Politikk

Trond Helleland skal ta kampen mot gratis barnehage og barnetrygd-kutt

Deler av Høyre vil fjerne barnetrygden og gi gratis barnehage, men i partiledelsen er det skepsis.

Trond Helleland (H), her på Stortinget sammen med parlamentarisk leder i Frp, Harald Tom Nesvik.
  • Solveig Ruud
    Journalist

På Høyres landsmøte til helgen skal partiet ta stilling til et forslag om å fjerne barnetrygden, for heller å gi norske foreldre gratis barnehage og gratis SFO.

Men flere sentrale politikere i Høyre signaliserer motvilje mot å gå så langt.

Ledelsen i Høyre har sendt tungvekter og parlamentarisk leder Trond Helleland i kampen for å argumentere mot forslaget på landsmøtet.

Han er utpekt som «duellant» med Oslo-representant Kristin Vinje, som støtter forslaget.

  • Bakgrunn: Barnefamiliene får 90 milliarder i året. Nå settes pengene under lupen

– Barnetrygden fortsatt viktig for mange

– Barnetrygden er en ordning alle nyter godt av, sier Helleland og poengterer at støtten er et viktig anerkjennelse av at en barnefamilie koster mer enn andre familier.

– Vi vil ha flere barn her i landet, sier Helleland.

Han mener forslaget om å bytte barnetrygd med gratis barnehage og gratis SFO kan «bli overraskende dyrt for staten», samt at det å fjerne barnetrygden vil kunne føre til problemer for en del foreldre.

– Lite gjennomtenkt for foreldre med eldre barn

– Når barna passerer 10–11 år er det slutt på SFO, og da har du flere år foran deg uten økonomisk støtte, hvis barnetrygden fjernes. Det synes jeg er for lite gjennomtenkt i det forslaget som mindretallet har lagt frem, sier Helleland.

Høyres parlamentariske leder sier han ikke er prinsipielt mot en endring som vil gi kutt for de rike og mer til lavinntektsfamiliene, men er tydelig på at barnetrygden fortsatt har en rolle å spille.

Delt programkomité

Lederen av programkomiteen, kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen, deler Hellelands syn. Han vil bevare barnetrygden og avstå fra å gjøre barnehagene gratis. Også parlamentarisk nestleder Nicolai Astrup, som også sitter i programkomiteen, mener dette.

De som vil beholde barnetrygden i programkomiteen, som er delt på midten, sier imidlertid at de vil «vurdere alternative innretninger for å sikre familier med svak økonomi.»

I ledelsen er det skepsis mot behovsprøving

Partileder Erna Solberg og nestleder Jan Tore Sanner vil ikke tone tydelig flagg om forslaget, men i forbindelse med en pressekonferanse tirsdag ga begge uttrykk for skepsis mot å endre barnetrygden for mye.

Solberg sier det er problemer ved en differensiering, siden det blir vanskelige grensetilfeller der man risikerer at det lønner seg å ha lavere inntekt – for å holde seg under inntektsgrensen som gir økt barnetrygd.

Hun vil ikke på forhånd si hvordan hun vil stille seg på landsmøtet.

Sanner vil heller ikke si tydelig ja eller nei, men har de samme betenkelighetene som statsministeren når det gjelder behovsprøving.

– Det kan gjøre det mindre aktuelt for enkelte å jobbe. Så er det mange som ser for seg at man skal ha begge deler, både barnetrygd og gratis barnehage. I den økonomiske situasjonen vi går inn i, er det ikke rom for nye, store velferdsreformer som koster penger.

Krevende øvelse å fjerne barnetrygden

– Jeg synes debatten er spennende, og det er en reell diskusjon. Vi har vridd overføringene i retning av gratis kjernetid og billigere barnehager, men om du skal ta det fullt ut, har jeg ikke tatt stilling til, fortsetter Sanner.

– Dere kan fjerne barnetrygden helt, og gi gratis barnehage?

– Det tror jeg er en krevende øvelse, for det betyr at mange som har barnetrygd i dag vil miste ganske mye penger fra dag én.

– Når du mener det er en krevende øvelse, er vel det et signal om at du ikke støtter dette?

– Det vil du kunne se på landsmøtet.

Slik argumenterer Vinje for forslaget

Kristin Vinje støtter mindretallets forslag, og skal debattere med Helleland.

Hun erkjenner at det blir en kamp i motbakke, men håper mange på landsmøtet kan påvirkes av regjeringens ferske rapport, der et utvalg mandag slo fast at barnehage bør bli gratis, og at barnetrygden bør varieres.

– Barnehagens betydning for barnas oppvekst og utvikling er stor, og alle er enige i at vi må investere i de yngste barna. Slik det er nå, får ikke de som virkelig trenger støtte hjelp i barnetrygden, sier Vinje til Aftenposten.

Med gratis grunnskole og gratis høyere utdanning ser hun det som naturlig at også barnehagen er et tilbud til alle. Så skal de familiene som trenger det mest, få en annen type støtte, mener hun.

Tidligere har mindretallet argumentert for at barnetrygden skal helt bort, men Vinje og mindretallet åpner for en fortsatt form for kontantytelse for de med lavest inntekt, i tråd med det regjeringens utvalg har anbefalt.

– Det kan fortsatt være en barnetrygd som gis avhengig av behov.

– Opplever du at ledelsen støtter ditt syn?

– Det er stort engasjement i saken, og det er en stor diskusjon. Det kommer til å være tøft å få flertall for et slikt forslag, men jeg tror de fleste ser det er på tide vi gjør noe med barnetrygden som ordning, sier Vinje.

Les mer om

  1. Barnetrygd
  2. Erna Solberg
  3. Trond Helleland
  4. Høyres landsmøte 2017
  5. Stortingsvalg 2017