Solberg angrep Oslo. Men flere Høyre-bastioner bruker også stadig mer på administrasjon.

Høyre-leder Erna Solberg langet ut mot voksende utgifter til administrasjon i rødgrønne Oslo. Men det samme skjer i flere Høyre-styrte kommuner.

Flere ganger i valgkampen har Høyre-leder Erna Solberg vist til at Oslos utgifter til administrasjon har økt med over en milliard over prisvekst på Aps vakt. – Det er slike ting man kan lete etter for å holde skatt, avgifter og gebyrer nede, sa hun i en duell på VGTV.

Høyre går til valg på at summen av kommunale skatter, avgifter og gebyrer skal holdes nede. I Oslo vil partiet fase ut eiendomsskatten.

Betyr det voldsomme kutt i velferden, slik Ap advarer mot? Nei da, forsikrer Høyre. Partiet mener at kommunene kan drives langt mer effektivt enn i dag.

– Vi prioriterer å slanke litt i byråkratiet sånn at folk kan sitte igjen med mer.

Det sa Erna Solberg i en duell mellom henne og Jonas Gahr Støre i VGTV.

– Det er forskjell på hvem som styrer og hvor godt du drifter, sa Høyre-lederen.

Hun brukte Oslo kommune som skrekkeksempel. Her, slo den tidligere statsministeren fast, har administrasjonsutgiftene økt med 1 milliard kroner mer enn prisstigningen, i de åtte årene Ap har styrt.

Administrasjonsmilliarden har etter hvert blitt et viktig talepunkt for Høyre. De har repetert det flere ganger i valgkampen.

Aps byrådsleder i Oslo Raymond Johansen mener Høyre gir et fortegnet bilde av Oslo.

– Dette er en frekkhet, å drive på sånn, tre uker før et valg, sier han til Aftenposten.

Høyres byrådslederkandidat Eirik Lae Solberg, her avbildet med partiets ordførerkandidat Anne Lindboe, har lovet at Høyre vil «sørge for at kommunen ikke sløser så mye». Også han har vist til de økende administrasjonsutgiftene i Oslo.

Forskjell på hvem som styrer?

Aftenposten har undersøkt alle kommunene Høyre har styrt like lenge eller lenger enn Ap i Oslo. Det vil si to eller flere perioder.

Det er egentlig 20 kommuner, men vi ser bare på 19.

Høyres utstillingsvindu Bø i Vesterålen har trukket sine regnskapstall til SSB for 2022 og er derfor ikke med.

18 av de 19 Høyre-styrte kommunene bruker mer på administrasjon pr. innbygger enn Oslo. Alle utenom jærkommunen Time i Rogaland.

Men Høyre kritiserer ikke det generelle nivået i Oslo, men veksten i utgiftene de siste åtte årene. Partiet ser på hvor mye mer kommunene bruker på administrasjon pr. innbygger og generelt. Og da ut over kommunenes lønns- og prisvekst.kommunenes lønns- og prisvekst.Dette er gjort ved å ta høyde for noe som kalles noe så spenstig som kommunale deflator. Dette er en indeks for pris- og lønnsvekst for kommunene. Finansdepartementet er ansvarlig for indeksen.

Dette er penger som går til diverse støttefunksjoner i kommunene, som ledelse, HR-arbeid, kommunikasjon, arkiv og utbetaling av lønn.

Aftenposten har fått Høyres regnestykke for Oslo, og brukt samme utregningsmetode på Høyre-bastionene.

Her er oversikten:

Utregningen viser at flere Høyre-styrte kommuner også har vekst i sine administrasjonsutgifter ut over det lønns- og prisveksten skulle tilsi. Både generelt og pr. innbygger.

  • For Høyre-bastionen Bærum viser tallene en økning i utgiftene ut over lønns- og prisvekt på 36 prosent. Per innbygger er tallet 28 prosent.
  • Lillesand-kommuner har også en vekst ut over lønns- og prisvekt på 47 prosent. 36 prosent pr. innbygger. Tilsvarende tall for Høyre-styrte Lier er 33 og 22 prosent.
  • For landssnittet er de tilsvarende tallene 15 prosent generelt og 10 prosent pr. innbygger.

Går til valg på å holde skatter, avgifter og gebyrer nede

Aftenposten ber om et intervju med Erna Solberg om funnene, men blir i stedet sendt sitater fra nestleder Henrik Asheim.

– Det er helt riktig at det finnes Høyre-kommuner som også har hatt noe vekst i sine administrasjonskostnader. Men et fellestrekk for mange Høyre-kommuner, i sterk kontrast til Arbeiderpartiet, er at vi går til valg på å holde summen av skatter, avgifter og gebyrer nede, skriver han.

– Bærum kommune har hatt en vekst i administrasjonskostnadene på 36 % siden 2015. Mener du de driver kommunen ineffektivt?

– I Bærum har vi vedtatt i økonomiplanen for de neste årene å kutte administrasjonsutgiftene med 33 millioner frem mot 2026. Det er ikke bare et løfte, det er vedtatt i budsjettene, så Bærum er absolutt et eksempel til etterfølgelse for flere kommuner.

– Pinlig

Raymond Johansen (Ap) mener Høyre skaper inntrykk av at de hadde styrt mer effektivt, uten å ha gått inn i tallene og sagt hva de skal gjøre.

– De må også ta den belastningen det er å si hvor de vil kutte. Og ikke i generelle vendinger om effektivisering. Det man vil kutte har ofte et navn og et nummer.

Men Oslo har like fullt en ganske høy vekst i utgiftene pr. innbygger og generelt, ifølge disse tallene.

Oslo-byrådet mener det har en naturlig forklaring:

Andreas Halse er leder av finansutvalget i Oslo kommune. Han sier at en del av milliarden som Høyre snakker om er tall som er rapportert inn feil til SSB fra Oslo kommune.

Dette er blant annet korona-kompensasjon til Ruter og Sporveien, som feilaktig har blitt meldt inn som administrasjonsutgifter. De mener derfor at veksten ikke er på én milliard kroner, men langt mindre.

Han sier det i tillegg er flere poster som ikke går til å lønne byråkrater, men større prosjekter.

– Mye av det de kaller administrasjon handler om at vi lager digitale tjenester som gir et bedre tilbud i Oslo. Her har man sett seg blind på statistikk i stedet for å skjønne hva som ligger bak tallene, sier Halse.

Johansen mener beskyldningen fra Solberg om administrasjons-milliarden er skivebom.

– Det må jo være pinlig for en tidligere statsminister og partileder som Erna Solberg å bli tatt med på tur. For de har jo egentlig ikke vist realitetene bak tallene.