- For mange prøver i skolen

– Hvordan læreren bruker tiden sin er avgjørende viktig. For mange prøver tar tid som lærerne burde ha brukt på elevene, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV).

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen kan styre sin begeistring for prøver i skolen.

Les også:

En undersøkelse gjennomført av Utdanningsforbundet viser at ni av ti lærere mener at byråkratiet i skolen går ut over elevene. For mye tid går med til møter, testing, og dokumentasjon av elevvurderinger og rapportskriving mener lærerne.

Det må bli et sterkere fokus på hvordan lærernes tid brukes, mener kunnskapsministeren.

— Derfor har vi lagt frem en egen stortingsmelding om tidsbruk i skolen. Når gode ideer vurderes, må det også sjekkes at det ikke skaper unødvendig arbeid som tar tid fra undervisningen, sier Halvorsen.

Mer tid

Ett av tiltakene som skal gi lærerne mer tid til elever og undervisning er å kutte ut 52000 halvårsrapporter som skrives i forbindelse med elever som får spesialundervisning.

Kunnskapsminister Halvorsen mener at kommunene må ta mye av ansvaret for at lærernes tid går bort til papirarbeid.

Flere tester

— Dette er et tema i kommunevalgkampen. I Oslo er det innført syv obligatoriske tester ut over de nasjonale prøvene – 12 for 1. – 10 klasse og to i videregående skole. Og byrådet i Oslo vil innføre enda flere tester og prøver. Det er viktig at lærerne har tid nok til elevene, og at det ikke innføres tester som skal brukes til meningsløse rangeringer mellom skolene, sier Halvorsen.

Hun mener at skolene selv må finne ut hva de trenger av andre tester og prøver enn de obligatoriske, vurdert ut fra pedagogiske hensyn og undervisnings og læringssituasjonen.

— Jeg deler ikke Høyres, Frps og Venstres tro på at flere tester skaper bedre skoler, sier Halvorsen.