Politikk

Loppa-ordfører skuffet over ikke å bli tvangssammenslått

– Det er rett og slett galskap for Loppa å stå alene. Jeg er utrolig skuffet på vegne av Loppa-samfunnet, sier ordfører Steinar Halvorsen (H).

Loppa-ordfører Steinar Halvorsen ble «utrolig skuffet, men ikke overrasket» da Loppa ikke ble tvangssammenslått med Alta.
  • Robert Gjerde
    Journalist

Han er ikke redd for å legge seg ut med sine egne. Til tross for et stort nei-flertall blant egne innbyggere mot sammenslåing med Alta, ba han Stortinget om å tvangssammenslå Loppa med Alta.

– Jeg blir nok ikke gjenvalgt, sier han lakonisk.

– Men slik kan jeg kan ikke tenke. Det enkleste hadde vært å være populist og følge folkemeningen. Som ordfører har jeg god innsikt. Og jeg vet at Loppa om kort tid ikke er i stand til å greie seg alene, sier han og ramser opp:

Én ansatt i barnevernet

– Vi har én person ansatt i barnevernet. Når vedkommende har ferie, så er barnevernet i realiteten nedlagt. Og Loppa er en kommune som trenger et godt barnevern, sier han.

– Men har dere ikke et interkommunalt samarbeid som kan løse dette?

– Vi har et samarbeid med Hasvik om barnevern. Men når det er akutt behov hos oss, så er ikke alltid at Hasvik kan hjelpe. Også Hasvik har én person i barnevernet.

  • Så du denne? Slik blir det – 13 kommuner tvangssammenslås

– Det samme gjelder plan- og næringsetaten. Også der har vi én ansatt. Kommunen stopper nesten opp når det er ferie eller sykdom. Saksbehandlingen kan ta evigheter.

Kommunal Rapports Kommunebarometer, som måler de ulike kommunenes tjenestetilbud og økonomi på en rekke områder, ligger Loppa på 340. plass av 428. I denne oversikten kan du se hvordan Loppa og andre norske kommuner er rustet til å takle fremtidens utfordringer.

– Høyre ville tvinge

Han håpet i det lengste at stortingsflertallet skulle følge Fylkesmannens anbefaling om å tvangssammenslå Loppa, med 971 innbyggere, og Alta.

– Jeg ble ikke overrasket. Jeg vet at mitt eget parti, Høyre, gjerne ville bruke tvang her, men de fikk ikke med seg de andre. Dette er feighet.

Halvorsen var til å begynne med selv motstander av sammenslåing, men sier han snudde de han fikk innblikk i Loppas utfordringer.

– Informerte ikke godt nok

– Men hvorfor sa innbyggerne nei, da?

– Vi greide ikke å videreformidle hvor alvorlig situasjonen er. Og så var det en del markante neifolk som ble lyttet til.

– Et slag i ansiktet

Varaordfører i Narvik, Geir-Ketil Hansen (SV) er forbannet.

– Jeg er meget opprørt. Og provosert. I mine 35 år som politiker, også på Stortinget, har jeg ikke sett noe verre enn dette, sier han til avisen Fremover.

Geir-Ketil Hansen

– Jeg hadde trodd at når regjeringen satte i gang prosjektet med en kommunereform, så var også dens utgangspunkt den ville ta steget helt ut og samle Ofoten.

Ofoten er den mest næringssvake regionen i hele Nordland, påpeker han.

– Med utgangspunkt i det fylkesmannen hadde skissert; en samling av Evenes, Narvik, Ballangen og Tysfjord, var vi godt i gang med flere prosjekt for å få vekst for en samlet region. Vi skal ta vårt ansvar for regionen, men da må vi ikke bli møtt av et regelrett slag i ansiktet, sier han.

– Mitt eget parti var ikke tøffe nok i klypa

Varaordfører i Tysvær, Ola Apeland (H), tidligere Sp-politiker, er også skuffet over at Stortinget ikke brukte styringsretten og brukte tvang overfor Tysvær og Bokn.

– Hvis det er én sammenslåing i Rogaland som kan sies å være opplagt og fornuftig, så må det være denne. Bokn har i årevis kjøpt tjenester de selv ikke kan dekke opp, sier Apeland til Aftenposten.

– Fylkesmannen ga et klart signal til Stortinget om å ta et overordnet grep. Men mitt eget parti og stortingsflertallet var ikke tøffe nok i klypa.

Kommunestyrene i Tysvær (11000 innbyggere) og Bokn (865 innbyggere) var enige om å slå seg sammen, men et flertall i Bokn sa nei i en folkeavstemning.

Grue: Mest skuffet over Sigbjørn Johnsen

– Jeg ble særdeles skuffet, selv om jeg var forberedt, sier Anita Madshus, gruppeleder for Felleslisten (Høyre, KrF og Venstre) i Grue kommunestyre.

Hun ville ha en sammenslåing av Solør-kommunene Grue, Våler og Åsnes. Madshus sier innbyggerundersøkelser ga flertall alle tre steder for sammenslåing.

– I Grue sa 62 prosent ja. Likevel vedtok Ap og Sp, som har flertall, at Grue skulle stå alene og at det ikke skulle holdes folkeavstemning.

Felleslisten

Hun retter skuffelsen mot stortingsflertallet, men er hardest i kritikken av fylkesmann Sigbjørn Johnsen.

– Han var i sin rapport tydelig på at Grue har store mangler i tjenestekvaliteten på flere områder. Likevel tilrådde han ikke at Stortinget tok styring og sikret at Grue ble slått sammen med Våler og Åsnes.

Hun er ganske sikker på at hadde fylkesmannen anbefalt tvangssammenslåing, hadde en ny Solør-kommune blitt presentert onsdag.

– Dermed fikk ikke partiene den legitimiteten de trengte for å gjennomføre akkurat denne sammenslåingen, sier Madshus.

Savner at Stortinget tar grep

Professor Jørn Rattsø mener det er synd Stortinget ikke tar større grep i kommunereformen.

– Dette har preg av at de bare klatter på eksisterende løsninger.

Jørn Rattsø

– Store deler av landet omfattes ikke av reformen. I Nord-Norge er det få endringer. Også det Indre Østlandet skjer det lite. Det viktigste som gjøres nå er rundt byene Kristiansand og Ålesund, men det gjenstår mange flerkommunale byregioner hvor det trengs bedre organisering. Velferdstjenestene i mange små kommuner vil også fortsette å være for dårlige etter dette.

Også forsker Yngve Flo påpeker at store deler av landet ikke berøres.

– Reformen fremstår «skjev». Store deler av landet er ikke omfattet. I innlandet i Sør-Norge har reformen knapt satt spor. Det samme gjelder et bredt belte fra det indre av Agder til og med Hedmark. Og så skjer det lite med de store byene.

Les mer om

  1. Kommunereform
  2. Stortinget
  3. Loppa
  4. Barnevern