne perioden fungere som rådgiver for styreleder Cato Hellesjø.

Bane Nor-sjefens årslønn er én million kroner mer enn årslønnen til statsministeren.

SVs samferdselspolitiske talsperson, Mona Fagerås, reagerer på Frimannslunds avtale til januar 2024.

– Dette er en fin måte å si at han får etterlønn på. Spørsmålet er hvor mye de egentlig kommer til å bruke ham. Om du blir bedt om å gå, så spørs det hvor mye tillit du har, sier stortingsrepresentanten.

Hun er kritisk til at Frimannslund beholder lønnen sin i ti måneder.

– De vet å passe på hverandre, disse direktørene. Om skandalen med Follobanen ble for stor og de ikke lenger har tillit til ham: Hvorfor får han ikke tre måneder etterlønn, slik som andre folk i arbeidslivet?

Erstattes av Spordrift-direktør

Det har foreløpig ikke lykkes Aftenposten å komme i kontakt med Frimannslund.

Heller ikke Hellesjø har besvart våre henvendelser.

Henning Bråtebæk konstitueres som ny konsernsjef fra og med tirsdag. Han kommer fra jobben som administrerende direktør i selskapet Spordrift, som nylig ble innlemmet i Bane Nor.

Lav tillit

Bane Nor har vært under hardt press siden åpningen av Follobanen i midten av desember. Linjen ble stengt etter åtte dager som følge av branner på det elektriske anlegget. Banen var stengt i 2,5 måneder.

Selskapet har som følge av Follobanen-problemene fått massiv kritikk fra både pendlere og politikere.

Aftenposten har tidligere omtalt at toppledelsen i Bane Nor sliter med lav tillit også blant egne ansatte.