Eriksen Søreide vil ha klima inn i Sikkerhetsrådet

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) vil sette klimarelaterte sikkerhetstrusler på agendaen i FNs sikkerhetsråd.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide vil ha større aksept for at det er en sammenheng mellom klima og sikkerhet.

Tirsdag holdt utenriksministeren en redegjørelse i Stortinget om hva regjeringen vil prioritere når Norge tar sete i Sikkerhetsrådet neste år.

Ett av de prioriterte temaene er klima og sikkerhet.

– Klima og konflikt henger sammen, og klimaendringer forsterker ofte underliggende konflikter, sa Eriksen Søreide i redegjørelsen.

– I sikkerhetspolitikken er klimaendringene allerede i dag anerkjent som en «trusselmultiplikator». Vi vil bidra til at faktabasert informasjon om hvordan klimaendringene er relevante for konflikt i det enkelte land, blir en del av premissgrunnlaget for rådets beslutninger, sa hun.

Eriksen Søreide påpeker at ikke alle rådets medlemmer anerkjenner at det fins en sammenheng mellom klima og sikkerhet. Derfor vil Norge også jobbe for større aksept for dette, i samarbeid med norske NUPI, svenske SIPRI og tyske fagmiljøer.

– Gjennom dette vil vi også bidra til å bygge opp kompetanse og ekspertise på dette området i Norden, sier hun.

Norge er valgt inn som medlem i Sikkerhetsrådet for perioden 2021–2022.