Carl I. Hagen klar for kampvotering. Tror han kan lokke eldre velgere tilbake til Frp.

Reforhandle deler av EØS-avtalen. Utstrakt bruk av folkeavstemninger og en politikk som gjenspeiler Frps populære vinnersaker. Dette er tidligere Frp-leder Carl I. Hagens resept for å få partiet tilbake til gamle høyder.

Frp-nestor Carl I. Hagen på Ullern.

– Ja, svarer Carl I. Hagen kontant på spørsmålet om han stiller som kandidat til tredjeplass på Oslo Frps liste.

Det vil bety kampvotering mellom han og nominasjonskomiteens kandidat Aina Stenersen på Oslo Frps nominasjonsmøte 13. mars.

Fra før er Hagen nominert på førsteplass på Oppland Frps liste.

Hagen mener at en del velgere over 50 år, som stemte på partiet i 2005 og 2009, synes det er en god idé å få Hagen tilbake i stortingsgruppen.

– De har forlatt oss. Med meg på kampplass så vender de kanskje tilbake, fordi de vet hva jeg står for, oppsummerer Hagen.

– Hva oppfatter du som den største politiske forskjellen mellom deg og dagens ledelse i Frp?

– Det må andre bedømme, sier han.

Nettstedet Pollofpolls gjennomsnitt av meningsmålingene for januar gir Frp 9.5 prosents oppslutning. Partiet tangerer bunnoteringene fra striden om bompenger i 2019. Skulle dette bli valgresultatet i høst, ville det være det dårligste resultatet ved et stortingsvalg siden 1993.

Ullern Frp viser vei

Årsmøtet i Ullern Frp vedtok denne uken enstemmig en resolusjon om et tydeligere Frp. Målet er å styrke partiets troverdighet. Resolusjonen er ført i pennen av Carl I. Hagen. Den er nå sendt til Oslo Frp og kommer opp på årsmøtet 6. mars.

Gjennomgangsmelodien i uttalelsen er at Frp må bli tydeligere. Det må utvikles en tydeligere strategi.

– Dette kan vanskelig oppfattes som noe annet enn kritikk av ledelsen?

– Nei, det er ikke ment som kritikk, men som retningslinjer for fremtiden. Vi må ta samling i bunn og rendyrke vår politikk, forklarer Hagen.

Stemme med Ap og Sp

I resolusjonen slås det fast at Frp ikke skal være et støtteparti for en regjering det ikke er med i. Det er i dag også partiets offisielle politikk. Men Hagen mener partiet må tørre å sette hardt mot hardt.

– Det må også vises i praksis. For oss er det helt unaturlig å forhandle med regjeringen om saker der Ap og Sp ligger nærmere vår politikk. Vi må søke støtte der vi kan få gjennomslag for våre primære standpunkter, understreker Hagen.

Han viser til årets budsjettforlik der Frp bøyde av selv om det ikke fikk gjennomslag på viktige områder. Konkret nevner han bistand og kutt i antall kvoteflyktninger som tapte slag. Det var epidemien som gjorde at Frp bøyde av, ifølge Hagen.

– Hvilke saker mener du Frp kunne få flertall med Ap og Sp?

– Jeg har ikke så mange eksempler nå, men merker meg at Sp og Ap nærmer seg oss i flyktningpolitikken. Et spørsmål der Venstre og KrF har vetorett i regjeringen. Husk at 3000 kvoteflyktninger i løpet av livet koster omkring 50 milliarder, sier han.

Kostnadene er i følge en presentasjonen SSB holdt for Frp i 2019.

Folkeavstemning om EØS

Frps programforslag for neste stortingsperiode gjentar en gammel Frp-slager om økt bruk av folkeavstemninger. I resolusjonen fra Ullern Frp listes det opp flere konkrete saker der en mener det er aktuelt: vindkraft, reforhandling av EØS-avtalen, innføring av forbudssoner for bensin og dieselbiler, økt CO2-avgift for industrien og utfasing av oljeindustrien.

– Du mener EØS-avtalen bør sies opp?

– Jeg mener at den delen som går på fri flyt av arbeidskraft bør reforhandles. Dette skaper sosial dumping og var en viktig grunn for brexit, sier Hagen.

Han mener at Norge bør be om reforhandling for å sikre nasjonal kontroll med arbeidskraften.

Striden i Oslo Frp

Bergen Frp ble nedlagt. I Oslo ble lokallederen i fjor ekskludert og fylkespartiet satt under administrasjon. Tidligere nestleder og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ble satt inn som «ryddegutt.»

Hagen og Ullern Frp mener at det nye styret som skal velges i mars må være tydeligere på partiets kjernesaker i Oslo. Konkret pekes det samferdsel, klima, flyktninger, integrering, barns oppvekst, gjengproblematikk, og skatte- og avgiftsspørsmål.

TV2 meldte at Solvik-Olsen seiler opp til jobben som leder. Han skal ha meldt flytting til Oslo.

– Hva synes du om Ketil Solvik-Olsen som leder av Oslo Frp?

– Jeg synes det vil være helt utmerket. Han tilhører ingen såkalte fløyer i Oslo Frp og kan kanskje bidra til å samle partiet, sier Hagen.

Solvik-Olsen: Kjent Frp-politikk

Ketil Solvik-Olsen synes at resolusjonen som Hagen har ført i pennen er ting folk som har vært med en stund i Frp kjenner seg igjen i.

– Det å fremstå som et tydelig parti og sørge for forlik med tydelig Frp-stempel på det, er viktig, sier han.

– Han peker på behov for en tøffere linje mot regjeringen?

– Det er viktig at vi både i bystyre og i Stortinget tydeliggjør opposisjonsrollen og politikken vår. Vi får ingenting gratis av regjeringen, og de skal ikke få det av oss. Men vi hører til på ikke-sosialistisk side. Vi skal huske at venstresiden i bunn har en helt annen tro på detaljstyring, forbud og høye avgifter.

– Men betyr det at dere er klar til eventuelt å felle regjeringen?

– Jeg håper ikke det kommer til en så vanskelig situasjon at regjeringen stiller kabinettsspørsmål, sier Solvik-Olsen.