Kronisk syke «Kristine» er en av mange syke og uføre som venter på et svar fra Nav. Klagesaken hennes har havnet i en veldig lang kø. Årsaken er at Nav er blitt overlesset av dagpengesøknader.
Tobarnsmoren sliter med revmatisme og andre helseplager som oppsto før hun fylte 25 år. Derfor kan hun ha krav på et tillegg til arbeidsavklaringspenger. Det er dette hun venter på.
Tolv uker ekstra. Det er forventet økning i tidsbruk på en klage om arbeidsavklaringspenger. Og man måtte vente lenge før koronaen også. Forventet tid på en slik klagesak nå er nå 30 uker. «Kristine» har ventet lenger.
Politikk

«Kristine» har ventet på klagesvar fra Nav i over ett år.

Nav har flyttet på ansatte for å klare å behandle en flom av dagpengesøknader. Det går både ut over klagesaker for syke og uføre og vanlige søknader om en rekke stønader.

  • Solveig Ruud
    Solveig Ruud
    Journalist

(I en tidligere versjon var det en feil i en kolonne i en grafikk. Den er korrigert. Det sto måneder i stedet for uker om AAP. Det gjaldt ikke saksbehandling av klage. )

– Det er helt forferdelig. Men det er nok andre som har det verre enn meg.

Les hele saken med abonnement